Tuesday, November 22, 2016

ယခင္အစိုးရ လ်ာထားခဲ့သည့္ ေလးမ်က္ႏွာ င၀န္ျမစ္ကူးတံတား စီမံကိန္းကို လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ အလ်င္စလို မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တင္ျပထားခ်ိန္၌ စီမံကိန္းစတင္

ယခင္အစိုးရ လ်ာထားခဲ့သည့္ ေလးမ်က္ႏွာ င၀န္ျမစ္ကူူးတံတား စီမံကိန္းကို လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌ စတင္တည္ေဆာက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ တံတားစီမံကိန္းကို အလ်င္စလို မေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ေလးမ်က္ႏွာ မဲဆႏၵနယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ တင္ျပထားခ်ိန္တြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တည္ေဆာက္မႈ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းေတြ စေနပါၿပီ။ ေရေၾကာင္းအခက္အခဲနဲ႔ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ တံတားတည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းေတြ ေရာက္ဖို႔ေတာ့ အခက္အခဲရွိေနတယ္။ ပစၥည္းစံုၿပီဆိုရင္ လုပ္ငန္းက ျမန္ပါတယ္” ဟု တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၁၆) မွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ၿမိဳ႕ျပ) ေဒၚသစ္သစ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။    စီမံကိန္းကာလ သံုးႏွစ္သတ္မွတ္ထားသည့္ အဆိုပါ တံတားစီမံကိန္းကို တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၁၆) က တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ သံုးစြဲမည္ဟု သိရသည္။

“ဒီတံတားစီမံကိန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရခ်ထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္အေပၚမွာ လက္ရွိအစိုးရက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တံတားႀကီး တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္ မျဖစ္ဖုိ႔ကို ကိုယ့္တာ၀န္ေဘာင္ထဲကေန ေစာင့္ၾကည့္သြားမွာပါ” ဟု ေလးမ်က္ႏွာ မဲဆႏၵနယ္မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစိုးခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တင္ျပထားရာတြင္ မိမိတို႔ အစိုးရသစ္လက္ထက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့၊ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ေနာင္တရေစမည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးကို လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းတင္ျပခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

တံတားစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္မည့္ေနရာသည္ ျမစ္ကမ္းပါး မတည္ၿငိမ္သျဖင့္ ၿမိဳ႕လံုးကြၽတ္ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရသည့္ ေဒသျဖစ္ၿပီး တံတားတည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ၏ ေအာက္ဘက္ ေပ ၂၀၀၀ ခန္႔ အကြာတြင္လည္း အေနာ္ရထာမင္းႀကီး လက္ထက္က တည္ထားခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းဘုရားႀကီးမွာလည္း ကမ္းၿပိဳမႈေၾကာင့္ ၿပိဳက်လုနီးပါး ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ျမစ္ကမ္းပါးၿပိဳမယ့္ ကိစၥေတြကို ေသခ်ာ နည္းစနစ္က်နစြာ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာ စိစစ္မႈေတြ လုပ္ထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပို႔ဆက္၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းၿဖိဳးက တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္တာပါ။ ကင္းရွင္းေၾကာင္းကို Approve ရၿပီးေတာ့မွ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းေဌးက ဆိုသည္။

ေလးမ်က္ႏွာၿမိဳ႕ႏွင့္ င၀န္ျမစ္အေနာက္ ဘက္ကမ္းရွိ ပန္းေတာႀကီးဘက္သို႔ ဆက္သြယ္တည္ေဆာက္မည့္ င၀န္ျမစ္ကူးတံတား ေပအရွည္မွာ ၁၉၆၈ ဒသမ ၆ ေပရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ခံအုတ္ျမစ္၊ တံတားကိုယ္ထည္ ြ R.C Concrete၊ တံတားအေပၚထည္ R.C Slab တံတား အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ေ အာင္ေက်ာ္မ်ဳိး (ဟသၤာတ)

No comments:

Post a Comment