Saturday, November 19, 2016

ေမ်ာက္ျပ ဆန္ေတာင္းျဖစ္ေနေသာ ကေလးလုပ္သား ျပႆနာ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ ႀကီး၏ အထပ္ျမင့္ တိုက္ႀကီးမ်ားအနီးတြင္ တည္ရွိေနသည့္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ကေလး။ သာမန္ပုဂၢလိက ကုမၸဏီဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ ထိုဆိုင္မ်ားကိုသာ အားကိုးေနရဆဲ။ ထိုဆိုင္မ်ားတြင္ ထမင္းႏွင့္ ဟင္းပါ တြဲဖက္ေရာင္းခ်သည့္အတြက္ သာမန္ဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ အားထားရာဆိုင္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုဆိုင္မ်ားတြင္ နံနက္႐ုံးတက္ခ်ိန္၊ ေန႔လယ္ထမင္းစားခ်ိန္၊ ေန႔လယ္ ေကာ္ဖီေသာက္ခ်ိန္ေတြဆို အၿမဲလူစည္ ကားေနတတ္သည္။ ထိုဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္သည့္စားပြဲထိုးမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကေလးေတြကမ်ားသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုကေလးမ်ားသည္ ၁ဝႏွစ္ ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ရသည့္လစာမွာ က်ပ္ ၃ဝဝဝဝ မွ က်ပ္ ၄၅ဝဝဝ ဝန္းက်င္အထိသာ ရၾကသည္။ ဆိုင္ရွင္က ၎တို႔ကို ထမင္းႏွစ္နပ္ေကြၽးသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ မုန္႔ပဲသေရစာပါ ေကြၽးတတ္သည္။ ထိုကေလးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မဟုတ္ ေခ်။ အမ်ားအားျဖင့္ နယ္ဘက္မွ ၿမိဳ႕ျပသို႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ပညာေရးက ေတာေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုကေလးမ်ား ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ ဒုႏွင့္ေဒး။


ထိုကေလးမ်ားသည္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မိဘမ်ားႏွင့္ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာကာ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ေနရသနည္း။ အေျဖမွာ မ်ားမ်ားစားစားမရွိ။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဆင္းရဲမြဲ ေတမႈမွ ကေလးလုပ္ သားပေပ်ာက္ေရးသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ခက္ခဲေနေသးသည္။ ''ကြၽန္ေတာ့္ဆီမွာေတာ့ ေတာင္သူ လယ္သမားကိစၥဘဲ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား တိုင္ ၿပီးေတာ့ ဒီကေလးလုပ္သားကိစၥက တိုင္ၾကားမႈကလဲ နည္းတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကေလးလုပ္သားက လယ္ယာ က႑မွာလဲ ကေလးလုပ္သားေတြ႕တယ္။ ၿမိဳ႕ေပၚက အေရာင္းဆိုင္ ေတြမွာလဲ ကေလးလုပ္ သားေတြ ေတြ႕ရတယ္။ အခုကေလးလိင္ကိစၥ ေတြပါ ျဖစ္လာတဲ့အခါၾကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းကေတာ့ ကေလးလုပ္သား ကာကြယ္ေရးဥပေဒ ဆဲြႏိုင္ဖို႔ေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတာရွိတယ္။ သို႔ေသာ္လဲ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈၾက ေတာ့ အားနည္းေနတာ ေတြ႕ရတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေတာင္ သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးစိန္ဝင္း က ေျပာသည္။


မိသားစုဆင္းရဲ၍ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ကေလးမ်ား အလုပ္လုပ္ျခင္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ခံထားရသည္ဟု အလုပ္သမားအေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သား ပေပ်ာက္ေရး ထက္ လက္ရွိကေလးလုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ကာ ¤င္းတုိ႔၏ဘဝ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္သာ သင့္ေတာ္သည္ဟု ေျပာသည္။ ထိုကိစၥကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕  ILO ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ အစိုးရစာရင္းမ်ားအရ ကေလးလုပ္သား တစ္သန္းခြဲခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ထိုအထဲတြင္ လက္ဖက္ ရည္ဆိုင္မွ ကေလးမ်ားကို လူသိမ်ားၾကသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲခြာကာ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ေမာင္ထူးက ''ရြာမွာ အလုပ္ကရွားတယ္။ ကေလးျဖစ္ေနေတာ့ လယ္လုပ္ဖို႔ကလဲ မရ ေသး ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီဆိုင္မွာ လာလုပ္တာ''ဟု ေျပာသည္။


ေမာင္ထူးကဲ့သို႔ ကေလးလုပ္သားမ်ား ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ မ်ားစြာရွိ ေနသည္။ ထိုကေလးမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ILO  ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွ ကေလးလုပ္ သားမ်ားအတြက္ ဖြင့္ထားသည့္  Mobile Education Project ေရြ႕လ်ားပညာေရးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး လူသိမ်ားသည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ထိေရာက္သည့္နည္း လမ္းတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ေ သးေပ။ ကေလးလုပ္သားမ်ားဆီသို႔ ေရြ႕ လ်ားေက်ာင္းကားႏွင့္ ပညာသင္ေပးႏိုင္ရန္ Tim Aye-Hardy  ဆိုသူ လူငယ္တစ္ဦးက တီထြင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကေလးလုပ္သား ၁ဝဝဝ ခန္႔ကို သင္ၾကားေပးႏုိင္ၿပီဟု သိရသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ ဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ လုပ္ကိုင္ေနရသည္မွာ လူေပါင္းသိန္းခ်ီရွိေန သည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္တြင္းကေလးအလုပ္သမား မိန္းကေလးမ်ားကို ျမင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသည့္အတြက္ ယင္းတုိ႔၏အေျခအေနကို ခန္႔မွန္းရ ခက္ေနသည္။ ထိုသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ား အတြက္ ထိေရာက္မႈ နည္းပါးေနသည့္အျပင္ ယင္းတုိ႔၏ ဘဝကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။


အလုပ္သမားအေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဦးေအာင္လင္းက''စီးပြားေရး က်ပ္တည္းမႈနဲ႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္ အခြင့္အလမ္းဆံုး႐ႈံးမႈ ပမာဏမ်ားျပားလာတယ္ဆိုတာ ကေလးလုပ္သား ပိုမိုမ်ားျပားလာတာက သက္ေသခံေန တယ္''ဟု ေျပာသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ILO  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရး ပဏာမအစီအစဥ္ကို ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၇ စီမံခ်က္အရ ႏိုင္ငံ တကာေထာက္ ပံ့ကူညီမႈႏွင့္ ကေလးလုပ္သား စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ေရွ႕ေျပး အစီအစဥ္အရ ကေလးလုပ္သား ၃၆ဝဝ ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိသည္ဟု အလုပ္သမား အေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။  တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေကာက္ယူရရွိသည့္ စစ္တမ္းအရ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ကေလးလုပ္သား ၁ဒသမ၂သန္း ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းစစ္တမ္း ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ မူလခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ အဆမတန္မ်ားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ျပင္ အႏၲရာယ္ရွိလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကေလးလုပ္သား ေျခာက္သိန္းခန္႔ ရွိေနသည္ဆိုျခင္းမွာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ အေျခအေနပင္ ျဖစ္သည္။


ထိုစစ္တမ္းအရ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအခ်ဳိ႕၌ ၁၃ႏွစ္ေအာက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ေတြ႕ရွိရသည္ဟုဆိုသည္။ ကေလးလုပ္သား ေပၚေပါက္လာရန္ ဖန္တီးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ မိဘဆင္း ရဲမႈႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားက လိုလားစြာ လက္ခံလိုသည့္ အခ်က္မွာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ မိဘ ေတြ၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈေၾကာင့္ ကူညီသည့္အေနျဖင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို လက္ခံရျခင္းျဖစ္ သည္ဟု အလုပ္ရွင္မ်ားက ဆုိသည္။  ကေလးလုပ္သားမ်ားသည္ လူႀကီးလုပ္သားမ်ားထက္ ပို၍ က်ဳိးႏြံသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခိုင္းေကာင္းသည္ဟု လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ျမင္ေနသည္။ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားတြင္ ကြၽမ္းက်င္မႈအေပၚ မူတည္ကာ လုပ္ခရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ား အလုပ္လုပ္ကာ အတတ္ပညာသင္ယူရမည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္ဘက္က ေရာ ကေလးလုပ္သားဘက္ကပါ ခံယူေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုခံယူခ်က္ေၾကာင့္ပင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအထိ ပညာၿပီးဆံုးေအာင္ သင္ၾကားခြင့္မရရွိသည့္ ကေလးမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ တစ္နည္းနည္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔  ေရာက္ရွိ လာျခင္း ျဖစ္သည္။


''အလုပ္မ်ဳိးစံုမွာ သူတို႔ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ ေနရာစံုနယ္ပယ္စံုထဲ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ၾကရာမွာ အခေၾကးေငြ ဒါမွမဟုတ္ အခ ေၾကးေငြ တိတိက်က် သတ္မွတ္ျခင္းမခံရဘဲ ကေလးေတြရဲ႕ဘဝကို တာဝန္ယူလိုက္တဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြနဲ႔ အခိုင္းအေစခံ လုပ္သားဘဝပံုစံမ်ဳိး ေတြလည္း ရွိလာတယ္။ ဒါက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပိုမိုျမင့္မားေလ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္မႈ ပိုမိုအားနည္းလာေလ ကေလးလုပ္သားတိုးပြားမႈ ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္တက္ေလ ျဖစ္ပါ တယ္''ဟု ဦးေအာင္လင္းက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။ လက္ရွိ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားဘဝအျဖစ္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ကေလးဦးေရကို ေၾကညာျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း အိမ္တြင္းကေလး အလုပ္သမားမ်ားသည္ ကေလးမွ လူႀကီးျဖစ္လာသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးမ်ားကို အိမ္တြင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ဓေလ့ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ခံလာခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယင္း ကေလး လုပ္သားမ်ား၏ လုပ္အားခကို ကေလး၏မိဘ (သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူကသာ လက္ခံရယူသည့့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။


ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရာမွ အရြယ္ေရာက္လာသူမ်ားကို  ျပည္ပသုိ႔ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေစျပန္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ေဟာင္ေ ကာင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမားကို အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရမွ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ လက္ရွိ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္တြင္းအလုပ္သမား ၃ဝဝဝဝ ခန္႔ရွိေနၿပီး စင္ကာပူ၌ အိမ္တြင္းအလုပ္သမား ၄ဝဝဝဝ ေက်ာ္ ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။ ထိုအထဲတြင္ ႏိွပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္ဟု သိရသည္။  တိုင္းရင္းသားလူထုတုိးတက္ေရး မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပအလုပ္သမားေရးရာတာဝန္ခံ ေဒၚမာမာဦးက ''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကေလးလုပ္သား လုံးဝပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆိုရင္ မိသားစုဝင္ေငြကို လုံေလာက္ေအာင္ ဖန္တီးေပးရပါမယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ မိဘဝင္ေငြ မလုံေလာက္ျခင္းက ကေလးလုပ္သားေတြကို ပိုမိုမ်ားလာေစတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ သဘာဝေဘးဒဏ္ေတြေၾကာင့္လဲ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးလုပ္သားနဲ႔ ကေလးသူငယ္ လူကုန္ကူးခံရ မႈေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။


၁၉၅၁ခုႏွစ္ အလုပ္႐ုံဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ၁၃ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ၁၆ႏွစ္မျပည့္ေသးသူကို ကေလး လုပ္သားဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ၁၆ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူကိုမူ ၁၈ႏွစ္ မျပည့္ေသး သူ လူရြယ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ကေလးသူငယ္ဥပေဒအရ ၎ ၁၉၅၁ အလုပ္႐ုံမ်ားဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ၂ဝ၁၆ အရ ၁၄ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို မိသားစုလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ အခေၾကးေ ငြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္နည္းနည္းျဖင့္လည္းေကာင္း အလုပ္ခိုင္းေစျခင္းသည္ ျပစ္မႈေျမာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမွ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းခံရႏိုင္သည္။ ၁၄ႏွစ္မွ ၁၆ႏွစ္အတြင္းကို ကေလးလုပ္သားဟု ဥပေဒက သတ္မွတ္ထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္၏ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ရရွိမွသာလွ်င္ အလုပ္ခိုင္းေစပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔၏အလုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ရက္လွ်င္ ေလးနာရီျဖစ္ၿပီး လူႀကီးလုပ္ခ တန္းတူေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ခ်ိန္ ည ၆နာရီႏွင့္ နံနက္ ၆နာရီအတြင္း လံုးဝခိုင္းေစပိုင္ခြင့္ မရွိေပ။ ၁၆ႏွစ္ႏွင့္ ၁၈ႏွစ္ကို လူရြယ္လုပ္သားဟု သတ္မွတ္ကာ တစ္ရက္ အလုပ္ခ်ိန္ ရွစ္နာရီခိုင္းေစ၍ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဆရာဝန္လက္မွတ္လည္း ပါရွိရမည္ျဖစ္သည္ ဟု ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။  ''လက္ရွိျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒနဲ႔တင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ဥပေဒ ထပ္ျပဳစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေနတာက ဥပေဒနဲ႔အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္တယ္''ဟု ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။


ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမား ဥပေဒအရာရွိမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ အလြန္ျမင့္မားစြာ ဥပေဒတြင္ ေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎သည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့့္ တန္းတူ ပါဝါရရွိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္သမားဥပေဒ အရာရွိသည္ မိမိၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဆိုင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္႐ုံမ်ားကို ၂၄ နာရီ ေရွာင္တစ္ခင္ စစ္ေဆးအေရးယူႏိုင္ခြင့္အား ဥပေဒက ခြင့္ျပဳေပးထားသည္။ စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ ေလ်ာ့ရဲေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ႐ုံးတြင္လည္း ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ရွိရမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုပါရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ''ကေလးလုပ္ သားမ်ားနဲ႔ ခိုင္းေစတဲ့အခါ လည္ပတ္ေနတဲ့ စက္ယႏၲရားေတြမွာ ခိုင္းမယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္တဲ႔ လုပ္သားမ်ားက အနားမွာေနၿပီး ႀကီးၾကပ္ရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြဟာ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ႔ ဥပေဒေတြပါ။ သီးသန္႔ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားတာ မရွိေပမယ့္ ၁၉၅၁ အလုပ္႐ုံဥပေဒနဲ႔ ၂ဝ၁၃ အလုပ္႐ုံဥပေဒမွာ ပါထားပါတယ္။ ဒီဥပေဒကို လက္ရွိလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဘက္က လိုက္နာမႈမရွိသလို အလုပ္သမားမ်ားဘက္ကလဲ လိုက္နာမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ကေလးလုပ္သားမ်ားဟာ စက္႐ုံတြင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရတဲ့အထိ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္''ဟု ေဒၚမာမာ ဦးက ေျပာသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနျခင္းမွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားအား ခိုင္းေစပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို အလုပ္ရွင္ဘက္က မလိုက္နာႏိုင္ျခင္းသည္ ယင္းတုိ႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကေလးလုပ္သား မ်ားဘက္မွ မလိုက္နာႏိုင္ျခင္းသည္ လည္း စားဝတ္ေနေရး အဆင္ မေျပျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


''ကေလးလုပ္သားေတြအတြက္ လက္ရွိႏိုင္ငံေတာ္က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒပါခံစားခြင့္ေတြ ေပးရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြလဲ သင္ၾကားေပးရပါမယ္။ ကေလးေတြ အတြက္ ကိုယ္ပိုင္အားလပ္ခ်ိန္၊ အနားယူခ်ိန္ေတြ ဖန္တီးေပးရပါမယ္''ဟု ေဒၚမာမာဦးက ေျပာသည္။ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးကို အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္ကို QVEP မွ ပံ႔ပိုးမႈျပဳလုပ္ေပး ေနသည္။ အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ အရည္အေသြးမီ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈ အခြင့္အလမ္း တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ ပညာ ေရးကို ရရိွႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။ အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္ကို MDEF ဟု ေခၚေသာ အလွဴရွင္စံု ပညာေရးရန္ပံုေငြက ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ဒိန္း မတ္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ၿဗိတိန္ အစရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ယူနီဆက္ဖ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ လက္ တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေနသည္။


အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရး စီမံခ်က္မွ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္ MLRC က ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး ညေနသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ထိုေက်ာင္းျပင္ပပညာေရး စာသင္ခန္းမ်ားသည္ တစ္ေန႔ လွ်င္ ႏွစ္နာရီခြဲၾကာ သင္ၾကားေပးၿပီး တစ္ပတ္လွ်င္ ေျခာက္ရက္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္ဟု သိရသည္။ ရပ္ရြာမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အရည္အေသြးမီ အေျခခံပညာေရးစီမံခ်က္မွပံ့ပိုးေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကို MLRC မွတစ္ဆင့္ရရိွၿပီး စာေပက႑ႏွင့္သခၤ်ာတို႔ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးကို ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ကေလးမ်ားကို မူလတန္းအဆင့္ပညာေရး ၿပီးဆံုးတ တ္ေျမာက္ သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး အစိုးရအလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ ဆက္လက္တက္ေရာက္ ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။


ILO အဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကေလးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္လွမ္းမီသေရြ႕ ေလ့လာေနပံုရသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွ ကေလးအလုပ္သမား အေၾကာင္းကို Rapid Assessment of Child Labour in Hlaing Thar Yar Industrial Zone ဆိုသည့္ စာတမ္းအား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ထုတ္ေဝထားသည္။ ယင္းစာတမ္းအရ ကေလးမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေ မးျမန္းထားသည့္အျပင္ မိဘ၊ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းထားသည္ဟု ဆိုသည္။ လိႈင္သာယာရွိ ကေလးအလုပ္သမား တစ္ဝက္ခန္႔သည္ ၁၃ႏွစ္ေအာက္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ရွစ္ႏွစ္သားအရြယ္အထိ ပါဝင္သည္ဟု စာတမ္းက ေဖာ္ျပသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးလုပ္သားမ်ားကို ဥပေဒတြင္ တစ္ေန႔ ေလးနာရီသာ ခုိင္းေစရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ တစ္ေန ႔ရွစ္နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ေန ၾကရသည္။


ထိုသို႔ျဖစ္ေနရျခင္းအေပၚ ဦးေအာင္လင္းက ''ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဝင္ေငြနိမ့္ပါးမႈ၊ အသိပညာခ်ဳိ႕တဲ့မႈတို႔ကို မကုစားႏိုင္သေရြ႕ ပညာသင္ၾကားမႈ အခြင့္အလမ္းပိုမိုနိမ့္က်နည္းပါးလာၿပီး ကေလးလုပ္သား ေဖာင္းပြမႈကို မေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေတြ ပေပ်ာက္ဖို႔ ဥပေဒအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူျပန္ရင္လည္း သူတို႔အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ မိသားစုထမင္းအိုးကို ခြဲသလိုျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္'' ဟု သံုးသပ္သည္။ ထိုသို႔လုပ္မည့္အစား ဟန္ျပစီမံကိန္းမ်ား၊ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ား ျပားသည့့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ အေျခအေနအား ဘက္ေပါင္းစံုက ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို လက္ေတြ႕ က်က် ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဦးေအာင္လင္းက အႀကံျပဳ ေျပာဆိုသည္။ ''ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိသားစုလုပ္အားခနဲ႔ အသုံးစရိတ္မ်ား မွ်တေအာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက စီမံေဆာင္ ရြက္ ေပးရပါမယ္။ ပညာသင္ၾကားျခင္းထက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာကိုသာ စိတ္ဝင္စားတဲ႔ ကေလးေတြအတြက္ အစိုးရနဲ႔ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားက ပူးေပါင္းပ့ံပိုးေပးရပါမယ္''ဟု ေဒၚမာမာဦးက သံုးသပ္ ေျပာဆို ပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္အား အေကာင္အထည္ေဖာ္လာႏိုင္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အသိပညာရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား တစ္ၿပိဳင္နက္ ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ရန္ အတြက္ ခြန္အားမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဒၚမာမာဦးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။


သို႔ေသာ္ မိဘ(သို႔မဟုတ္) အုပ္ထိန္းသူမ်ားဘက္က ၾကည့္မည္ဆိုပါက ကေလးလုပ္သားမ်ားအား သင္တန္းတက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးမည္ဆိုပါက ¤င္းတို႔အတြက္ ဝင္ေငြေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။ ထိုအခ်က္ကို ကေလး လုပ္သား မိဘမ်ားက လက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္ခြင္သင္တန္း ေအာင္ ျမင္ေရးသည္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ မိဘမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ေနသည္။ လိႈင္သာယာအပါအဝင္ အျခားေဒသမ်ားရွိ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာေကာင္းေကာင္း မရရွိသည့္ျပႆနာရွိေနသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္ အုပ္ထိန္းသူမ်ားက အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြေကာင္းေကာင္းရပါက ကေလးလုပ္သားမ်ား ေလ်ာ့နည္း သြားႏိုင္သည္ကို ILO က ေထာက္ ျပထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးလုပ္သားျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အေရးတႀကီး အာ႐ုံစိုက္ရမည့္ျပႆနာ ျဖစ္ေနသည္။ လက္ေတြ႕ေျဖရွင္းရ မည့္ ျပႆနာျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ ေမ်ာက္ျပ၍ ဆန္ေတာင္းေနသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကိုလည္း အထူးသတိျပဳ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာကို ငဲ့ညႇာကာ အမွန္တကယ္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ ရရွိသည္က နည္းနည္း ၊ ယင္း ကေလးလုပ္သားမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အက်ဳိးရွာသူမ်ားက မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနမည္ဆိုပါက တိုင္းျပည္အတြက္ ပိုမိုနစ္နာရန္သာ ရွိေတာ့သည္။          

ေအာင္ထူးႏိုင္

No comments:

Post a Comment