Friday, November 18, 2016

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္သို့တကၠသိုလ္၀င္ တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ေက်ာ္၀င္ခြင္႕ရရွိ

ယခုပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္သို႔ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ခြင့္ရရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ ထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၁၁ ဦး ၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ယခုပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္၏ အျမင့္ဆံုး၀င္ခြင့္အမွတ္မ်ား မွာ သိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ ၅၃၅ မွတ္၊ ၀ိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ ၄၉၅ မွတ္၊ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္အတြက္ ၄၈၅ မွတ္တို႔ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသိုလ္မွ သိရသည္။

""၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမ ႏွစ္၀င္ခြင့္ရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူေတြရဲ႕ စာရင္းေတြအျပင္ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ မွာ ပထမႏွစ္ေျဖထားၿပီး ဒုတိယႏွစ္ တက္ရမယ့္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ စာေမးပြဲေအာင္ စာရင္းေတြကိုပါ ထုတ္ျပန္ပါတယ္""ဟု ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ ဌာနမွဴး ဦးစန္းထြန္းက ႏို၀င္ဘာ ၁၆ ရက္က ေျပာသည္။ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ သို႔ သိပၸံဘာသာတြဲျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၅၈ ဦး၊ ၀ိပၸံဘာသာတြဲ ျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၈ ဦး၊ ၀ိဇၨာဘာသာ တြဲျဖင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၅ ဦး စုစုေပါင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၁၁ ဦး ၀င္ခြင့္ရရွိေၾကာင္း သိရသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ တြင္ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အမွတ္ သတ္မွတ္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းသားဦး ေရအရသာ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ တြင္လည္း ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠ သိုလ္သည္ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္အတြက္ ၁၅၀၊ သိပၸံဘာသာရပ္အတြက္ ၁၅၀ တုိ႔ကုိ က်ားမ ၅၀ စီ အခ်ိဳးက် ေခၚ ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ပညာ ေရးတကၠသိုလ္မွ သိရသည္။
ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ တြင္ပညာသင္ႏွစ္တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေန ၿပီး ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ တြင္ ယခုပညာသင္ႏွစ္အထိ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူ သံုးေထာင္ေက်ာ္ရွိ ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ စည္ပင္ သာယာနယ္နိမိတ္ျပင္ပမွ တက္ ေရာက္ရသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ားကို အေဆာင္ေနထိုင္ခြင့္မ်ား လည္း ေပးအပ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စစ္ကိုင္းပညာေရးတကၠသိုလ္တြင္
လည္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၃၀၀ ၀န္း က်င္းကို ၀င္ခြင့္ေပးအပ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
ATK

No comments:

Post a Comment