Wednesday, November 30, 2016

ေရႊတိဂံုေစတီအနီးရွိ ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းေနရာအတြက္ ပြင္႕လင္းျမင္သာ မႈမရွိဘဲ ေျမအစားထိုးငွားရမ္းခဲ႕ျခင္း ကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ေျပာ ေျမဧကအားလံုးျပန္လည္ရရွိပါက ပညာေရးအတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း မည္ျဖစ္၍လႊတ္ေတာ္ကကူညီေပးရန္ ပညာေရးဒု၀န္ႀကီးဆို

ေရႊတိဂံု ေစတီအနီးရွိ ဒဂံုစီးတီးအဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ ရာစီမံကိန္းေနရာအစား ကမၻာေအးဘုရားလမ္းႏွင့္ ကံဘဲ့လမ္း ေထာင့္ ရွိ အမွတ္(၆)သုေတသနႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဦးစီးဌာန ပိုင္ေျမ ေနရာ ကိုပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ငွားရမ္းခဲ့ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္း၍ ဖြံ႕ၿဖိဳး မႈအား နည္းေသာေန ရာမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ ေျပာင္းေနရာခ်ထားရန္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္းကေျပာၾကားလိုက္သည္။ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ရက္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦး ေမာင္ေမာင္ အုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ ကမၻာေအး ဘုရား လမ္းႏွင့္ကံဘဲ့ လမ္းေထာင့္ ရွိ အမွတ္ (၆)သုေတသနႏွင့္တီထြင္ဆန္းသစ္ မႈဦးစီးဌာနပိုင္ေျမ ၃၅ ဒသမ ၃၈၅ ဧကမွ ၁၇ ဒသမ ၇၀ ဧကကိုပြင့္လင္း ျမင္သာမႈမရွိ ဘဲစြန္႔လႊတ္ေျမအျဖစ္ အခ်ိန္တိုအတြင္းသတ္မွတ္ၿပီး ေရႊ တိဂံုေစတီေတာ္ အနီးမွ လက္လႊတ္ ခဲ့ရေသာဒဂံုစီးတီးအဆင့္ျမင့္ၿမိဳ႕ျပ အိမ္ရာစီမံကိန္းေန ရာအစား Marga Landmark Development Co.,Ltd မာဃ ကုမၸဏီသို႔ႏွစ္ ၅၀ စီမံကိန္းျဖင့္ ငွားရမ္းခဲ့မႈအေပၚ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ ႀကီးဌာနက ထိုစီမံကိန္းကိုဖ်က္သိမ္း ၍ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအား နည္းေသာ ေတာင္ဒဂံု၊ ေျမာက္ဒဂံု၊ အေရွ႕ဒဂုံ၊ ဒလႏွင့္တြံေတး စသည့္ ေနရာမ်ား သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းကာစီမံ ကိန္းေနရာခ်ထားေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေျပာ ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

" အခုေျမငွားရမ္းခြင့္ရတဲ့ Marga Landmark Development Co.,Ltd က ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္အနီးမွာရွိတဲ့ စစ္႐ံုးေျမကို ဒဂံုစီးတီးစီမံကိန္းလုပ္ ခြင့္မရဘဲလက္လႊတ္ခဲ့ရတဲ့ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ပညာေရး၀န္ ႀကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သုေတသန ေျမေနရာကို အတင္းအဓမၼစြန္႔ လႊတ္ေျမအျဖစ္စီမံကာ လႊတ္ေတာ္ ကိုအသိမေပး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကို ေက်ာ္ လႊား၊ ျပည္သူေတြမသိ၊ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈမရွိဘဲ ဖြဲ႕စည္းပံုအ ေျခခံဥပေဒ ရဲ႕အားနည္းလစ္ဟာ ေနတဲ့အစိုးရလႊဲေျပာင္းမႈမျပဳမီ ကာ လအခ်ိန္သံုးလ အတြင္း မွာအတင္း စီမံကာရယူခဲ့တယ္ " ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္းက ေျပာသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ အဆိုပါေျမေနရာကို စြန္႔လႊတ္ေျမ အျဖစ္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ႏုိင္ငံ ေတာ္ကိုအပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္တြင္ ျမန္မာ့ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔တင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္တြင္ အဆိုပါ ေျမေနရာကို Marga Landmark Development Co., Ltd အား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ ကဆိုသည္။
ယင္းသို႔ေမးျမန္းေျပာၾကားခဲ့မႈ အေပၚ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဒုတိယ ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္းက အဆိုပါ လႊဲေျပာင္းေပး ထား သည့္ ေျမဧက အားလံုးကိုျပန္လည္ရရွိပါက ပညာ ေရးအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည္ ျဖစ္ သျဖင့္ ျပန္လည္ရရွိႏုိင္ရန္ လႊတ္ ေတာ္ကကူညီေပး ရန္ ေျပာခဲ့သည္။
ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေမာ္ထြန္း က " အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္က က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ေသာ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၊ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္ သာယာေရး ေကာ္ မတီ ၊ သုေတသနႏွင့္တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈဦး စီးဌာနႏွင့္ Marga Landmark တို႔ပါ၀င္သည့္အစည္း အေ၀းညႇိႏိႈင္းမႈအရ Marga Land mark Development Co., Ltd မွ လႊဲေျပာင္းရယူထား သည့္ ေျမဧက ၁၇ ဒသမ ၇၀ အနက္ ၉ ဧကအား ႏိုင္ ငံေတာ္ သို႔ ျပန္ လည္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ " ဟု ေျပာသည္။
၎င္းကဆက္လက္ၿပီး "ကြၽန္ ေတာ္တို႔ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေန နဲ႔ကေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကို ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါဘူး။ လႊဲ ေျပာင္းေပး ထားတဲ့ ၁၇ ဒသမ ၇၀ ဧကအားလုံးျပန္လည္ရရွိပါက ပညာ ေရးအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္း ပါေၾကာင္း နဲ႔ရရွိႏုိင္ပါရန္ လႊတ္ေတာ္ႀကီး ကကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပး ပါရန္ တင္ျပအပ္ပါ တယ္ " ဟု ေျပာသည္။
YM, MO

No comments:

Post a Comment