Wednesday, November 23, 2016

ခမာနီေခါင္းေဆာင္ ၂ဦးအား တသက္တကၽြန္းခ်မွတ္

ကေမၻာဒီးယားနိုင္ငံကို အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ခမာနီ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ ၂ဦးျဖစ္သည့္ ခီယူဆမ္ဖန္(၈၅ႏွစ္) ႏွင္ ႏူခ်ီယာ(၉၀ႏွစ္)တို႔ကို ကေမၻာဒီးယားတရား႐ုံးခ်ဳပ္က တသက္တကၽြန္းခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ ၂ဦးဟာ ၁၉၇၅ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ပိုေပါ့ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ခမာနီမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ကာလ ကေမၻာဒီးယားျပည္သူအမ်ားအျပားကို လၽွို႔ဝွက္အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ အလုပ္ၾကမ္းစခန္းမ်ားကို ပိုေဆာင္ကာ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းသတ္ျဖတ္မွု၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမွု၊ အဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မွု၊ ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားမွုမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂သန္းခန႔္ေသဆုံးရာမွာ တာဝန္ရွိသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစဥ္က ခမာနီကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးမွာ ပိုေပါ့ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏူခ်ီယာမွာ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူးျဖစ္ပါတယ္။ ခီယူဆမ္ဖန္ကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ ကမ္ပူးခ်ား နိုင္ငံရဲ့သမၼတ တာဝန္ယူခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္နဲ႔ စစ္ျဖစ္ပြားရာ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္ကို ခ်ီတက္သိမ္းပိုက္တဲ့ အတြက္ ခမာနီေတြဟာ အန္ေလာင္ဗင္း၊ ပိုင္လင္းေဒသမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္ကာ အေျခစိုက္ၿပီး ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၅ရက္ေန႔မွာ ခမာနီေခါင္းေဆာင္ ပိုေပါ့ ကြယ္လြန္ခဲ့သလို၊ ဗီယက္နမ္တပ္မ်ား လည္း ကေမၻာဒီးယားက ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment