Monday, November 21, 2016

အစိုးရသစ္လက္ထက္ေဒသႏၱရ ေရနံခ်က္လုပ္သည့္ယာယီလုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ားခ်ေပးရန္ စတင္ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ေန

ေဒသႏၱရ ေရနံခ်က္လုပ္တဲ့့ ယာယီလုပ္ငန္းလုိင္စင္ေတြစတင္ခ်ေပးဖို႔အတြက္ ေရနံထြက္ရွိရာေဒသေတြကို ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္တယ္လို႔ လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာနက သိရပါတယ္။

No comments:

Post a Comment