Wednesday, November 23, 2016

ျပင္သစ္အတြက္ သေဘာထားတင္းမာသူ (သို႔မဟုတ္) ဖရန္ဆြာ ဖီလြန္

ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္း ဆာကိုဇီက သမၼတ ရာထူးအတြက္ ျပန္ လည္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့ စဥ္က လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ သမၼတ ေလာင္းတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အကဲခတ္ အားလံုးက တညီတၫြတ္တည္း သံုးသပ္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုဝင္ဘာ၂၀ ရက္ တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ပါတီတြင္း ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ဆာကိုဇီ အေရးနိမ့္ သြားသည့္အခါ အားလံုးအံ့ဩတ ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ထို႔အျပင္ ဆာ ကိုဇီကို အႏုိင္ယူသြားသည့္ ဖရန္ ဆြာဖီလြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီးလည္း ကမၻာ့မီဒီယာမ်ားက ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္လာရၿပီ ျဖစ္သည္။ အသက္ (၆၂) ႏွစ္ရွိ ဖီလြန္ သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ဝန္ႀကီးေန ရာ အခ်ိဳ႕အျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကိုပါ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသည္။သို႔ေသာ္ ျပင္သစ္ဖြဲ႕စည္းပံု ဥပေဒအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးသည္ ႐ုပ္ျပဆန္ေသာ ေနရာတစ္ခုဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဖီလြန္သည္ ဆာကိုဇီ ၏ အားထားရေသာ တပည့္ရင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆာကိုဇီ သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္ ၂၀၀၇ မွ ၂၀၁၂ ထိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးကို တာဝန္ ယူခြင့္ ရခဲ့သည္။ ဗဟိုလက္ယာ ယိမ္း ရီပက္ဘေလကန္ ပါတီတြင္ လူသိမ်ားသူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ တိုင္ ဆာကိုဇီႏွင့္ ဝါေရာ၊ သမၻာအရပါ မ ယွဥ္သာေအာင္ ကြာျခားခဲ့သူျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီ တင္းပတ္ကုန္ ပါတီတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္ မႈတြင္ ၎သည္ ဆရာေဟာင္းကို ရလဒ္ ျပတ္ျပတ္သားသားျဖင့္ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့သည္။ လာမည့္သီ တင္းပတ္ကုန္ ဒုတိယအဆင့္ မဲ ေပးေရြးခ်ယ္မႈတြင္လည္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္သူ အလိန္းဂ်က္ပီကို သက္ေသာင့္သက္သာ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္မည္ဟု ေရပန္းစား ေနသည္။ ထုိ႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီး သည့္ အခ်က္မွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ စစ္ တမ္းမ်ားအရ ဖီလြန္သည္ လက္ရွိ အာဏာရ သမၼတ ဖရန္ဆြာေဟာ္ လန္ဒီထက္ပင္ လူႀကိဳက္ပိုမ်ားႏိုင္ သည္ဟု ယံုၾကည္ရျခင္း ျဖစ္ သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေရး အကဲခတ္ မ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၏ဒဏ္ ကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရသည့္ ဥေရာပ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖီလြန္ ၏ အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒ ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ သေဘာထား တင္းမာျခင္းအေပၚ ယိမ္းယိုင္လာ ဟန္ရွိေၾကာင္း ဝန္ခံၾကသည္။ ၎ သည္ အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အုိင္အက္စ္ စစ္ ေသြးႂကြမ်ားကို အျမစ္ျဖတ္ေခ် မႈန္းသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားကို တရားေသ ဆုပ္ကိုင္ခဲ့သူ ျဖစ္ သည္။ ဖီလြန္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္အထိ ရီပက္ဘေလကန္ ပါတီ၏ သမၼတ ေလာင္းေနရာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ အ ေရးပါသူ တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ မခံခဲ့ရေခ်။ သို႔ေသာ္ ပါတီတြင္း စကားစစ္ထိုးမႈ အစီအစဥ္မ်ား တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ ႏွစ္သက္ သေဘာက်မႈကို ခံယူရရွိလာသလို ဆာကိုဇီေရာ၊ ဂ်က္ပီကိုပါ ေက်ာ္ တက္ၿပီး ရီပက္ပေလကန္ သမၼတ ေလာင္း ေနရာအတြက္ ေရပန္းအ စားဆံုး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ မၾကာေသးမီက အစၥလာမ္ အစြန္း ေရာက္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးစာအုပ္ Beating Islamic Totalitarianism စာအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ျခင္း ကလည္း ဖီလြန္ကို ပိုမို၍ လူသိ မ်ားလာေစခဲ့သည္။

အဆုိပါ စာအုပ္သည္ အ ၾကမ္းဖက္မႈကိုသာ မကဘဲ အစၥ လာမ္ ဘာသာေရးကိုပါ ျပင္းထန္ စြာ ေဝဖန္တိုက္ခုိက္ထားေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရၿပီး အျငင္းပြားစရာ အေျခ အေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ျပင္သစ္သည္ ဥေရာပတြင္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္ အမ်ားဆံုး အေျခခ် ေနထုိင္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဒီမိုကေရစီ အလြန္ထြန္းကားခိုင္မာၿပီး လူ႔အ ခြင့္အေရးကို တန္ဖိုးထားသည့္ ႏုိင္ငံႀကီးတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခားမႈဆန္သည့္ အေတြးအျမင္ မ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္လာသည့္ ႏုိင္ငံေရး သမားတစ္ဦးကို ျပင္သစ္မ်ားက ၎တို႔၏ သမၼတအျဖစ္ ထည့္စဥ္း စားမည္ မဟုတ္ေခ်။

သို႔ေသာ္ အေျခအေနအရပ္ ရပ္က အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွိလာ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ျပင္သစ္သည္ ပါရီၿမိဳ႕ေတာ္ အပါ အဝင္ ေနရာေဒသ အခ်ိဳ႕၌ အၾကမ္း ဖက္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား၏ ဒဏ္ကို ခါးသီးစက္ဆုပ္စြာ ခံစားေတြ႕ႀကံဳ ခဲ့ရသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဒီမိုကေရ စီဘိုးေအ ႏုိင္ငံႀကီးအျဖစ္ အသိအ မွတ္ျပဳ ခံရသည့္ မဟာမိတ္ အေမ ရိကန္တြင္လည္း ေဒၚနယ္ထရန္႔ က ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့သည္။ ထရန္႔သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အတြက္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ ပိတ္ပင္သင့္သည္ဆိုေသာ ေဟာ ေျပာ စည္း႐ံုးမႈမ်ိဳးျဖင့္ လူႀကိဳက္ မ်ားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေန အရပ္ရပ္က ျပင္သစ္ ၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိခဲ့ဟန္ တူသည္။ ပါတီိတြင္း ၿပိဳင္ ဆိုင္မႈမ်ားတြင္ ဖီလြန္သည္ လက္ ယာစြန္း အျမင္ရွိသည့္ ပါတီဝင္ မ်ား၏ အဓိက
ေထာက္ခံမႈကို ရယူ ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဆာကိုဇီကို အလဲထိုးႏုိင္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆာကိုဇီကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ဒုတိယလူ ႀကိဳက္အမ်ားဆံုး အျဖစ္သာ ရွိခဲ့ သူ ဂ်က္ပီကို အႏုိင္ယူရန္ အလြန္ လြယ္ကူသြားၿပီ ျဖစ္သည္။

ဖီလြန္သည္ ၿဗိတိသွ် ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း မာဂရက္သက္ခ်ာကို ေလးစားသူ ျဖစ္သည္။ ေ႐ွး႐ိုးစြဲ ဆန္သည္။ သေဘာထားတင္းမာ သည္။ ၎က စကားစစ္ထိုးမႈ အ စီအစဥ္မ်ား၌ ႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔ဝန္ ထမ္းေနရာ ေျခာက္သိန္း မွ်ကို ျဖတ္ေတာက္ ေလွ်ာ့ေပါ့ၿပီး ျပည္သူ မ်ား၏ အခြန္စရိတ္ သက္သာေစ ရန္ ေျပာင္းလဲလိုေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ တစ္ပတ္ လွ်င္ ၃၅ နာရီ အလုပ္ခ်ိန္ သတ္ မွတ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားလိုေၾကာင္း လည္း ဆိုသည္။ ထိုအခ်က္မ်ား ထက္ ဖီလြန္၏ အစၥလာမ္ဝါဒအ ေပၚ တင္းမာသည့္ သေဘာထားက ျပင္သစ္၏ လက္ရွိ ႀကံဳေနရေသာ အေျခအေနဆိုးမ်ားႏွင့္ ပိုမိုသင့္ ေတာ္ေနဟန္ ရွိသည္။

ဖီလြန္၏ စာအုပ္ထဲတြင္ ‘‘အၾကမ္းဖက္မႈေတြဟာ ျပင္သစ္ ႀကံဳေနရတဲ့ ဘာသာေရး ျပႆနာ တစ္ခု မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အမွန္ပဲ။ ဟုတ္တယ္။ ဒီျပႆနာဟာ ဘာ သာေရးနဲ႔ မဆုိင္ဘဲ အစၥလာမ္နဲ႔ပဲ တိုက္႐ိုက္ ပတ္သက္ေနတယ္’’ ဟု ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေရးသားထား သည္။

ထူးျခားခ်က္ တစ္ခုမွာ ဖီလြန္ သည္ အေမရိကန္ သမၼတသစ္ ျဖစ္လာမည့္ ထရန္႔ႏွင့္ တူညီေသာ အေျခခံ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာ မ်ား ရွိေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖီလြန္ သည္လည္း ထရန္႔နည္းတူ ရီပက္ဘေလကန္ပါတီထဲတြင္ ထိတ္ထိတ္ႀကဲ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ေက်ာ္တက္ၿပီး လူသိမ်ားလာသူ ျဖစ္သည္။ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒမ်ိဳးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာ ဆိုေနၿပီး လူျဖဴမ်ား၏ အဓိက ေထာက္ခံမဲမ်ားကို ရရွိမည္ဟု ယံု ၾကည္ရသည္။ ထရန္႔ေရာ၊ ဖီလြန္ ပါ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒကို အေျခခံ ဆြဲေဆာင္သျဖင့္ လူမည္းမ်ား၊ အ ျခား တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ား က မႏွစ္သက္ၾကေခ်။ ဖီလြန္သည္ ျပင္သစ္၏ ကိုလိုနီလႈပ္ရွားမႈမ်ား ကို တန္ဖိုးထားရမည့္ အေမြအႏွစ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာဆိုခဲ့ရာ လူမည္း မ်ား၏ ေဒါသတႀကီး ေဝဖန္မႈမ်ား ကို ႀကံဳခဲ့ရေသးသည္။ ထို႔အ ျပင္ ထရမ့္ကဲ့သို႔ပင္ ဆီးရီးယားအေရး ကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပံုစံေျပာင္းလဲ ခ်ဥ္းကပ္ သင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳ ခဲ့သူ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ အေမရိကန္ကို ျပန္လည္ ႀကီးျမတ္လာေစမည္ ဆို ေသာ ေႂကြးေၾကာ္မႈျဖင့္ မဲဆြယ္ခဲ့ သည္။ ဖီလြန္က ‘‘ျပင္သစ္ျပည္သူ ေတြဟာ ထက္ျမက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို လိုလားၾကတယ္။ က်ဳပ္ ဆီမွာ ျပင္သစ္ကို
ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အားေကာင္းတဲ့ ပေရာဂ်က္တစ္ခု ရွိေနတယ္’’ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ထိုအ ခ်က္ကလည္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ မဲ ဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ အေျခခံမူဝါဒပိုင္း တြင္ ဆင္တူေနသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။

ဆာကိုဇီက ဖီလြန္ကို အေရး နိမ့္ၿပီးေနာက္ ‘‘ကြၽန္ေတာ္ ႐ံႈးသြား ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ခါးသီးေနတာ၊ ဝမ္းနည္းေနတာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္၊ ေနာက္ဆံုး မဲ ေပးမႈ အစီအစဥ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ ဖီလြန္ကို ေထာက္ခံ ရပ္တည္သြား ပါမယ္’’ ဟု သတင္းေထာက္မ်ား ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဆာကိုဇီဘက္ ယိမ္းသည့္ ပါတီတြင္း ဆႏၵမဲမ်ား ကိုပါ ဖီလြန္က ရရွိရန္ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိေနသည္။ ယင္းအေျခ အေနက ရီပက္ဘေလကန္ပါတီ ထဲတြင္ ထရန္႔ႀကံဳခဲ့ရသည့္ အေန အထားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ပိုမို၍ ေခ်ာေမြ႕ အဆင္ေျပေနေသး သည္။

ယခုအခါ ဆာကိုဇီ ေစာေစာ စီးစီး အေရးနိမ့္သြားျခင္းႏွင့္အတူ ျပင္သစ္၏ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရး အ လွည့္အေျပာင္းမွာ ပိုမို၍ စိတ္ဝင္ စားစရာ ျဖစ္လာသည္။ လက္ရွိ သမၼတ ေဟာ္လန္ဒီ ဦးေဆာင္ေန သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ
သည္ ျပည္ သူ႔ ေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းလ်က္ ရွိ ေနၿပီး လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခမလွႏိုင္ဟု ေလ့လာသူ အ မ်ားစုက သံုးသပ္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရီပက္ဘေလကန္ပါတီ ႏွင့္ လက္ယာစြန္း ဝါဒစြဲ အမ်ိဳးသား တပ္ဦး ပါတီတို႔မွ သမၼတေလာင္း ႏွစ္ဦးသာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဆာကိုဇီ အေရးနိမ့္သြားၿပီး ေနာက္ ရီပက္ဘေလကန္ သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္ ဖီလြန္၏ ရပ္တည္မႈ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚ အားေကာင္းလာ သလို အမ်ိဳးသားတပ္ဦး ပါတီဘက္ တြင္လည္း မာရင္လီပန္က ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္
ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေသခ်ာလ်က္ရွိသည္။ လီပန္သည္ လည္း ဥေရာပေရးရာမ်ားတြင္ ျပင္သစ္က အနစ္နာခံ ပါဝင္ေနရ သည္ဟု စြပ္စြဲကာ ဥေရာပႏွင့္ ပိုမို သီးျခားစြာ ရပ္တည္ေရး၊ ေရႊ႕ ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ား ဝင္ေရာက္ ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ေရး ေဟာေျပာမႈ မ်ားျဖင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေနျခင္း ျဖစ္ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမလတြင္ က်င္းပ မည့္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ျပင္သစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားေရး ကို အဓိကအေျခခံ ေဟာေျပာ သည့္ သမၼတေလာင္းတစ္ဦး (သို႔ မဟုတ္) ႏွစ္ဦးထိ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေတာ့မည္
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဖီလြန္ျဖစ္ေစ၊ လီပန္ ျဖစ္ေစ သမၼတ ျဖစ္လာပါက ျပင္ သစ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းတန္ ဖိုးမ်ားတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ား ထိ ခိုက္လာရန္ ေသခ်ာေနသည္။ သို႔ ေသာ္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရ
ျပင္သစ္ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးထက္ အၾကမ္းဖက္ ဝါဒ၏ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ပိုမိုအာ႐ံုက် စိုးရိမ္လ်က္ ရွိသည္။

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ လအတန္ ၾကာမွ် အခ်ိန္လိုအပ္ေနေသး သည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ ေစ၊ ထရန္႔ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္မွ ႐ိုဒရီဂို ဒူတာတီတို႔ နည္းတူ သေဘာထား တင္းမာသူတစ္ဦး ဒီမိုကေရစီနည္း လမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ အႏုိင္ရလာပါက မထူးဆန္း သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ဟု ယူ ဆရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဇြဲရဲဝင့္

No comments:

Post a Comment