Monday, November 28, 2016

ဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္ မင္းဆက္ျပဳတ္ ဆိုသည္မွာ ဟုတ္မွန္ပါရဲ႕လား

( ၁ )   (၁၃၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ပါေတာ္မူေန႔ႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အထူးေဆာင္းပါး
ျမန္မာေတြ စည္းကမ္းေဖာက္လို႔
ထီးနန္းေပ်ာက္ျဖစ္ၿပီ၊
မွီျငမ္းေထာက္ အသစ္မီတယ္
ညစ္ပလီလူမ်ဳိး
မိပစ္လို႔ ဖေရွာင္ေသြသည္၊
ဂြေကာင္ေတြ ေခြးျဖစ္ေပါ့ဗ်ဳိ႕
ကုလားျမင္ သူ႔အေမ(---)ေတာ့မလိုပါ
ခုေျမလွ်ဳိး ပုန္းေရွာင္
ေျပာေရာ့ဟဲ့ ရာဇဝင္ေျပာင္ေအာင္
စာသင္ေတာင္ ဦးခ်လို႔
ပလူးရ ေျပးႀကိဳ႕ခါခါ
ေခြးသို႔ပမာ
ေတြးမိတိုင္း အ႐ိုးနာသည္
အမ်ဳိးပါ ဆဲခ်င္ေတာ့ေလး။   (အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ)( ၂ )
နာမည္ေက်ာ္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး စာဆိုေတာ္ႀကီး အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ ေရးသီဖြဲ႕ခဲ့သည့္ေတးထပ္ျဖစ္သည္။ စာဆိုေတာ္ႀကီး အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖသည္ ယင္းေတးထပ္ကို မည္မွ်စိတ္နာနာႏွင့္ ေရးဖြဲ႕ သည္မသိ၊ ခရစ္ႏွစ္ (၁၈၈၅)ခုႏွစ္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ပါေတာ္မူသြားခဲ့သည့္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးစုဖုရား လတ္တို႔အား ျမန္မာျပည္သူအမ်ားက သတိရတမ္းတေနခိုက္တြင္ စာဆိုေတာ္ႀကီး အခ်ဳပ္တန္းဆရာေဖ၏ အထက္ ပါေတးထပ္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ ၈ ရက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ႀကီးသည္ ရတနာပံုမႏၲေလး ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးစုဖုရား လတ္တို႔အား အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚ ေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ဤကား ရတနာပံုနန္း၏ ေနဝင္ခ်ိန္တည္း။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ တတိယ အဂၤလိပ္- ျမန္မာစစ္ပြဲ၏ နိဂံုးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ေျပာခ်င္ေသးသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုစစ္ပြဲေၾကာင့္ တနသၤာရီကမ္းေျမာင္ ေဒသတစ္ခုလံုး ၿဗိတိသွ် နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္မ်ားက သိမ္းယူသြားခဲ့သည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ဒုတိယစစ္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ျပန္၏။ ထိုစစ္ပြဲ၌ ျမန္မာဘုရင့္တပ္မေတာ္က အ႐ႈံးႀကီး႐ႈံးၿပီးလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္တကြ ေျမထဲၿမိဳ႕ အထိ (ယခု ေအာင္လံၿမိဳ႕) နယ္ခ်ဲ႕ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားက သိမ္းယူသြားခဲ့ ျပန္ေလသည္။ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ားသည္ မႏၲေလး ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္အထိ ခ်ီတက္ေရာက္ရွိ လာၿပီးလွ်င္ သီေပါဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီးစုဖုရားလတ္တို႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားသည္အထိ ျမန္မာ့ထီးနန္းသည္ ေနာက္ဆံုးေနဝင္ခ်ိန္သို႔ ေရာက္ခဲ့ရေတာ့သည္။ ဤတြင္ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေလ သည္။ ျမန္မာ သကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာတတိယစစ္ပြဲ၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်တို႔အား အလြယ္တကူ ဒူးေထာက္အ႐ႈံးေပးခဲ့ပါသလား။


မဟုတ္ေခ်၊ ျမန္မာဘုရင့္တပ္မေတာ္သည္ ထိုစဥ္ကာလက နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ႀကီးအား သရက္ခ႐ိုင္၊ မင္းလွခံတပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေဂြ႕ေခ်ာင္းခံတပ္တြင္လည္းေကာင္း နယ္ခ်ဲ႕ၿဗိတိသွ် စစ္တပ္ႀကီးအား ေသြးခ်င္း ခ်င္းနီေအာင္ အသက္ေပးစြန္႔လႊတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ သမိုင္းမွတ္တမ္းက်န္ခဲ့ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္ကို အျမစ္ကလွန္၍ေျပာရလွ်င္ အဂၤလိပ္- ျမန္မာတတိယစစ္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မေတာ္မတရား သိမ္းယူလိုသည့္ ၿဗိတိ သွ်အစိုးရ၏ ယုတ္မာပက္စက္ေသာ အႀကံအစည္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ေပတည္း။ အိႏိၵယကုမၸဏီေခၚ East India(အေရွ႕အိႏိၵယ)ကုမၸဏီသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ သီေပါဘုရင္အစိုးရထံမွ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းျဖင့္ ေတာင္ငူ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းမွ ကြၽန္းသစ္မ်ားကို ခုတ္လွဲသယ္ယူခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ East India ကုမၸဏီ၏လက္ ေအာက္ရွိ ဘံုေဘဘားမားေရာင္းဝယ္ေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း Bombay Burma Trading Corporation(BBTC) က အခြန္ အခေပးၿပီး ခုတ္လွဲခြင့္ရရွိခဲ့ရာ၌ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ကားကုမၸဏီသည္ ျမန္မာကြၽန္း သစ္လံုးမ်ားကို အခြန္အခမေပးေတာ့ဘဲ ခိုးယူခုတ္လွဲခဲ့သည္ဟူေသာ အမႈႀကီး တစ္ခု ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။


BBTC သည္ ကြၽန္းသစ္အလံုး ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းခုတ္လွဲသြားၿပီးေနာက္ ကြၽန္းသစ္အလံုးေပါင္း သံုးေသာင္းႏွစ္ ေထာင္အတြက္သာ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ခဲ့သည္။ BBTC က စတာလင္ေပါင္ေငြ တစ္သိန္းခုနစ္ေသာင္း တန္ဖိုးရွိသည့္ ကြၽန္းသစ္လံုးမ်ားကို ခိုးယူခုတ္လွဲသြားေၾကာင္း အမႈေပၚေပါက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ BBTC သစ္ကုမၸဏီက ခိုးယူသြားေသာ ေငြတန္ဖိုး၏ႏွစ္ဆ စတာလင္ေပါင္ သံုးသိန္းေလးေသာင္းကို ျမန္မာဘုရင့္ အစိုးရထံ ေပးေဆာင္ေစရန္ ဘုရင့္လႊတ္ေတာ္က ျပစ္ဒဏ္စီရင္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဘုရင့္လႊတ္ေတာ္သည္ BBTC သစ္ကုမၸဏီမွ ခိုးယူခုတ္လွဲသြားေသာ ကြၽန္းသစ္မ်ားကို ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေမွ်ာခ်လာစဥ္ ျမန္ မာဘုရင့္တပ္မေတာ္က တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ BBTC သစ္ကုမၸဏီက မိမိကြၽန္းသစ္ခိုးယူခုတ္လွဲသည့္ အမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံ တိုင္ၾကားခဲ့ေတာ့သည္။ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ က ျမန္မာဘုရင္ထံသို႔ ေအာက္ပါရာဇသံကို ေပးပို႔ခဲ့၏။

'ကြၽန္းသစ္ခုတ္လွဲမႈျပႆနာ အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ၿဗိတိသွ်သံအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔လာမည္။ သံအဖြဲ႕ကို ကာကြယ္ရန္ ၿဗိတိသွ်လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ စစ္သေဘၤာတစ္စင္းထားရွိရန္၊ BBTC သစ္လုပ္ငန္း၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမန္မာဘုရင္အစိုးရက တားဆီးျခင္းမျပဳရန္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိ၏ ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားကို ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကိုရယူၿပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရန္' ၿဗိတိသွ်အစိုးရ သည္ အထက္ပါ သဝဏ္လႊာကို ေပးပို႔ၿပီးေနာက္ ရာဇသံတစ္ေစာင္ကိုလည္း ေပးလိုက္ေသး၏။ အထက္ေဖာ္ျပပါ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သေဘာတူ၊ မတူ အျမန္ဆံုး အေၾကာင္းျပန္ၾကားပါ။ အေၾကာင္း မျပန္ ခဲ့လွ်င္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင့္အစိုးရက ထိေရာက္ ေသာအေရးယူမႈကို ျပဳရလိမ့္မည္ဟူ၏။

( ၃ )

ေျပာရဦးမည္။ သီေပါဘုရင္ နန္းတက္စအခ်ိန္က မႏၲေလးရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္တြင္ ကင္းဝန္မင္းႀကီး ဦးေကာင္းႏွင့္ ဆင္ျဖဴမရွင္မိဖုရားႀကီးတို႔၏အစီအစဥ္အရ မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ သားေတာ္အမ်ားအျပားအား ဖမ္း ဆီး၍ အက်ဥ္း ေထာင္သို႔ပို႔ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္အခါက မင္းတုန္းမင္းႀကီး၏ သားေတာ္ႏွစ္ပါးျဖစ္ေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းသားႏွင့္ ေညာင္အုပ္မင္းသားတို႔သည္ မႏၲေလး ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္ရွိ ၿဗိတိသွ်အစိုးရ၏သံ႐ုံးသို႔ တိတ္ တဆိတ္သြားေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံး၏ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေညာင္ရမ္းႏွင့္ ေညာင္အုပ္ မင္းသားတို႔သည္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္နယ္ေျမသို႔ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားၾက၏။ ေညာင္ ရမ္းႏွင့္ ေညာင္အုပ္မင္းသားတို႔သည္ ၿဗိတိသွ်ပိုင္ ေျမထဲၿမိဳ႕ကို အေျချပဳကာ ျမန္မာသီေပါဘုရင္မင္းျမတ္ပိုင္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ မၾကာခဏဝင္ေရာက္ကာ ဘုရင့္ဘ႑ာ ေတာ္ပိုင္ေငြမ်ားကို လုယူၾကေလ၏။ ထိုအျဖစ္ အပ်က္မ်ဳိး မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေသာ အခါ သီေပါဘုရင္မင္းျမတ္အစိုးရက ေညာင္ရမ္းမင္းသားႏွင့္အဖြဲ႕ကို ဖမ္းဆီး ၍ ေပးအပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


အတည္မျပဳႏိုင္ေသာသတင္း တစ္ရပ္အရ ျမန္မာဘုရင္သီေပါမင္း၏ အစိုးရေသနတ္ဝန္ႀကီး (ထိုေခတ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္)ကင္းဝန္ မင္းႀကီးဦးေကာင္းသည္ နယ္စပ္ေဒသ၌ ပုန္ကန္ထၾကြလ်က္ ရွိေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းသားႏွင့္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေညာင္ရမ္းမင္းသားႏွင့္ သီေပါဘုရင္တို႔အား အလဲအလွယ္ျပဳ၍ ေညာင္ရမ္းမင္းသားကို နန္းတင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိပါသတဲ့။ ထိုသတင္း မည္မွ်မွန္သည္၊ မမွန္သည္ မသိရ။ ၿဗိတိသွ်အဂၤလိပ္အစိုးရကေတာ့ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔ မိမိစစ္တပ္ႀကီး ခ်ီတက္လာခဲ့လွ်င္ ေညာင္ရမ္းမင္းသားကို စစ္သေဘၤာဦးတြင္ တင္၍ေခၚေဆာင္လာခဲ့မည္ဟု လွ်ဳိ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရး သတင္း မ်ားျဖင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားသို႔ သတင္းလႊင့္ခဲ့၏။

( ၄ )

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ သီေပါဘုရင္မင္းတရားသည္ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္ကို ရဲရင့္စြာရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ ဘုရင့္လႊတ္ေတာ္မွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပးလိုက္ေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္၌ တပ္မေတာ္သားသစ္ မ်ား ဆင့္ေခၚလ်က္ ဤသို႔ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေလေတာ့သည္။ ''ရဲရင့္ေသာ ျမန္မာ့ေသြးကို ျပၾကေလာ့။ ဝင့္ၾကြားေသာ ျမန္မာ့ေဒါင္းလံကို လႊင့္ၾကေလာ့။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာအတြက္ ျမန္မာတိုင္း၊ ျမန္မာတိုင္း အသက္ကို စြန္႔ရန္အသင့္ျပင္ၾကေလာ့'' ဘုရင့္နန္းေတာ္မွ ေၾကညာခ်က္ကား ရဲရင့္ျပတ္သားလွ၏။ မိစၧာဒိ႒ိ ကုလားျဖဴမ်ားသည္ ဘာသာ၊ သာသနာ ေတာ္ႏွင့္ ငါတို႔၏ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးၿပီး ႏိုင္ငံကို ကြၽန္ျပဳရန္ စစ္ ျပင္ဆင္လ်က္ ျပင္းထန္ေသာရာဇသံကို ေပးပို႔ေနေလသည္။ တရားမွ်တေသာ ႏိုင္ငံႀကီးသားပီသစြာႏွင့္ ငါတို႔၏သေဘာထား ကို ျပန္ၾကားလိုက္ေလသည္။ မိစၧာကုလား ျဖဴမ်ားသည္ ငါတို႔ႏိုင္ငံကို အခ်ိန္မေရြး ခ်ီတက္လာေရာက္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ရန္သူကို ေရေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္းတို႔မွ တိုက္ခိုက္ရန္ ဘုန္းေတာ္အလြန္တရာႀကီးျမတ္ ေတာ္မူလွေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္ကိုယ္တိုင္ ဆင္တပ္၊ ျမင္းတပ္၊ ေျခလ်င္တပ္၊ အ ေျမာက္တပ္၊ ေလွသေဘၤာတပ္မ်ားကို ဦးစီးလ်က္ အရာရွိ၊ အရာခံတပ္သားမ်ား ႏွင့္အတူ စစ္ျပင္ဆင္မႈျပဳလုပ္လ်က္ရွိ သည္။

ျမန္မာဘုရင့္လႊတ္ေတာ္သည္ တစ္ဖက္မွစစ္ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည့္နည္းတူ၊ တစ္ဖက္မွလည္း ၿဗိတိသွ်အစိုးရထံသို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း တရားဝင္ ျပန္ၾကားခဲ့သည္။ ဘံုေဘဘားမား သစ္ကုမၸဏီ၏က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာျပစ္မႈ အတြက္ ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာဒဏ္ေငြမွာ သင့္ျမတ္မွန္ကန္သည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကယူဆသည္။ ျမန္မာအစိုးရက ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဒဏ္ေငြက်ပ္ ၂၃ သိန္းကို ဘုရင့္ေရႊတိုက္ေတာ္သို႔ BBTC က တင္သြင္းလွ်င္ သစ္လုပ္ငန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္။ မႏၲေလးေနျပည္ ေတာ္တြင္ ၿဗိတိသွ်သံအဖြဲ႕ ထားရွိရန္ ဆႏၵရွိခဲ့လွ်င္ ယခင္အခါမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထားရွိခြင့္ျပဳမည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟာမင္းႀကီးအား သိရွိေစလိုေသာအခ်က္မွာ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ျပည္ပေရးရာတို႔မွာ ထိုႏိုင္ငံ၏ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ ဓေလ့ထံုး စံမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘုရင္အစိုးရ သည္ ျပင္သစ္၊ အီတလီႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားစြာႏွင့္ အက်ဳိးတူကိစၥမ်ား ခ်စ္ၾကည္စြာ ေဆာင္ရြက္ဆက္ဆံႏိုင္ခြင့္ ရွိရမည္သာျဖစ္သည္။

(၅)

ျမန္မာဘုရင္အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကို ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၉ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ အေရာက္ေပးပို႔ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ အစိုးရသည္ ျမန္မာဘုရင္အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားခ်က္ကိုရရွိၿပီး ေနာက္ထပ္ဘာမွ် မေျပာေတာ့ ဘဲ ႏိုဝင္ဘာ၁၅ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္သေဘၤာအုပ္စုသည္ နယ္စပ္မ်ဥ္းကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ ရတနာပံုေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္ခဲ့၏။ ထိုစစ္သေဘၤာအုပ္စုႀကီးသည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္အထိ ေရာက္ရွိကာ ႏိုဝင္ဘာ ၃ဝ ရက္တြင္ သီေပါ ဘုရင္ႏွင့္မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္တို႔အား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြား ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္တင္ထားေသာ'ဦးေကာင္း လိမ္ ထုတ္ မင္းဆက္ျပဳတ္'ဆိုေသာအေၾကာင္းအရာကို ရွင္းလင္းတင္ျပရေပ ေတာ့မည္။


ျမန္မာဘုရင္သီေပါမင္းႏွင့္ မိဖုရားေခါင္ႀကီး စုဖုရားလတ္တို႔အား ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၈ ရက္တြင္ ၿဗိတိသွ်စစ္တပ္ႀကီးက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေသာသမိုင္းကို ေမာ္ကြန္း တင္ရန္ မည္သည့္ပညာရွင္တစ္စံုတစ္ေယာက္က 'ဦးေကာင္း လိမ္ထုတ္၊ မင္းဆက္ျပဳတ္'ဟု မွတ္တမ္းေရးထိုးခဲ့ပါသနည္း။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ ကို ေႏွာင္းလူတို႔သိရွိၾကေစရန္ 'ဦး=၁၊ ေကာင္း=၂၊ လိမ္=၄၊ ထုတ္ =၇' ဟု ေရးသူကေရး၍ မွတ္တမ္းတင္သူတို႔က တင္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဘုရင္သီေပါမင္း၏ ကင္းဝန္မင္းႀကီးဦးေကာင္းခမ်ာ ျမန္မာဘုရင္မင္းဆက္ ျပဳတ္ေအာင္ လိမ္လည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သမိုင္းတရားခံ အျဖစ္ မွတ္ တမ္းတင္လိုက္ၾကၿပီ။ သမိုင္းတရားခံဆိုသည္မွာ အလြန္ပင္နာၾကည္းဖြယ္ ေကာင္းလွေပေသာ စကားလံုးပင္ျဖစ္သည္။


အမွန္ဆိုလွ်င္ ကင္းဝန္မင္းႀကီးဦးေကာင္းသည္ ရတနာပံု ေန ျပည္ေတာ္သမိုင္း၌ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလွေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့၏။ သို႔ပါလ်က္ ယခုကဲ့သို႔ 'ဦးေကာင္းလိမ္ထုတ္ မင္းဆက္ျပဳ' ဟူ ၍ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၄၇ကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ရန္ အမွတ္အသားျပဳခဲ့ျခင္းကား ကင္းဝန္မင္းႀကီးဦးေကာင္းအတြက္ သမိုင္းတရားခံတစ္ဦးျဖစ္ရန္ တြန္းပို႔သကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့ၿပီ၊ သမိုင္းတရားခံမျဖစ္ရန္ ေႏွာင္းလူတို႔ အထူး သတိျပဳရန္ ဆင္ျခင္စဥ္းစား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသင့္ ေၾကာင္း သတိေပးစကားေရးသားရေပသည္။


တကၠသိုလ္စိန္တင္

No comments:

Post a Comment