Wednesday, November 30, 2016

ရွမ္းေျမာက္တိုက္ပဲြႏွင့္ ၀ိေရာဓိမ်ား

ည အေမွာင္၀င္သည္ႏွင့္    နယ္စပ္ ၿမိဳ႕ေလးမွာ ေျခာက္ကပ္ တိတ္ဆိတ္သြားသည္။ ယခင္က ၾကက္ပ်ံမက် စည္ကားခဲ့သည့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ၿမိဳ႕ေလး၏ ၿမိဳ႕လယ္လမ္းမႀကီးထက္တြင္ အသြားအလာ ရွင္းလင္းေ နၿပီး ေနအိမ္၊ ေစ်းဆုိင္၊ အေဆာက္အအံုအားလံုးနီးပါး တံခါးမ်ားပိတ္ထားၾကသည္။ လက္နက္အျပည့္အစံုျဖင့္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက အသင့္အေနအထားျဖင့္ ၿမိဳ႕အတြင္း ကင္းလွည့္ေနသည္ကုိလည္း မၾကာခဏေ တြ႕ရသည္။  တစ္ႏုိင္ငံလံုး နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး၏ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနေသာ အဓိ က နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဂိတ္ ေပါက္ျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ကို ႏုိ၀င္ဘာ တတိယပတ္က ျမင္ေတြ႕ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မူဆယ္ေဒသတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ တတိယပတ္က ၾကား လိုက္ရသည့္ ေသနတ္သံမ်ားက ျပည္သူမ်ားကို စိတ္မသက္မသာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ကပ္ေနေသာ အဓိကကုန္ သြယ္ေရးနယ္ေျမတြင္ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြား၍ ႏုိင္ငံတကာ ကပါ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့သည္။


မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ ေရးစခန္း အပါအ၀င္ မူဆယ္ေဒ သရွိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းမ်ားကို ေကအိုင္ေအ၊တအာင္န္းႏွင့္ ကိုးကန္႔ပူးေပါင္းအဖဲြ႕မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၀င္ေရာက္ တုိက္ ခုိက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ ကစ၍ တ႐ုတ္နယ္စပ္ရွမ္းေျမာက္ ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕မ်ားအၾကား တစ္ပတ္ ေက်ာ္ တုိက္ပဲြမ်ားျပင္းထန္စြာ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္ ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္ အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္ လည္း ယမ္းေငြ႕မ်ား မစဲႏုိင္ေသး ျခင္းက ျပည္သူမ်ားစိတ္တြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ ဒီေရအလား တုိး ပြားေစခဲ့သည္။

  တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးေဒသကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္ ခဲ့သည့္ ေကအုိင္ေအ၊ TNLA ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ မႈမ်ား အဓိကျဖစ္ပြား
ေနသည့္ အ ဖဲြ႕မ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္း အဖဲြ႕မ်ားမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္လည္း ပါ၀င္ ျခင္းမရွိေပ။ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က လိုင္ ဇာအေျခစိုက္ ေကအိုင္ေအမဟာမိတ္ ရခိုင္အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ AA မွာလည္း ရွမ္းေျမာက္ေဒသ တိုက္ပဲြမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ကိုးကန္႔၊ TNLA ႏွင့္ AA အ  ဖဲြ႕မ်ားကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။ အဆုိပါအဖဲြ႕မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္မွ လက္နက္စဲြကိုင္
ေတာ္လွန္ခဲ့၍ လက္နက္စြန္႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္ကအတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားသည္။

  ေကအိုင္အို ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည့္ တိုင္းရင္းသား တပ္ေပါင္းစုျဖစ္ေသာ ညီၫြတ္ ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)မွ တစ္ဆင့္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ား အဆက္မျပတ္ျပဳ လုပ္ေနေသာ္လည္း သိသာထင္ ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားမွာ လက္ ရွိအခ်ိန္အထိ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိ ေသးေပ။ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္ကို UNFC ဘက္က အဆိုျပဳထားၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို တစ္ ၿပိဳင္နက္တည္းေၾကညာရန္ အပါ အ၀င္ အခ်က္ေလးခ်က္ခန္႔မွာ ၿပီး ျပတ္ျခင္း မရွိေသးေပ။

 ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္က စဲြကိုင္ ထားသည့္ အားလံုးပါ၀င္ေရးမူႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အဓိက ေဆြး ေႏြးညိႇႏိႈင္းရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ သည္။ TNLA ႏွင့္ ကိုးကန္႔အဖဲြ႕မွာ ေကအိုင္ေအႏွင့္ မဟာမိတ္
ျဖစ္ ေသာ္လည္း UNFC မွ ယာယီႏုတ္ ထြက္ထားသည္။ အစိုးရသစ္လက္ ထက္တြင္ TNLA၊ AA၊ ကုိးကန္႔အ ဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ႏွင့္ အလြတ္သေဘာတစ္ ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ ထူးျခားသည့္ တိုးတက္မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက ျပည္သူမ်ား ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ရလဒ္မထြက္ ေပၚေသးခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေဒသ၌ တုိက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ၂၀ ရက္ကစ၍ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္းမွ တိုက္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားကိုး ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးၿပီး လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ၂၁ ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားဘက္ က ထိခုိက္ေသဆံုးမႈမ်ားရွိေသာ္ လည္း အေသးစိတ္ထုတ္ျပန္ေျပာ ဆုိျခင္းမ်ားမရွိေသးေပ။

  မူဆယ္နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရးေဒသကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခုိက္ မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က ၎တို႔ေဒသမ်ားတြင္ စစ္ေရးလႈပ္ ရွားမႈမ်ား တုိးျမင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပူးေပါင္း လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕က ဆုိသည္။ ကန္႔သတ္စစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေကအိုင္အိုကဆုိၿပီး စစ္ ဆင္ေရးကာလအတြင္း ရွမ္း ေျမာက္ေဒသ၌ ျပည္သူမ်ားအေန ျဖင့္ ခရီးသြားလာျခင္းမ်ား မျပဳ လုပ္ရန္လည္း ၎တို႔က ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အရပ္သားျပည္သူ မ်ားကို ပစ္ခတ္ျခင္း၊ အဓိက နယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည့္ မူဆယ္-လား႐ိႈး-မႏၲ ေလး လမ္းမႀကီးတြင္ ေဖာက္ခဲြမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အရပ္သားခရီး သည္တင္ကားမ်ားကို ဖ်က္ဆီး ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ျပစ္တင္မႈ မ်ားလည္း ျမင့္တက္လာသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္း ျဖင့္ ေျဖရွင္းသင့္ၿပီး မလဲႊမေရွာင္ သာ တိုက္ပဲြမ်ားျဖစ္ပြားပါက ျပည္ သူလူထုကို မထိခိုက္ေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း လည္း ေလ့လာသူ မ်ားက သံုးသပ္သည္။

‘‘လူထုကို မထိိခုိက္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႔လိုတယ္။ စစ္ဥပေဒ ေတြကို တိတိက်က်လိုက္နာဖို႔လို အပ္ပါတယ္’’ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဦးစိုင္းလိတ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပူးေပါင္းအဖဲြ႕က တပ္မေတာ္ ဘက္က စစ္ေရးဖိအားမ်ားေၾကာင့္ မလဲႊမေရွာင္သာ ကန္႔သတ္ ပူး ေပါင္းစစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိၿပီး သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ယခုကဲ့သို႔ တုံ႔ျပန္ သည္။

 ‘‘အခု ေသဆံုးဒဏ္ရာရတာ က ျပန္ျပီးတြက္လိုက္ရင္ တပ္မ ေတာ္သားရယ္၊ လံုၿခံဳေရးရဲတပ္ဖဲြ႕ ၀င္ရယ္၊ အရပ္သားရယ္ ဘယ္သူ မ်ားလဲဆုိရင္ အရပ္သားက အ မ်ားဆံုးျဖစ္ေနတယ္။ အရပ္သား အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနတာ တစ္ခ်က္ တည္းနဲ႔တင္ ကန္႔သတ္စစ္ဆုိတာ ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကျငင္းလုိ႔ရတယ္၊ ပယ္ခ်လို႔ရတယ္’’ဟု သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ဦးေဇာ္ေဌးက ႏုိင္ငံ၏အ သက္ေသြးေၾကာ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တုိက္ခုိက္သည့္အက်ဳိး ဆက္မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ၿပီး အစုိးရ၏ အဓိကေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ၂၁ရာစုပင္လုံလမ္းေၾကာင္း ကို အဆုိပါအဖြဲ႕မ်ားက မယုံၾကည္ သည့္သေဘာ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ရွမ္းေျမာက္ေဒသတြင္ ျဖစ္ ပြားခဲ့သည့္  တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ ေနျခင္းကို ထိခုိက္ေစေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားကသုံး သပ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က ၎တုိ႔ေဒသတြင္ ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံက်င္းပၿပီးေနာက္ပုိင္း တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဖိအားေပးမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစုိးရမွ တစ္စုံတစ္ရာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျခင္းမရွိ၍လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ ခဲယဥ္းေစေၾကာင္း ဆုိသည္။

ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မွ TNLA အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴး ႀကီး တာ့ဘုန္းေက်ာ္က ‘‘အရပ္သား အစုိးရကုိ ေျပာခ်င္တာက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္စဲေအာင္လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ အေျပာနဲ႔မဟုတ္ဘူး။ လက္ေတြ႕တကယ္
ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္။ အခုက အေျပာေတာင္မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြ မွာ တုိက္ပြဲျပင္းထန္ေနတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ခြန္းေတာင္ ၀င္မေျပာဘူး။ ဒါက ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး တကယ္ရဖုိ႔ အင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူကုိ ေသခ်ာျပန္လည္ သုံးသပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ လက္ေတြ႕က်က် ဘယ္လုိအလုပ္ လုပ္မယ္ဆုိတာကို ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔လုိတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္’’ဟု ဆုိသည္။

အစုိးရဘက္က တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားက ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လုိက္နာျခင္းမရွိဘဲ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း၊ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ ဆက္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္္း တုံ႔ျပန္္သည္။

‘‘သူလႈပ္ရွားရမယ့္ ေျမအ တိုင္းအတာရွိတယ္။ ေဘာင္ရွိ တယ္။ အဲဒီေဘာင္ကုိေက်ာ္ၿပီီး က စားတယ္။ ရြာသူရြာသားေတြကုိ ဖမ္းတာရွိတယ္။ ဒါေတြက တပ္မ ေတာ္ပုိင္းက လက္ေတြ႕က်ေတာ့ သူတုိ႔က ေျဖရွင္းရတာျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာသည္။ဆက္ လက္၍ ‘‘ဒီဟာေတြ တုိက္ေနတာ ကို အစုိးရဘက္က ဘာမွမေျပာ ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျပန္ေမးခ်င္ တယ္။ အဲဒီဟာေတြတုိက္ေနတယ္ ဆုိတာ သူတုိ႔က ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး အဲဒီလုိ တုိက္ပြဲေတြ
ျပန္ျဖစ္ေနတာ လဲ။ အဲဒါကို ကုိယ့္ဟာကုိယ္ ျပန္ ေမးပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တပ္မ ေတာ္ဘက္က လုိက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္သမွ်အကုန္သိတယ္အစုိးရက’’ဟု ဆုိသည္။

ရွမ္းေျမာက္ေဒသ တုိက္ပြဲ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားပြဲ၀ုိင္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ လည္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက အႀကံျပဳတုိက္တြန္းၾကသည္။ အစုိးရဘက္က တုိက္ပြဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္ေရး နည္းလမ္းအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိသလို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘တစ္ဖက္မွာ ပဋိပကၡေျဖရွင္း ေရးကို စားပြဲ၀ုိင္းနည္းအရ သြား မယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီဘက္ က စစ္ေရးနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္ေနပါ တယ္’’ဟု ဦးေဇာ္ေဌးကဆုိသည္။

လာမည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ NCA ေရးထုိးၿပီးမွသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားအေနျဖင့္ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကုိ
ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး NCA ကို စားပြဲ၀ုိင္းမွတစ္ဆင့္ ေျပလည္ေအာင္ညိႇႏႈိင္း ႏုိင္ရန္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဦးစုိင္းလိတ္က ခုိင္မာသည့္ အာမခံခ်က္မေပးႏုိင္ပါက NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ တုိင္းရင္း သားအဖြဲ႕မ်ားဘက္တြင္ အခက္အခဲရွိႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္သည္။ ‘‘လက္မွတ္ထုိးလုိ႔ရွိရင္ ဒီလုိႏုိင္ငံ ေရးအရ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္တယ္ ဆုိရင္ေတာ့ လက္မွတ္မထုိးဘဲေန  ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္’’ ဟု ဦးစုိင္းလိတ္က သူ၏အျမင္ကို ေျပသည္။

ဆက္လက္၍ ‘‘အစုိးရဘက္ က၊ UPDJC ဘက္က တိက်ခုိင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအာမခံခ်က္မေပးႏုိင္သေရြ႕ NCA သြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းႀကီးက ဇာတ္ေမ်ာႀကီးျဖစ္ေနမယ္လုိ႔ျမင္ပါတယ္’’ဟု ေျပာသည္။ သုိ႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ လက္နက္ကုိင္နည္းလမ္းျဖင့္မေျဖရွင္းသင့္ေၾကာင္း ဦးစုိင္းလိတ္က ‘‘စစ္ေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရင္ေတာ့ ဘယ္သူကပဲစစေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးခြင့္မရွိလုိ႔ စစ္တုိက္ရပါတယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္လည္း တုိက္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေနၿပီေလ။ ဒီနည္းလမ္းက အေျဖဟုတ္ရဲ႕လားဆုိတာကို ျပန္သုံးသပ္ဖို႔လုိပါတယ္’’ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေၾက ညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ‘လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ ၿငိမ္းၿပီး ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံသည္တစ္ခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူအားလုံး ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးမ်ား အစဥ္အၿမဲဖြင့္လွစ္ထားၿပီး တန္းတူရည္တူပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေရးအ တြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

သုိ႔ုျဖစ္ပါ၍ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ ေျမာက္ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား အျမန္ဆုံးၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အျမန္ဆုံးပါ၀င္ႏိုင္ေရး၊ NCA တြင္ အျမန္ဆုံးလက္မွတ္
ေရးထုိးၿပီး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး၊ NCAေရးထုိးၿပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္း ေရးယႏၲရားမ်ား ပုိမုိခုိင္မာေစရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၀ုိင္း၀န္းေဆြးေႏြး နည္းလမ္းရွာေဖြေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္္းေရးပန္းတုိင္ကို  အေရာက္လွမ္းႏုိင္ေရး၊ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တန္းတူညီတူပါ၀င္ႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔ကို ေရွး႐ႈလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကို အတူတကြလက္တြဲ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္ အေလးအနက္တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္’ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ေအာင္ခိုင္

No comments:

Post a Comment