Wednesday, November 30, 2016

ရွင္သန္ေနေသာ ေျမဆီလႊာ၊ ရွင္သန္ေနေသာ လူသားကမၻာ

ေခတ္အဆက္ဆက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြ လက္ခံထားတာကေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းဆိုတာ ‘‘ကမၻာေျမႀကီးေပၚမွာ အပင္ေတြကို စိုက္ပ်ိဳးၿပီး အဲဒီအပင္ေတြဆီက ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ အသီးအႏွံေတြကို လူေတြက ခူးဆြတ္စားသံုးတယ္’’ဆိုတဲ့အျမင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔ကမၻာမွာေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္ေတြ၊ ေျမဆီလႊာပညာ ရွင္ေတြ၊ ေဂဟေဗဒပညာရွင္ေတြက အဲဒီအေတြးကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။ သူတို႔က ‘‘လူေတြဟာေျမဆီလႊာကို ပ်ိဳးေထာင္စိုက္ပ်ိဳးယူၿပီး ေျမဆီလႊာ ထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းရဲ႕ေဘး ထြက္ျဖစ္တဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံေတြကို ရယူစားသံုးေနျခင္းျဖစ္တယ္’’ဆိုတဲ့ အယူအဆမ်ိဳးကို ေျပာင္းလဲၾကေစခ်င္ တာပါ။ ‘ကမၻာ႔အေပၚယံေျမလႊာကို ေျမဆီလႊာဟုေခၚသည္’ ဆိုတဲ့ ငယ္ငယ္က က်က္ခဲ့ဖူးတဲ့ေျမဆီ လႊာရဲ႕အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ေျမဆီလႊာထဲမွာ သက္ရွိ ပုိးမႊားေလးေတြရွိေနၿပီး အဲဒီပိုးမႊားေလးေတြက ေျမဆီလႊာ ရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပံု၊ အမ်ိဳးအစား၊ ေရထိန္းသိမ္းႏိုင္မႈအစရွိသျဖင့္ ေျမဆီလႊာရဲ႕အရည္အေသြးေတြကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ဆိုတာကို ျမင္ ေအာင္ၾကည့္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။ ေျမဆီလႊာထဲက သက္ရွိပိုးမႊားေလးေတြဟာ လူသားေတြအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အဓိကေမာင္းႏွင္အားေတြျဖစ္ပါတယ္။


အရင္လိုအရသာမရွိတဲ့ သီးႏွံေတြ

ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြ၊ သီးႏွံေတြ စားၾကတဲ့အခါ ‘‘အရင္လို စားမေကာင္းဘူး’’၊ ‘‘တို႔ငယ္ငယ္တုန္းကလို အရသာမရွိဘူး’’ အစရွိတဲ့ ေဝဖန္သံမ်ိဳးကို လူတိုင္းနီး ပါး ၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဓာတုေဗဒပိုးသတ္ေဆးနဲ႔ ေျမၾသဇာ ေတြေၾကာင့္ သီးႏွံေတြ အရင္လို အရသာမရွိတာလို႔ အျပစ္တင္ပံုခ် တတ္ၾကေပမယ့္ ဘယ္လိုဆက္စပ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးပညာရွင္ေတြကလဲြလို႔ သိရွိသူ နည္းၾကပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေျမဆီလႊာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရ ဓာတ္ေတြရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအာဟာရဓာတ္ေတြဟာ အပင္ေတြက တိုက္႐ိုက္စုပ္ယူစား သံုးႏုိင္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ရွိေနတာမ ဟုတ္ပါဘူး။ ေျမဆီလႊာထဲမွာရွိတဲ့ ဗက္တီးရီးယား(Bacteria)၊ မိႈ (Fungi)၊ ပ႐ုိတိုဇိုးဝါး (Protozoa)၊ နီမာတုတ္(Nematodes)၊ တီ ေကာင္(Earthworm) စတဲ့ သက္ရွိပိုးမႊားေလးေတြက အပင္ေတြ တိုက္႐ိုက္စားသံုးလို႔မရတဲ့ ေျမဆီလႊာထဲက အာဟာရဓာတ္ေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ႀကီးထြားပြားမ်ား ဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳရင္း အပင္က စုပ္ယူႏိုင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးပါတယ္။ အဲဒါအခါက်မွ ပိုးမႊားေလးေတြ ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေပးလိုက္တဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကို အပင္ေတြက စုပ္ယူစားသံုးႀကီးထြားရွင္သန္ရင္း လူသားေတြအတြက္ အာဟာရဓာတ္ေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႔ကိုယ္တုိင္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သမားေတြက ဓာတုေဗဒပိုးသတ္ ေဆးေတြ၊ ေျမၾသဇာေတြ အသံုး ျပဳတဲ့အခါ ဓာတုပစၥည္းေတြက ေျမဆီလႊာထဲမွာရွိတဲ့ သက္ရွိပိုးမႊားေလးေတြကို ေသေက်ပ်က္စီး ေစပါတယ္။ ေျမဆီလႊာကို အက်ိဳး ျပဳေစတဲ့ သက္ရွိပိုးမႊားေလးေတြ မရွိေတာ့တဲ့အခါ အပင္ေတြကလည္း ေျမဆီလႊာထဲမွာ ရွိေနတဲ့ အာဟာရဓာတ္ေတြကို လံုလံုေလာက္ေလာက္စုပ္ယူႏိုင္စြမ္း၊ အသံုးခ်ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ဘဲ အာဟာရမျပည့္တဲ့ သီးႏွံေတြကိုပဲ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အက်ိဳးျပဳပိုးမႊားေလးေတြ ရွင္သန္ေပါက္ပြားေနတဲ့ ေျမဆီလႊာမွာ ေပါက္ေရာက္တဲ့အပင္ေတြ၊ သီးႏွံေတြလို အရသာမရွိေတာ့တဲ့ သီးႏွံေတြကိုပဲ စားသံုးခြင့္ရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေျမဆီလႊာထဲမွာရွိတဲ့ အက်ိဳးျပဳပိုးမႊားေလးေတြကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစတာ၊ ေသေက်ပ်က္စီးေပ်ာက္ဆံုးသြားေစတာ ဓာတုေဆးဝါးေတြေၾကာင့္ပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေျမႀကီးကို အလြန္အကြၽံ ထြန္ယက္တာ၊ သီးႏွံတစ္မ်ိဳးတည္းကို အဆက္မျပတ္စိုက္ပ်ိဳးတာ၊ ေျမႀကီးကို လွန္ထားၿပီး ဘာမွ်မစိုက္မပ်ိဳးဘဲ ထားတာစသည္ျဖင့္ ေျမဆီလႊာထဲက ပိုးမႊားေလးေတြကို ေသဆံုးေစၿပီး ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး၊ အဆင့္အတန္းကို က်ဆင္းေစတဲ့ တျခား အခ်က္အလက္ေတြလည္း အေျမာက္အျမားရွိပါေသးတယ္။

ရွင္သန္ေနေသာ ေျမဆီလႊာ

ေျမဆီလႊာကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ပိုးမႊားေလးေတြ ရွင္သန္ေပါက္ပြားေနတဲ့ ေျမဆီလႊာကို  ရွင္သန္ေနတဲ့ ေျမဆီလႊာ(Living Soil) လို႔ေခၚၿပီး အဲဒီလိုပိုးမႊားေလးေတြ ရွင္သန္ေပါက္ပြားျခင္းမရွိတဲ့ ေျမဆီလႊာကိုေတာ့ ေသေနတဲ့ေျမ ဆီလႊာ (Dead Soil)လို႔ တင္စားေခၚေဝၚၾကပါတယ္။ ကမၻာ႔လူသားေတြ ရွင္သန္ႏိုင္ဖို႔ အစာအာဟာရေတြ လိုအပ္ၿပီး အဲဒီအစာအာဟာရေတြကို ရွင္သန္ေနတဲ့ ေျမဆီလႊာကေနပဲ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေျမဆီလႊာထဲမွာ ပိုးမႊားေလးေတြ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ Dead Soil ျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲလာၿပီး လူသားေတြရဲ႕ ရွင္သန္ေရးကို ထိခိုက္လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရပ္တန္႔လို႔ရမလား

ဒီေနရာမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိတာက ဓာတုေဗဒပိုးသတ္ေဆး၊ ေပါင္းသတ္ေဆး၊ အင္းဆက္သတ္ေဆးေတြနဲ႔ ဓာတုဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ သံုးစြဲေနတာကို လံုးဝရပ္တန္႔လိုက္ရမလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဓာတုေဆး ဝါးေတြကို မွီခိုလြန္းအားႀကီးလွတဲ့ ျမန္မာ့စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔အသံုးျပဳေနတဲ့ ေဆးဝါးေတြကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ပစ္ဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ေလးမလြယ္ကူလွပါ ဘူး။ လက္ေတြ႕မွာ အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ပထမဆံုး စိန္ေခၚမႈကေတာ့ ဓာတုေဆးဝါး မသံုးလို႔ ေရာဂါက်ရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အထြက္ႏႈန္းက်ရင္ ဘယ္သူက တာဝန္ယူေပးမွာလဲဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယစိန္ေခၚမႈကေတာ့ ဓာတုအဆိပ္လြတ္ သစ္သီးဝလံနဲ႔ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြကို ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး ဝယ္စားၾကတဲ့ ေစ်းကြက္က က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔မရွိေသးတဲ့ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ လတ္တေလာ အေျခအေနမွာ ဓာတုေဆးဝါးေတြ ကို လံုးဝအသံုးမျပဳဘဲ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္လိုသူေတြကို အားေပး ကူညီေပးဖို႔ လိုသလို အမ်ားစု ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အတြက္ သဘာဝနဲ႔ ဓာတုမွန္မွန္ ကန္ကန္ ေပါင္းစပ္အသံုးျပဳႏိုင္မယ့္ ဘက္စံုပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရး (Integrated Pest Management -IPM) နဲ႔ ဘက္စံုေျမၾသဇာအသံုး ျပဳမႈ (Integrated Fertilizer Management-IFM)ေတြကို အ သံုးျပဳဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြမွာေတာ့ သဘာဝကရတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြ၊ သဘာဝေျမၾသဇာေတြကို အဓိကထား အသံုးျပဳၿပီး ဓာတုေဆးဝါးေတြ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို မျဖစ္မေန အသံုးျပဳရမယ့္ အေျခအေနကို ေရာက္မွ မွန္မွန္ကန္ကန္ နည္း လမ္းက်က်၊ အက်ိဳးရွိရွိ၊ ေဘး ကင္းကင္း အသံုးျပဳၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေျခခံကစဖို႔လို

တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္တဲ့ကာလမွာ တုိင္းျပည္လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး က႑ကို ျမႇင့္တင္အားေပးကူညီဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ အားလံုးလက္ခံၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စက္မႈလယ္ယာ ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာကို အာ႐ံုစိုက္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေလ့ရွိသလို လက္ေတြ႕မွာလည္း စက္ယႏၲရား ႀကီးမ်ားနဲ႔ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔၊ အထြက္ႏႈန္းျမင့္မားတဲ့ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ေတြ ရရွိႏုိင္ဖို႔၊ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြ ရရွိ ႏိုင္ဖို႔၊ နည္းပညာအသစ္အဆန္းေတြ ရရွိႏုိင္ဖို႔ စတာေတြကို ဦးစားေပးစဥ္းစားေနၾက၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေနၾက၊ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနၾကတာကို ေတြ႕ေနျမင္ေနရပါတယ္။

နည္းပညာဘယ္ေလာက္အဆင့္ျမင့္ျမင့္၊ သီးႏွံမ်ိဳးေစ့ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေကာင္း၊ အထြက္ႏႈန္း ဘယ္မွ်ရွိပါတယ္လို႔ အာမခံေတြ ဘယ္ေလာက္ေပးေပး အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ ေျမဆီလႊာအရည္အေသြး မေကာင္းမြန္ ဘူးဆိုရင္ ဘာစိုက္စိုက္ ေအာင္ ျမင္ျဖစ္ထြန္းဖို႔ ခက္ခဲေနဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေခတ္ေရွ႕ေျပးဖို႔ခ်ည္း ဆႏၵမေစာၾကဘဲ အေျခခံေတြကို စတင္ျပဳျပင္ႏုိင္ဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ျမန္မာ့ေတာင္သူလယ္သ မားအမ်ားစုဟာ လယ္ထြန္စက္ ႀကီးေတြ၊ ရိတ္သိမ္းစက္ႀကီးေတြ ေမာင္းရင္း စက္မႈလယ္ယာကိုခ်ီတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနေပမယ့္ အဲဒါေတြထက္ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ ေျမဆီလႊာကို ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္ရ မလဲဆိုတဲ့ အသိအျမင္ေတြမွာ အားနည္းေနတုန္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေမ့အပ္ပါဘူး။

ရွင္သန္ေနတဲ့ ကမၻာ၊ ရွင္သန္ေနမယ့္ လူသားေတြ

ရွင္သန္ေနတဲ့ ေျမဆီလႊာမရွိဘဲ ဘယ္သီးႏွံေတြကို ဘယ္လိုစိုက္စိုက္ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈဆိုတာ မျဖစ္လာႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့ အခ်က္ေလးကို မီးေမာင္းထုိးျပလိုတဲ့အတြက္ ဒီေဆာင္းပါးေလးကို ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

စိုက္ပ်ိဳးသူေတြအေနနဲ႔ ‘‘သစ္ပင္စိုက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ေျမဆီလႊာကို ပ်ိဳးေထာင္ယူေနတာ’’ ဆိုတဲ့ အသိကေလးတစ္ခ်က္ လက္သြားတယ္ဆိုရင္၊ ေျမဆီလႊာထဲက ပိုးမႊားေလးေတြ ရွင္သန္ေနမွ ေျမဆီလႊာလည္း ရွင္သန္ၿပီး သီးႏွံေတြကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ကေလးျမင္ႏိုင္သြားတယ္ဆိုရင္၊ ေျမဆီလႊာရွင္သန္ႏုိင္ဖို႔ ဓာတုေဆးဝါးေတြ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုးနဲ႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ထိထိေရာက္ေရာက္ အသံုးျပဳလာႏိုင္မယ္ဆိုရင္၊ အဲဒီထက္ ပိုၿပီးစားသံုးသူေတြကပါ ေျမဆီလႊာရွင္သန္ေရးကို အေလးမူတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားေတြဆီက ဓာတုအဆိပ္လြတ္သီး ႏွံေတြကို တန္ဖိုးထားအားေပးစားသံုးၾကဖို႔ ဆႏၵေလးျဖစ္ေပၚလာမယ္ဆိုရင္ ရွင္သန္တဲ့ ေျမဆီလႊာနဲ႔ ရွင္သန္ေနတဲ့ ကမၻာမွာ လူသားေတြလည္း ေရရွည္ရွင္သန္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။   ခိုင္ၾကည္သစ္

No comments:

Post a Comment