Saturday, November 19, 2016

ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္တပ္ဆင္ၿပီးမွ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားကို ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ အေရးႀကီးအဆို အစိုးရသုိ႔တင္သြင္း

ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားမွ ထြက္ရွိ သည့္ စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈမ်ား ရွိသျဖင့္ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ တပ္ဆင္ၿပီး စြန္႔ပစ္မွသာ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ား ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရအား တုိက္တြန္းသည့္ အဆုိတစ္ရပ္ကို ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ တင္သြင္းသည္။ အဆုိကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိက ေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးက တင္ သြင္းျခင္းျဖစ္ကာ လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူ သည္။  အရက္ခ်က္စက္႐ုံမ်ားမွ တစ္ေန႔လွ်င္ အရက္ဂါလန္ တစ္သိန္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ေနၿပီး စြန္႔ပစ္ေရဆုိးသည္ ခ်က္လုပ္သည့္ ပမာဏထက္ ၁၀ မွ ၁၅ ဆထိ ထြက္ရွိသျဖင့္ စြန္႔ပစ္ေရဆိုးပမာဏမွာ ဂါလန္တစ္သန္းမွတစ္သန္းခဲြအထိ ရွိေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ေက်ာ္ဦးကဆုိသည္။စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားသည္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္မ်ား၊ လယ္ယာ ေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ လူေန ထုိင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ေနရာမ်ား သို႔ ေရာက္ရွိသျဖင့္ ေရသယံဇာတ မ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ က်န္းမာေရးထိ ခိုက္ျခင္း၊ လယ္ယာေျမႏွင့္ စား က်က္ေျမမ်ား ပ်က္စီးျခင္းတို႔ျဖစ္ ေစႏုိင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာေတြ႕ရွိမိသေလာက္ စြန္႔ပစ္ေရဆုိးေတြ ကို မသန္႔စင္ဘဲ တုိက္႐ုိက္စြန္႔ပစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္’’ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္ေရဆုိးမ်ားကို သန္႔စင္ၿပီး မစြန္႔ပစ္သည့္ အရက္ခ်က္ စက္႐ုံမ်ား၏ လုိင္စင္ကို ယာယီ ဆုိင္းငံ့ထားသင့္ၿပီး သန္႔စင္စနစ္ တပ္ဆင္ၿပီးမွသာ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားကလည္း ထိထိ ေရာက္ေရာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳ လုပ္သင့္ကာ ေရဆိုးသန္႔စင္စနစ္ ကို အသုံးျပဳရန္ ကုန္က်စရိတ္သည္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တတ္ႏုိင္သည့္ ပမာဏျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ရန္မ်ဳိးႏုိင္နႏၵ

No comments:

Post a Comment