Wednesday, November 30, 2016

ရွမ္းႏွစ္ ၂၁၁၁ ခုႏွစ္ ရွမ္းႏွစ္သစ္္ကူး အထိမ္းအမွတ္ပြဲ က်င္​းပ

ရွမ္းႏွစ္ ၂၁၁၁ ခုႏွစ္ ၊ ရွမ္းႏွစ္သစ္္ကူး အထိမ္းအမွတ္ပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔၊ ညပိုင္​းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၉ မိုင္ေ အာင္ေျမဘံုသာသွ်မ္းေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment