Tuesday, November 29, 2016

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အစုရွယ္ယာအေရာင္းအ၀ယ္မ်ား ဆက္တိုက္ က်ဆင္း

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းရဲ႕ ဒီကေန႔ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ရက္ေန႔ ေစ်းကြက္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္မွာ အစုရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ဆိုးဆိုးရြားရြားနဲ႕ဆက္တုိက္ က်ဆင္းခ့ဲပါတယ္။

No comments:

Post a Comment