Wednesday, November 30, 2016

အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္း ကုမၸဏီမ်ားကို ကေမၻာဇဘဏ္ ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၿပ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ ယာဥ္အသစ္မ်ား ဝယ္ယူနိုင္ရန္ႏွင့္ ဘက္စ္ကားမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ နိုင္ ရန္ အမ်ားပိုင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီးေသာ ကုမၸဏီမ်ားကို ကေမၻာဇဘဏ္ က ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္ (႐ုံးခ်ဳပ္)၏ အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး က “Loans စနစ္နဲ႔ ေခ်းမယ္။ အေပါင္ ပစၥည္းကေတာ့ ကားပဲ။ ဝယ္ထားတဲ့ကား စာခ်ဳပ္ရွိရမယ္။ အာမခံခ်က္ ထားရမယ္။ မထသ ဘက္ကေတာ့ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ေပးရပါမယ္။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္ေတြဘက္က တျခားမွာ လႊဲေျပာင္း ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ျခင္း မရွိဘူးဆိုၿပီး လႊဲလာရင္ ဘဏ္ဘက္က ရာျဖတ္ၿပီး ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းပါမယ္”ဟု ေျပာသည္။ နိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကေမၻာဇ ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေခၚယူေဆြးေႏြးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ၎က အထက္ပါအတိုင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ကေမၻာဇဘဏ္၏ ေခ်းေငြဌာနမွ လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚၾကည္ၾကည္မာ ကလည္း “ဘယ္ေတာ့ေလာက္ ထုတ္ ေခ်း ေပးမလဲ ဆိုရင္ ဘဏ္ေပးနိုင္တဲ့ႏွုန္းကို အေသးစိတ္တြက္ရမယ္။ ကားတန္ဖိုးေပၚမွာ ကနဦးေပးေခ်မွု ဘယ္ ေလာက္ သြင္းရမယ္။ ဘဏ္ကေပးနိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွုေတြကိုပါ ေပးမွာျဖစ္လို႔ Software ေတြကိုလည္း BRT ယာဥ္ လိုင္းေတြမွာ သုံးေနတာေတြနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ စီစဥ္ေနပါတယ္။ ဘဏ္က Software ဆိုတာက Security ေတြက အမ်ားႀကီး ခံထားရတာ နည္းပညာ မတူတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ပါ”ဟု ေျပာသည္။

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ Loans (ေခ်းေငြ) စနစ္ႏွင့္ Hire purchase (အငွားဝယ္) စနစ္ ဟူေသာ စနစ္ ၂ မ်ိဳးျဖင့္ စီစဥ္ ထားသည္ဟု ဆိုသည္။

Loans စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ကုမၸဏီဘက္မွ တင္သြင္းမည့္ ကားတန္ဖိုးတြင္ ဘဏ္ဘက္က ပမာဏ တခု သတ္မွတ္၍ ထုတ္ေခ်းေပးမည့္ပုံစံျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမၽွ ေခ်းေငြသက္တမ္း ၂ ႏွစ္သက္တမ္းျဖင့္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ရာတြင္လည္း ေငြေခ်းသူဘက္က အဆင္ေျပသလို ေပးဆပ္နိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

“Loans စနစ္ဆိုတာ ဘဏ္ေတြက ပုံမွန္လုပ္တဲ့ ေခ်းေငြပုံစံမ်ိဳးပါ။ တင္သြင္းမယ့္ကား အစီးေရတန္ဖိုး အတိုင္း ဘဏ္ ကေတာ့ ေခ်းေငြ အကုန္မေပးဘူး။ ဘဏ္ကေန ေပးနိုင္တဲ့ ပမာဏတခုကိုပဲ သတ္မွတ္ေပးမယ္။ သူ႔မွာ ကနဦး ေပး သြင္း ရမယ့္ေငြ မရွိဘူး။ ျပန္ဆပ္တဲ့ အခါမွာလည္း သူနိုင္သလို တရက္ခ်င္း သြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ တလခ်င္း သြင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ရပါတယ္။ ၂ႏွစ္ အေက် ေပးဆပ္ရမယ္။ အေပါင္က ကားစာအုပ္ကို ထားရမယ္”ဟု လက္ေထာက္ မန္ေနဂ်ာ ေဒၚၾကည္ၾကည္မာ က ေျပာသည္။

အငွားဝယ္ စနစ္ျဖင့္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ဘဏ္သို႔ ကားတန္ဖိုး၏ ကနဦး ၂၀ ရာခိုင္ႏွုန္း ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္မွ က်န္ ၈၀ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြသက္တမ္း ၃ ႏွစ္အထိ ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အငွားဝယ္ စနစ္ကေတာ့ ေပးဆပ္ရာမွာ လစဥ္ တိတိက်က် ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ္။ BRT ယာဥ္လိုင္းေတြ အတြက္ မို႔ ဘဏ္က အရင္တုန္းကပုံစံမ်ိဳး ေခ်းမွာ မဟုတ္ဘူး။ အရင္က က်ပ္ သိန္း ၁၅၀ ေခ်းရင္ ဝန္ေဆာင္ခ ၁၃ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ဒီအတိုင္း ၃ ႏွစ္လုံး ေပးဆပ္ရတယ္။ ဒီ BRTအတြက္ကို ပထမႏွစ္ သိန္း ၁၅၀ ေခ်းရင္ သိန္း ၁၅၀ အေပၚ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရမယ္။ ဒုတိယႏွစ္ သိန္း ၁၀၀ ပဲက်န္ေတာ့ရင္ သိန္း ၁၀၀ ေပၚပဲ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးရမယ္။ က်န္ေငြအေပၚမွာပဲ ၁၃ ရာခိုင္ႏွုန္းကို ေပးရမယ္”ဟု ေဒၚၾကည္ၾကည္မာ က ေျပာဆိုသည္။

ေခ်းေငြအေပၚ ေပးသြင္းရမည့္ အတိုးႏွုန္းသည္ ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း ၁၃ ရာခိုင္ႏွုန္းျဖစ္ၿပီး ေငြထုတ္ ေခ်းယူထားသူမ်ားသည္ အတိုးႏွင့္ အရင္းကို ေပါင္း၍ လစဥ္ ေပးသြင္းသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္း တိုက္ႀကီးသား အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီလီမိတက္ မွ တြဲဖက္ အုပ္ခ်ဳပ္မွု ဒါရိုက္တာ ဦးစိုးျမင့္ၾကည္က “က်ေနာ္တို႔က ကုမၸဏီအသစ္ပါ။ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ေငြနဲ႔ စိုက္ထုတ္ လုပ္ေနတာပါ။ အစီး ၇၀၊ ၈၀ ေလာက္ ဆြဲမွာ အခု ဆိပ္ကမ္းကို ၂၀ ေရာက္ေနၿပီ၊ ထုတ္ဖို႔ပဲရွိတယ္။ လိုအပ္လာရင္ ဒီကားေတြကို အဆင္ေျပတဲ့ ဘဏ္ကို အေပါင္ျပန္ထားၿပီး ထပ္ဝယ္မွာေပါ့၊ ဒါေပမယ့္ အတိုးႏွုန္းကို ခ်ိန္ရဦးမွာပါ”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ဘဏ္မွတဆင့္ ေငြေခ်းရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီက တာဝန္ခံေပးရၿပီး အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစုံ ထိန္းသိမ္းေရး ေကာ္မတီ (မထသ) မွ တင္သြင္းသည့္ ကားအတြက္ မထသ က တာဝန္ယူရမည္ ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ပိုင္ရွင္ စာအုပ္ကိုလည္း အာမခံပစၥည္း အေနျဖင့္ ဘဏ္က သိမ္းယူ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အလုံးစုံ အာမခံ ကိုလည္း ထားရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  ေမစိုးစံ

No comments:

Post a Comment