Saturday, November 19, 2016

အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္(ရန္ကုန္)ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည့္အေဆာက္အအံု အတြက္ရန္ပံုေငြလိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအထူးရန္ပံုေငြမွသံုးစြဲခြင့္ျပဳ သြားမည္

အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တုိက္(ရန္ကုန္)ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္မည့္အေဆာက္အအံုအတြက္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အထူးရန္ပံုေငြမွသံုးစြဲခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ လွစ္မည့္အေဆာက္အအံုျပဳျပင္မြမ္း မံျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမွပထမအရစ္သုံးဘီလီယံ ကိုထည့္သြင္းေတာင္းခံထားၿပီး ျပင္ သစ္ႏွင့္အီတလီႏုိင္ငံအပါအ၀င္ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားမွလည္း ရန္ပံုေငြ ထည့္၀င္ကူညီမည္ျဖစ္ကာ ရန္ပံုေငြ လိုအပ္ပါက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထူးရန္ပံုေငြမွခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတမွလမ္းညႊန္မွာ ၾကားထားေၾကာင္း သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမုိင္းသုေတ သနႏွင့္အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္ဦး စီးဌာနမွ သိရသည္။

""ဒီအေဆာက္အအံုကိုျပဳျပင္ ဖို႔အတြက္က ရန္ကုန္အေမြအႏွစ္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕နဲ႔တြက္ခ်က္ထား တာက ၁၀ ဘီလီယံေလာက္ကုန္ မယ္လို႔တြက္ထားေတာ့ အခုႏုိင္ငံ ေတာ္ဘ႑ာေငြအေနနဲ႔က အကုန္ လံုးဆိုရင္ အခက္အခဲျဖစ္ႏိုင္တဲ့အ တြက္ပထမအရစ္ကို ဒီ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာထည့္ၿပီး ေတာင္း မယ္ေပါ့။ က်န္တာကိုေနာက္ႏွစ္ေတြ မွာထည့္ေတာင္းမယ္ေပါ့။ သမၼတ ႀကီးက၀န္ႀကီးကိုမွာတာက ၿပီးေအာင္ ျမန္ျမန္လုပ္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္ရင္ ဒီ သမၼတအထူးရန္ပံုေငြကေန ခြင့္ျပဳ ေပးမယ္ဆိုၿပီး လမ္းညႊန္မွာၾကားထား တဲ့အတြက္ လိုအပ္ရင္တင္ျပရမွာ ေပါ့။ ရန္ပံုေငြရရင္စလို႔ရၿပီ။ ပိုက္ဆံ ျမန္ျမန္ရရင္တစ္ႏွစ္အတြင္းေတာင္ ၿပီးစီးႏုိင္တယ္""ဟု သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမုိင္းသု ေတသ
နႏွင့္အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္ ဦးစီးဌာနမွ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေအာင္ျမင့္က ႏို၀င္ဘာ ၁၈ ရက္ ကေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္(ရန္ ကုန္)အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိသြားလာ ရလြယ္ကူေသာအမွတ္(၆၀၈) ကုန္ သည္လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ရွိ ယခင္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနပိုင္BOC အေဆာက္အအံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္အေဆာက္အအုံ
လႊဲေျပာင္းလက္ခံ ႏုိင္ေရး၊အေဆာက္အအုံႀကံ့ခုိင္မႈစစ္ ေဆး၍မူလလက္ရာမပ်က္ျပဳျပင္ျခင္း၊ Layout Plan ေရးဆြဲ၍ ခင္းက်င္း ႏုိင္ေရးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ စာၾကည့္ တုိက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းႏွင့္စတင္ဖြင့္ လွစ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရး ဆြဲ၍ အဆင့္အလုိက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္ (ရန္ ကုန္)မွာ လက္ရွိတြင္ ရန္ကင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္းမႀကီး၊ သီရိမဂၤလာရိပ္သာလမ္း၊ အမွတ္ ၈၅ (က)တြင္ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အ မ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းႏွင့္ေ၀းေသာ သီးျခား၀င္းအတြင္းတြင္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားအလြယ္တကူ လာေရာက္ဖတ္႐ႈရန္ခက္ခဲကာ စာ ၾကည့္တုိက္၀န္ေဆာင္
မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း အခက္အ ခဲမ်ားရွိျခင္း၊
စာၾကည့္တုိက္ျပယုဂ္ႏွင့္မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ လူထုအတြက္အဆင္ေျပႏုိင္မည့္ၿမိဳ႕ လယ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပန္းဘဲ တန္းၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၆၀၄/၆၀၈)ကုန္ သည္လမ္းရွိ အေဆာက္အအံုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ရန္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ လအတြင္းက ခြင့္ျပဳလုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။
ယင္းသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းဖြင့္လွစ္ႏုိင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သာသနာ ေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သမုိင္းသုေတသနႏွင့္အမ်ိဳးသားစာ ၾကည့္တုိက္ဦးစီးဌာန
မွတာ၀န္ခံအ ျဖစ္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံစာ ၾကည့္တုိက္အသင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအ ေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံဗိသုကာအသင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း
တုိ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
အမ်ိဳးသားစာၾကည့္တုိက္(ရန္ ကုန္)တြင္ စာအုပ္စာတမ္းေပါင္း -၁၇၂၅၅၆ အုပ္၊ စာနယ္ဇင္းစုစု ေပါင္း-၄၃၅၅၈၀ ေက်ာ္၊ ေပပုရပိုက္- ၁၂၃၂၃ ခု၊ လက္ေရးစာ-၃၄၅ ခု၊ ရွားပါးစာစု-၂၅၄၆၈ ခုႏွင့္ အျခားစာစု မ်ားကိုစုေဆာင္းထားရွိၿပီး ျပည္သူ မ်ားအား စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္း စသည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာအေၾကာင္း အရာ၊အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ
သည္။
MTZ

No comments:

Post a Comment