Wednesday, November 30, 2016

စင္ကာပူ ဆီေန က်မတို႔သင္ယူခ်င္

စင္ကာပူနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ႏွစ္၂၀ ကာလအတြင္း ေက်ာ္တက္နိုင္ရန္ ႏွင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံကလည္း လက္တြဲ ကူညီ လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာနိုင္ငံက ေမၽွာ္လင့္ေနေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စင္ကာပူနိုင္ငံသို႔ ၃ ရက္ၾကာ အလည္အပတ္ေရာက္ ရွိေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က IE Singapore’s Global Conversations တြင္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ကြယ္လြန္သူ စင္ကာပူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္ယူ၏ စကားကို လည္း ျပန္လည္ေကာက္ႏုတ္ ကိုးကားခဲ့သည္။ “စင္ကာပူနိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရး စတင္ရရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္ယူက စင္ကာပူနိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံကို ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အမီလိုက္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီစကားကို ေျပာင္းလဲရေတာ့မယ္လို႔ က်မ ထင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ အတြင္းမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက စင္ကာပူကို ေက်ာ္တက္ ရပါမယ္။ ဒီလို လုပ္ဖို႔ အတြက္ စင္ကာပူကလည္း က်မတို႔ကို ကူညီပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဒသတြင္း တေနရာမွာ ေအာင္ျမင္တာက ေဒသတခုလုံး ရဲ့ ေအာင္ျမင္မွုျဖစ္လို႔ပါ” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုေၾကာင္း စင္ကာပူ သတင္းဌာန Channel NewsAsia က ေရးသားေဖာ္ျပသည္။ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူသားအရင္းအျမစ္ ႏွင့္ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားက စင္ကာပူ ကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ လိမ့္မည္ဟု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ထိပ္တန္းစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံက ပညာသင္ၾကားေရး စနစ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးကို အဓိက ေက်ာရိုး အျဖစ္ ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ေမြးထုတ္သည့္ အစီအစဥ္ကဲ့သို႔ပင္ အေရးႀကီးသည္ဟု သူက ယူဆေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ေျပာသည္။

ဝင္ေငြခြန္စည္းၾကပ္မွုေလၽွာ့ေပါ့ေပးျခင္း ႏွင့္ ေျမယာ အသုံးခ်မွုကဲ့သို႔ ေနရာမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ထား သည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ဥပေဒသစ္ ကိုလည္း သူက နမူနာထုတ္ျပခဲ့ပါသည္။ ယခင္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ား ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမွု ဥပေဒႏွင့္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ဥပေဒတို႔ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဥပေဒသစ္က ၂၀၁၇ ဧၿပီလတြင္ စတင္ အသက္ဝင္လာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ရပါသည္။

စင္ကာပူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးနိုင္ရန္ ေမၽွာ္ လင့္ေၾကာင္းလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးျခင္းက ျမန္မာအစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ အေရးအႀကီးဆုံး အပိုင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“စင္ကာပူနိုင္ငံက စီးပြားေရးလုပ္လို႔ေကာင္းတဲ့ နိုင္ငံတခုပါ။ စင္ကာပူ ဆီေန က်မတို႔သင္ယူခ်င္ပါတယ္။ က်မတို႔က က်မတို႔ ရဲ့ ျပည္သူေတြကို ဆန္းသစ္တီထြင္သူေတြ၊ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္တတ္သူေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုေၾကာင္း Channel NewsAsia က ေဖာ္ျပသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မွုလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး Lim Hng Kiang က ျမန္မာႏွင့္ စင္ကာပူ တို႔ သည္ စီးပြားေရးအရ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမွု အင္အားေကာင္းစြာျဖင့္ ကာလၾကာရွည္စြာ ရွိခဲ့သည့္ နိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္လာမည့္ အလားအလာလည္း မ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒီေန႔ မတည္ၿငိမ္ မေရရာတဲ့ ကမၻာ့ အေျခအေနၾကားထဲမွာ ျမန္မာနိုင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွက ေတာက္ပၿပီး အလား အလာေကာင္းတဲ့ ေနရာတခု ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စင္ကာပူ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုေၾကာင္း Channel NewsAsia က ေဖာ္ျပသည္။

ဝန္ႀကီး Lim Hng Kiang က ျမန္မာ အစိုးရသည္ အာဏာလက္ခံရယူခဲ့သည့္ မတ္လမွ စ၍ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးအေၿခ အေန တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ စီးပြား ေရး ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ၁၂ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား အပါအဝင္ အားထုတ္မွုမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက ဒီဥပေဒေတြ အတည္ျပဳနိုင္မွုနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မွုကို ေစာင့္ၾကည္ေနပါတယ္” ဟု စင္ကာပူနိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မွုလုပ္ငန္း ဝန္ႀကီး Lim Hng Kiang က ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံက စင္ကာပူ၏ ၂၈ ခုေျမာက္ အႀကီးဆုံး ကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မွု တန္ဘိုး စင္ကာပူေဒၚလာ ၃.၅၇ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြက္ မူ စင္ကာပူက တတိယေျမာက္ အႀကီးဆုံး ကုန္ သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ကုန္ အထိကာလတြင္ စင္ကာပူနိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဒု တိယေျမာက္ အမ်ားဆုံး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅.၆ ဘီလီယံ ရွိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္နိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈.၅ ဘီလီယံျဖင့္ ပထမေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။

No comments:

Post a Comment