Monday, November 28, 2016

မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ျပန္လည္ဖြင့္ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ ေဆာင္ရြက္

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ မိုင္းယု(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီး အနီး တစ္၀ိုက္၌ ႏို၀င္ဘာ (၂၀)ရက္ေန႔ နံနက္(၆)နာရီ (၃၀)မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔ KIA,TNLA,MNDAA တပ္ ေပါင္းစုႏွင့္ တပ္မေတာ္ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္း တခ်ိဳ႕ တိမ္းေရွာင္ ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးႏွင့္ ယာဥ္ငယ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ား ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ရပါသည္။ မူဆယ္(၁၀၅)မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ဌာနအားျဖင့္ (၆)ခုရွိၿပီး တိုက္ပဲြျဖစ္သည္႔ေန႔မွစ၍ OSS ဌာမ်ားျဖစ္သည္႔ အေကာက္ ခြန္၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ လာေရာက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ကြင္းႀကီး၏ လံုၿခံဳေရးကို ႏို၀င္ဘာ(၂၁)ရက္ေန႔ မွ (၂၄)ရက္ေန႔အထိ ကုန္ယြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ၀န္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ ေန႔ေရာညပါ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးကို စနစ္တက် တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။မူဆယ္ခရိုင္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ႏို၀င္ဘာလ(၂၅)ရက္ေန႔မွစ၍ နယ္ေျမအေျခအေနအရ အေတာ္ အသင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း သြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းသို႔ ကုန္တင္ကားမ်ား နံနက္(၉)နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ စတင္၀င္ေရာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္ခရိုင္အတြင္း ပံုမွန္အေနအထားမရွိေသးေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာ(၂၅) ရက္ေန႔က OSS ဌာနမ်ားမွ အဓိကဌာနသံုးခုမွ ၀န္ထမ္းတခ်ိဳ႕ ျပန္လည္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သည္႔အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အတြင္း၌ ေန႔လည္ပိုင္း(၁၁)နာရီမွစ၍ ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ကားမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ား ၀င္ေရာက္လာၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားလြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ညွိႏႈိင္းၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ(၂၆)ရက္ေန႔တြင္ လမ္းေၾကာင္းအေျခအေန ပိုေကာင္းလာသည္႔ အတြက္ ပို႔ကုန္/သြင္း ကုန္ကားမ်ား အတက္ အဆင္းမွ ႏို၀င္ဘာ(၂၅)ရက္ေန႔ကထက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ယခုလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည္႔ အတက္အဆင္းပံုမွန္ရႏိုင္ရန္ နယ္ေျမ လံုၿခံဳေရးေအးခ်မ္းမႈသည္ အဓိကအေရးႀကီး ေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏအားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းမွ ၁၅ သန္း ၀န္းက်င္အထိ ရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိေတြ႕ ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚလာ ၁ သန္းနီးပါးခန္႔သာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၆ ရက္ေန႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အေနအထားအရ ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ထက္ပိုမို အဆင္ေျပလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

OSS အဖဲြ႔၏ Online System ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ ဘဏ္န႔ဲခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရသည္႔ အေနအထားမရွိသည္႔အတြက္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ယခုခ်ိန္တြင္ပံုမွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတုိင္းျပန္လည္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခင္ပံုမွန္လုပ္ငန္းစဥ္မဟုတ္ေသာ္လည္း လက္ရွိလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား တရား၀င္အခြန္အခႏိုင္ငံေတာ္ အခြန္အခေပးေဆာင္ၿပီး သြားလာႏိုင္ရန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ႀကိဳးစားၿပီး ၀ိုင္း၀န္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ပြင့္လင္းရာသီျဖစ္သည္႔အတြက္ ပို႔ကန္ု (Export)အျဖစ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဆန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေျပာင္း၊ သၾကားႏွင့္ ဖရဲ၊ သခြားမ်ား ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိၿပီး၊ ၁ ရက္ ကားအစီးေရ(၁၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ တက္လာေသာ္လည္း၊ သြင္းကုန္ (Inport) အေနျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လူသံုးကုန္၊ အိမ္သံုးပစၥည္း၊ စက္ယႏၱယားမ်ား ၀င္ေရာက္ၿပီး ၁ ရက္လွ်င္ ကုန္တင္ကားအစီးေရ (၁၀၀)နီးပါးရွိၿပီး ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္ႏွစ္ခုေပါင္း ၀င္ေရာက္မႈ ကားအစီးေရ (၂၀၀) ၀န္းက်င္ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရၿပီး ကုန္တင္ကားမ်ား၏ ကားခေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ ကားခ တစ္ပိႆာ လွ်င္ (၈၀)က်ပ္မွ (၈၄) က်ပ္အထိရရွိၿပီး အဆင္းကားခမွာ ကုန္ခ်ိန္တစ္ပိႆာလွ်င္ (၅၀)က်ပ္မွ (၅၂)က်ပ္ အထိရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ယခုေလာေလာဆယ္အေနအထားအရ သြင္းကုန္ ကားမ်ားထက္ ပို႔ကုန္ကားမ်ား ပို၍၀င္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္သေဘာတရားအရ ယခင္ႏွင့္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားတြင္ ကားအစီးေရႏွင့္ ပို႔ကုန္ တန္ဖိုးအေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားေၾကာင္းသိရသည္။ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္႔ တိုက္ပဲြသည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားက အေၾကာင္းမဲ့ ၀င္ေရာက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကုန္သြယ္မႈကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္တြင္ ေန႔စဥ္ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး၊ ခြာညိဳျမန္မာတံခြန္ပဲြရံုတြင္ တရုတ္-ျမန္မာသစ္သီးေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းကို္ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ လူဦးေရမွာ ၁၅၀ ဦး မွ ၂၀၀ ဦးခန္႔ရွိၿပီး၊ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာသူမ်ားကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔မႈ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ လူမ်ားသည္႔ေနရာကို အခြင့္ေကာင္းယူ အကာအကြယ္ယူကာ တိုက္ခိုက္ သြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ တိုက္ပဲြစျဖစ္သည္႔ အခ်ိန္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕မ်ားမွ လံုၿခံဳေရး အျပည္႔ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္အတြင္း တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုန္တင္ ၊ ကုန္ခ်အလုပ္သမား မ်ားလည္း ေခတၱထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားၾကေသာ္လည္း ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ မွစ၍ ကုန္တင္ ကုန္ခ်ဦးစီးမွဴး ဦး၀င္ခိုင္ဦး၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ အလုပ္သမားဦးေရ (၂၀၀)ေက်ာ္ မွ (၅၀၀)ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္အားခအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္(၅၀၀၀)ေက်ာ္ မွ (၆၀၀၀)ေက်ာ္အထိ ရရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ တိုက္ပဲြမျဖစ္ခင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အေနျဖင့္ (One Stop Service) ကုန္သြယ္ေရး၊ အေကာက္အခြန္၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႔တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ၿပီးသည္႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနေအးေဆးေနေသာ္လည္း မူလအေျခအေန ထိ ျပန္လည္မေရာက္ေသးေၾကာင္း၊ ဘဏ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္ ဌာနသည္ ေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရသည္႔ ဌာနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေငြအပို႔/အႀကိဳ အေနျဖင့္ စိတ္မခ်ရေသးသျဖင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဌာနရံုးမ်ားတြင္ ေငြလက္ခံေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေငြလက္ခံၿပီး(Online)ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ယူၿပီး မူဆယ္ၿမိဳ႕ ေပၚတြင္ ေငြသြင္းၿပီး ေငြလက္ငင္းျဖတ္ပိုင္း ရရွိပါက (Online)ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ေပးေၾကာင္းႏွင့္ အေကာက္အခြန္ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ယခင္ ကတည္းက ေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ အစီအစဥ္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔မွစ၍ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းသို႔ ကုန္တင္ကားမ်ား အ၀င္/ အထြက္ မ်ားေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ အျခားပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ယခုရက္ပိုင္အတြင္း ပိတ္ထား သျဖင့္ ကုန္သည္မ်ား ေငြလည္ပတ္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ ႏို၀င္ဘာ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ ဘဏ္မ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရွိရၿပီး ဘဏ္မ်ားဖြင့္လွစ္လွ်င္ ကုန္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ေငြလည္ပတ္မႈရွိၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္းမႈသည္ ယခုထက္မက ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။

မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ယခင္ ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္အတြင္းသို႔ သြင္းထားေသာ ကား(၅)စီးခန္႔သာ သြားလာႏိုင္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ လုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ မူဆယ္-ကြတ္ခိုင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ တိုက္ပဲြ မ်ားျဖစ္ပြားသည္႔အတြက္ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ကုန္တင္ကား ၁၀၀ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရၿပီး၊ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ကားအစီးေရ(၃၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ယေန႔ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ အစီးေရ ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ေရာက္ရွိ လာႏိုင္သည္ဟု သိရွိရသည္။

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးမ်ား ခ်ထားၿပီးျဖစ္သည္႔ အတြက္ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ကုန္တင္ကားမ်ား ပိုမို၀င္ေရာက္ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး မၾကာခင္ရက္ပိုင္းအတြင္း ပံုမွန္အတိုင္း ျပန္လည္ လည္ပတ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္-ကြတ္ခိုင္-လားရိႈးတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေၾကာမ်ားသည္ အထိုက္အေလွ်ာက္ျပန္လည္ သြားလာ ႏိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ေဘးပတ္လည္အတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္း မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက အတြင္းအျပင္လံုၿခံဳေရး တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းသိရွိရသျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးကို ေကာင္းမြန္စြာျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မူဆယ္(၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္မႈ လတ္တေလာ အေျခအေန အား သိရွိႏိုင္ပါရန္ အခ်ဳပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခရိုင္ျပန္/ဆက္

No comments:

Post a Comment