Wednesday, November 30, 2016

ပါတီ ၁၃ ခု၏ပူးတြဲေၾကညာခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္ဆင္ျခင္းဟု ဦးဝင္းထိန္တံု႔ျပန္

ေနျပည္ေတာ္- ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနေသာ အေထြေထြအက်ပ္အတည္းမ်ား အေပၚကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႏုိင္ငံ ေရးပါတီ ၁၃ ခုက ပူးတြဲေၾကညာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ကြက္ဆင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က တံု႔ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ရင္ဆိုင္ေနရ ေသာ လံုၿခံဳေရး၊ စီးပြားေရးအ က်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပအၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္မ်ား ကို ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီအစည္းအေဝးအျမန္ဆံုး ေခၚယူေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအ ဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ခုက ႏိုဝင္ ဘာ ၂၈ ရက္၌ သေဘာထားေၾက ညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။‘‘ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လည္း နီးၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလည္း ပထမေျခာက္လပဲခံမယ္ လို႔ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကတာ ေျခာက္လ မကဘူး။ ခုနစ္လ၊ ရွစ္လထဲျဖစ္ လာၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အားမလို အားမရျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုး ရကို နဲ႔ေအာင္လို႔၊ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ ကြက္ဆင္တာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ထင္တယ္’’ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာ သည္။

အေျခအေနမထိန္းႏိုင္ မ သိမ္းႏိုင္ျဖစ္ေနျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ ေဖာက္ခြဲမႈတရားခံမ်ား ဖမ္းမိျခင္း၊ ရခိုင္ကိစၥကိုင္တြယ္ ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ မူဆယ္ကုန္သြယ္ေရး  ဇုန္ ျပန္ဖြင့္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ၎က ဥပမာေပးေျပာသည္။

‘‘ကာလံုေခၚတာ သူတို႔အ လုပ္မဟုတ္ဘူး။ အစိုးရအလုပ္၊ အစိုးရက ေခၚသင့္ေခၚမယ္။ မ ေခၚသင့္ မေခၚဘူး။ အခု မေခၚ သင့္ဘူး ယူဆလို႔ မေခၚေသးတာ ေပါ့’’ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအစည္းအေဝး ေခၚယူေပးရန္ တိုက္တြန္းေသာ ပါတီမ်ားမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္း သားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီပါတီသစ္၊ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အ မ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါ တီ၊ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(ျမန္မာ)၊ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္ မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ၊ ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမို ကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါ တီ၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ ပါတီ၊ ဝံသာႏုဒီမိုကရက္တစ္ပါ တီ၊ ျပည္သူ႔ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ အင္းအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါ တီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၊  ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ၾကသူမ်ားတည္ ေထာင္ထားေသာ ပါတီအခ်ိဳ႕ ပါ ဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ျပည္သူလူထုကို    အေျခမခံ ေၾကာင္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။‘‘ျပည္သူလူထုနဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ သူတို႔ နဲ႔ပဲ ဆိုင္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာ သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တုိင္းျပည္၏ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ စစ္ေရးအေျခအေနမ်ားကို ႏွစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီအစည္းအေဝးေခၚယူကာ ေဆြး ေႏြးေလ့ရွိသည္ကို သိရေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းအစည္းအေဝးေခၚယူသည္ ကို မၾကားမိေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ ရမည္ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၃ ပါတီ တြင္ ပါဝင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေန မင္းေက်ာ္က ဆိုသည္။

‘‘သူတို႔အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ႏိုင္ရင္လည္း ျပင္ေပါ့ဗ်။ မျပင္ႏုိင္ ရင္လည္း လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒ အရ ကာလံုအစည္းအေဝးက်င္းပ ၿပီးေတာ့ ညႇိညႇိႏိႈင္းႏိႈင္းနဲ႔ တုိင္တုိင္ ပင္ပင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေတာင္း ဆိုတာပါ’’ဟု ၎က ထုတ္ျပန္ ခ်က္ထုတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပ ေဒအရ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရး ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အဖြဲ႕ ဝင္ ၁၁ ဦးပါရွိကာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၊   ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒု တိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္သည့္ အထူးအစည္းအေဝး တစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အစည္းအေဝးတြင္  ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ႐ံုးဝန္ႀကီး တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ နႏၵ၊ ရန္မ်ဳိးႏိုင္ထက္အာကာေက်ာ္

No comments:

Post a Comment