Wednesday, November 30, 2016

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္

 ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကို သိရွိပါက သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သံသယရွိပါက ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားေပးရန္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ရက္တြင္ အသိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစေရး၊ ျဖစ္ေပၚလာပါက အလ်င္အျမန္သိရွိသတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏုိင္ေရး၊ ထိခိုက္ခံစားရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားလိုအပ္မည့္ အကူအညီမ်ားအား အလ်င္အျမန္ေပးႏုိင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇၄၀၄၉၉၉ ႏွင့္ ၀၆၇၄၀၄၂၂၂ သို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက အသိေပးထားသည္။ တဖက္တြင္လည္း သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္သူအား ႏွစ္(၂၀)အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးကိုလည္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ “၁၉၉၃ ကေလးသူငယ္ဥပေဒကို အသစ္ျပန္ေရးဆြဲေနတယ္။ အဲ့အထဲမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္း က်ဴးလြန္ရင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္(၁၀)ႏွစ္ကေနၿပီးေတာ့ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း(ေထာင္ဒဏ္ ၂၀ႏွစ္)ေထာင္ဒဏ္ထိ ခ်မွတ္ႏုိင္တယ္လို႔ ထည့္ထားတယ္” ဟု လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးက ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ရက္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။ မင္းမင္း

No comments:

Post a Comment