Tuesday, November 29, 2016

အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ကာလုံအျမန္ေခၚယူေပးရန္ ျပည္ခုိ္င္ၿဖိဳး အပါအ၀င္ ပါတီ ၁၃ ခု ေတာင္းဆို

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လံုၿခံဳေရး၊ စီး ပြားေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအၾကမ္းဖက္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ဟန္႔တားႏိုင္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအ ေဝးအျမန္ဆံုးေခၚယူေပးရန္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက သေဘာထားေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လတ္တ ေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေထြ ေထြအက်ပ္အတည္းမ်ားအေပၚ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ပူးတြဲသေဘာထားေၾက ညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၁၃ ခုက ႏုိဝင္ဘာ ၂၈ ရက္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ပိုင္နက္္နယ္ေျမဆံုး႐ႈံးမည့္ အလားအလာမ်ား ကို ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အေရွ႕ေျမာက္ ေဒသတြင္ စစ္ပြဲကို အေၾကာင္းျပ ၍ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏အသက္ အိုးအိမ္ႏွင့္ ဥစၥာစည္းစိမ္မ်ားဖ်က္ ဆီးခံေနရသည္ဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အ တြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ရပ္မ်ားအပါ အဝင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ တုိးပြားလာေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊ တစ္ေန႔တျခား က်ပ္တည္းလာေသာ စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ား၊ တည္ေဆာက္လက္စၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္မ်ား ေမွးမွိန္လာျခင္းတို႔မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အေထြေထြအက်ပ္ အတည္းမ်ားျဖစ္သည္ဟု ဆို သည္။
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအပါအဝင္ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီ ၁၃ ပါတီတို႔က ႏုိင္ငံ ေတာ္အေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ား ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီ အျမန္ဆံုးေခၚယူေပးရန္ ေၾက ညာခ်က္တြင္ ေတာင္းဆိုထား သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္ တြင္ တုိင္းျပည္၏ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားကို ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီအစည္းအေဝးေခၚယူကာ ေဆြး ေႏြးေလ့ရွိသည္ကို သိရေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းအစည္းအေဝးေခၚယူသည္ ကို မၾကားမိေၾကာင္း၊ တုိင္းျပည္ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ရ မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီ တြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ အ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနမင္းေက်ာ္က ဆိုသည္။
‘‘သူတို႔အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏိုင္ရင္လည္း ျပင္ေပါ့ဗ်။ မျပင္ႏိုင္ ရင္လည္း လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ အရ ကာလံုအစည္းအေဝးက်င္းပ ၿပီးေတာ့ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းနဲ႔ တိုင္တုိင္ ပင္ပင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေတာင္း ဆိုတာပါ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳးသိမ္းက ႏုိင္ငံတြင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လက္ရွိအေျခ အေနအေပၚ မူတည္ၿပီး အမ်ိဳး သားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးေခၚယူ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနမႈသည္ သ ဘာဝမက်ေၾကာင္း ဆိုသည္။
‘‘အခုအေျခအေနကို ကာလံု (အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံု ၿခံဳေရးေကာင္စီ)ေခၚဖို႔ ေတာင္းဆို တာ သဘာဝမက်ဘူး။ အဓိက က အစိုးရေခါင္္းေဆာင္ရယ္၊ တပ္ ရယ္ တိုင္းရင္းသားလက္္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေတြ႕ရမယ္။ ၿပီး ေတာ့ အစိုးရက ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အသံကို မ်ားမ်ားနားေထာင္ရ မယ္။ အဲဒါဆို ေတာ္ေတာ္ကို အ ဆင္ေျပေနၿပီ’’ဟု ေဒါက္တာရန္ မ်ိဳးသိမ္းက ဆိုသည္။
ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အခ်ိဳ႕က လက္ရွိ ႏိုင္ငံႀကံဳ ေတြ႕ေနရေသာ အေျခအေနကို အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးအ ေနအထားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေပးေနေၾကာင္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္ နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ အစိုးရက လံုးပန္းေနေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လည္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးတုိးတက္ေစ ရန္ အေမရိကန္၏စီးပြားေရးပိတ္ ဆို႔မႈလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း ဆုိသည္။
အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး ေခၚယူေပးရန္ တိုက္တြန္းေသာ ပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါ တီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါ တီ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီ၊ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါ တီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါ တီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒအရ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ ၁၁ ဦးပါရွိကာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼ တ၊ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံ ျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔ ပါ ဝင္ၾကသည္။
ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အထူးအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆို ပါအစည္းအေဝးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။
7Day Daily

No comments:

Post a Comment