Friday, November 18, 2016

အေရးပါသည့္ေကာလိပ္၀င္ခြင့္စာေမးပြဲအတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားတစ္ႏုိင္ငံလုံး တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေပး

ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဘ၀အတြက္ အေရးပါတဲ့ ေကာလိပ္၀င္ခြင့္ စာေမးပြဲကို ႏို၀င္ဘာ၁၇ရက္ေန႔ မွာ က်င္းပေနရာ စာေမးပြဲက်င္းပေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္ ေနၾကၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစမယ့္အရာအားလုံုးကို ရပ္ဆုိင္း ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment