Thursday, November 24, 2016

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး အေမရိကန္ေစ်းကြက္ႏွင့္ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္

ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ခရီးစဥ္မွာ သမၼတအိုဘားမားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အက်ဳိးဆက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ 'ဆန္ရွင္'ကို ႐ုပ္သိမ္းေပးၿပီး ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရး(GSP)ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ သမၼတအိုဘားမားကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆ဝ အၾကာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလလယ္ပိုင္းမွာ ြွဏ စတင္အသက္ဝင္သြားၿပီျဖစ္လို႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းကို ႐ိုက္ခတ္သြားတယ္။


၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာ အလုပ္သမားဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းမႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပးအပ္ ထားတဲ့ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္း ခဲ့တယ္။ ၂၇ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီးမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈအေနနဲ႔ GSP ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ဘယ္လိုထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ် မွာလဲ၊ အရည္အေသြးပိုင္းမွာ စံခ်ိန္စံၫႊန္း လိုက္မီႏိုင္ပါ့မလား အစ ရွိတာေတြက စိတ္ဝင္စားစရာေမးခြန္းေတြ ျဖစ္လာတယ္။

GSP ျပန္လည္ရရွိလို႔ ေသခ်ာေပါက္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္တာက ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီးဝင္လာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ဖို႔ ပိုမိုလြယ္ကူလာၿပီး ပို႔ကုန္ဦးစား ေပး စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုေတြ မ်ားျပားလာျခင္းနဲ႔အတူ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးပြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေနအထားမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပည္ပပို႔ကုန္အားလံုး နီးပါး ကုန္ၾကမ္းအဆင့္မွာပဲ ရွိေနေသးတယ္။ တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ ဘက္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ယူရဖြယ္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ GSP ရရွိ တဲ့အခါ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္ေပါင္း ၅ဝဝဝ အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့  ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားရမွာျဖစ္လို႔ ဒီအခ်က္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တန္ဖိုးျမင့္ ပို႔ကုန္ေတြ ထုတ္လုပ္ဖို႔ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။

လတ္တေလာမွာ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္တဲ့ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္ လြန္စြာနည္းပါးတာကို ေတြ႕ရတယ္။ GSO ထဲမွာ အက်ဳံးဝင္ေနတဲ့ ကုန္ပစၥည္းအမ်ဳိးအမည္ ၅ဝဝဝ အနက္ ၁၅ဝဝ က ေဒသတြင္း ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္ တဲ့အတြက္ အထူးခံစားခြင့္အေနနဲ႔ ေပးအပ္တာလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအခ်က္ေပၚမွာ အျပည့္အဝ ဆုပ္ကိုင္အသံုးခ်ႏုိင္ျခင္း မရွိ တာကေတာ့ ဝမ္းနည္းစရာပါ။
ေအာက္တိုဘာ ၁ဝ ရက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ျမန္မာ့ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ြွဏ ထဲမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း မပါဝင္ေသးေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့လို႔ ျမန္မာ့ အထည္ခ်ဳပ္က႑အတြက္ ထိုးႏွက္ခံရမႈပါပဲ။ တစ္ခ်ိန္က ျမန္မာ့ ခ်ဳပ္ထည္ေတြဟာ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္ကို ျမန္မာ့ခ်ဳပ္ထည္တင္ပို႔မႈ ေဒၚလာ သန္း ၅ဝဝ ရွိလို႔ အထည္ခ်ဳပ္က႑တစ္ခုလံုး ျပည္ပတင္ပို႔ မႈပမာဏရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆ဝ ရွိခဲ့တယ္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကလဲြၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကေန အေမရိကန္ ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္တင္ပို႔ႏိုင္တဲ့ကုန္ပစၥည္း လြန္စြာနည္းပါးေသး တယ္။ တစ္ဖန္ ထဲထဲဝင္ဝင္ တင္ပို႔ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသလို အေျမာက္ အျမားတင္ပို႔ႏိုင္ဖို႔လည္း အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနေသးတယ္။

လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္ေတြျဖစ္တဲ့ ဆန္၊ ပဲမ်ဳိးစံုတို႔ဟာ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးသလို ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈကလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ ေလ်ာ့က်လာတယ္။ သစ္အေခ်ာထည္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေတြ ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ဖို႔ အလားအလာရွိေပမယ့္ ေစ်းကြက္ေဝစု(Market Share) အနည္းငယ္ေလာက္သာ ရရွိႏိုင္ ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာေတာ့ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ကို ထိပ္တန္းဦးစား ေပး ပစ္မွတ္ထားၾကတယ္။ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝၿပီး တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြ မ်ားျပားတဲ့ အေမရိကန္ျပည္သူေတြက စားသံုးႏိုင္စြမ္း (Purchasing Power) ျမင့္မားၿပီး ေစ်းေကာင္းေပးဝယ္ႏိုင္ၾကလို႔ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းပါတယ္။ ဝယ္လိုအားလည္း ေကာင္းမြန္တယ္။

GSP အခြင့္အေရးေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံပို႔ကုန္ေတြက အခြန္ ေလွ်ာ့ေပါ့ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိလို႔ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ အျခားႏုိင္ငံက ကုန္ပစၥည္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရာင္းခ်ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းပိုင္းမွာ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုတယ္။ ႏိုင္ငံ တကာအသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံခ်က္ေတြ လိုအပ္တယ္။ အရည္ အေသြး၊ အျခင္အတြယ္၊ ထုပ္ပိုးစနစ္ေတြကအစ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း ဝင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေစ်းႏႈန္းခ်င္း တူညီေနမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာ့ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူသူ နည္းပါးသြားမွာျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းသက္သာ မွသာ ေစ်းကြက္ေဝစု ပိုမိုရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အရည္ အေသြးနဲ႔ စံခ်ိန္စံၫႊန္းပိုင္းမွာေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက သတ္မွတ္ ထားတဲ့အတိုင္း ျပည့္မီဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ရွင္ေတြအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့လို႔ အဖဲြ႕ဝင္ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၈ ႏုိင္ငံ ပါဝင္တဲ့ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)က ေပးအပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကို ျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ပို႔ကုန္ေတြက အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေန တာေၾကာင့္ ရလာတဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ထိေရာက္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ စြမ္း မရွိခဲ့ဘူး။ အဓိကအခက္အခဲကေတာ့ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာ အေထာက္အပံ့ေတြကို လံုေလာက္စြာ မရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသလို ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံေတြကို ပို႔ကုန္ပမာဏ မ်ားစြာ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိတာ ေတြ႕ရတယ္။

အလားတူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို ကုန္ပစၥည္းေတြ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွာလည္း အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္းေတြ မျပည့္မီလို႔ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွာ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္။ ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြက အရည္အေသြး၊ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ပိုင္းေတြမွာ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ Certificate ေတြ လိုအပ္ ေနတယ္။ ဒါ့အျပင္ ထုပ္ပိုး၊ သိုေလွာင္ထားသိုမႈဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ ေတြရွိၿပီး အေရာအေႏွာ (Impurities) မ်ားျပားတယ္လို႔ ျပည္ပဝယ္ လက္ေတြဘက္က မၾကာခဏ ေထာက္ျပေလ့ရွိတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေယဘုယ် သံုးသပ္လိုက္ရင္ အီးယူေစ်းကြက္ကို ေတာင္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ မလိုက္ ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ သူတို႔ထက္ အဆင့္ျမင့္တဲ့ အေမရိကန္ေစ်းကြက္ထဲကို ျမန္မာ့ပို႔ကုန္ေတြ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္းရွိပါ့မလားလို႔ ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ေစ်းကြက္နဲ႔ ကုန္သြယ္ မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးေတြဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တြန္းအားျဖစ္ ေစတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါ။

ေနာက္တစ္ခ်က္က အဝယ္လိုက္တဲ့အခါ ကုန္ပစၥည္းကို လို သေလာက္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝယ္လိုအားက ေရာင္းလိုအား ဒါမွမဟုတ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကို ေက်ာ္ လာၿပီဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မသမာမႈေတြ၊ အေရာအေႏွာေတြ၊ ကတိ ကဝတ္ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြ၊ နမူနာ(Sample)နဲ႔ ကဲြလဲြမႈေတြ ျဖစ္လာ ေလ့ရွိတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းက ေရရွည္မွာ အရည္အေသြးေရာ အေရအတြက္ပါ (Sample) တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းထားတယ္။ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈအတုိင္း အရည္အေသြး သာမက အေရအတြက္ပါ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိဘဲ တစ္သားတည္းျဖစ္ ေအာင္ ထိန္းထားၾကတယ္။

ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးမွာ Time Factor က အေရးပါေနတယ္။ ကုန္ပစၥည္းေတြ အခ်ိန္မီေရာက္ရွိဖို႔  Delivery ေတြက အေရးႀကီးပါတယ္။ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ေပးအပ္တဲ့ ကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးဆိုတာ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က် ေသးတဲ့ႏုိင္ငံေတြအတြက္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္က ေပးအပ္တဲ့ မက္လံုး တစ္ခုပါ။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ စတင္အရွိန္ယူတဲ့ႏုိင္ငံေတြက အေမရိကန္ ႏုိင္ငံကေပးအပ္တဲ့ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အထူးအခြင့္အေရးကို အမိ အရ ဆုပ္ကိုင္ၿပီး ပို႔ကုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း အေမရိကန္နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈ၊ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရး တိုးခ်ဲ႕မယ္ဆိုရင္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး၊ အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္(Q&Q) ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရး ေတြက အစျပဳၿပီး အေမရိကန္ကုမၸဏီေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ထားသင့္ ပါတယ္။      သက္ေမာင္ ( ႏိုင္ / စီး )

No comments:

Post a Comment