Thursday, November 24, 2016

ခမာနီ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးအား ခ်မွတ္ထားသည့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ျပစ္ဒဏ္ကို ကေမၻာဒီးယား တရား႐ံုး အတည္ျပဳ

ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ကေမၻာဒီးယား တရား႐ံုးဟာ ေထာင္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ခ်မွတ္ခံထားရတဲ့ ထိပ္တန္း ခမာနီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ႏွစ္ဦးရဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ကို အတည္ျပဳေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment