Thursday, November 24, 2016

ေဒါက္တာထြန္းဝင္းကို တာဝန္မွ ရပ္ဆိုင္းသည့္ အေၾကာင္းရင္း အစိုးရက ရွင္းရမည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးတဦး နိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ႐ုတ္တရက္ ထုတ္ပယ္ခံလိုက္ရသည့္ သတင္းအေပၚ ဧရာဝတီအပါအဝင္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူအမ်ား မရွင္းလင္းလွေပ။ စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္တဦး အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ အေတြ႕အၾကဳံ ရွိခဲ့ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းဝင္း က ဖြဲ႕စည္းသည္မွာ ၇ လေက်ာ္သာ ရွိေသးသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ ပထမဆုံး ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ဝန္ႀကီးတဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။ေ ဒါက္တာ ထြန္းဝင္း ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရပိုင္ သတင္းစာမွ ေၾကညာခ်က္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ထုတ္ပယ္လိုက္ရသည္ကို မေရးသားထားေခ်။ အစိုးရက သတင္းအေမွာင္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ထုတ္ပယ္ခံရသူ ဒုတိယဝန္ႀကီးက မီဒီယာမ်ား ထိုေန႔တြင္ပင္ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ခဲ့သည္။ ထုတ္ပယ္ျခင္း ပတ္သက္၍ ပိုမို ျမင္သာေအာင္ ျပသနိုင္ခဲ့သလို ထုတ္ပယ္ျခင္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) မွ အတြင္းေရးမွူးအဖြဲ႕ဝင္ တဦးျဖစ္သည့္ ဦးဝင္းထိန္၏ အခန္းက႑ကိုလည္း ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ား ခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္းက သမၼတ၏ တာဝန္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း နိုဝင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔က အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဒါက္တာထြန္းဝင္းက သူ႔ကို ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ဦးဝင္းထိန္က ၃ ႀကိမ္ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေဒါက္တာထြန္းဝင္းကဲ့သို႔ ရာထူးမ်ိဳးတြင္ ရွိသူ တဦးအေပၚ သမၼတ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားကသာ တာဝန္ခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပါတီႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အတြက္ ဦးဝင္းထိန္၏ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မွုက အလြန္ ေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေဒါက္တာထြန္းဝင္း ေျပာသည့္အတိုင္းသာျဖစ္ခဲ့လၽွင္ ေရြးေကာက္ပြဲနိုင္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ အစိုးရကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႕နိုင္ၿပီး ပါတီက ဩဇာလႊမ္းနိုင္မွုကို နားလည္နိုင္ေသာ္လည္း ပါတီ၏ ဗဟိုအလုပ္ အမွုေဆာင္မ်ားက သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ တာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနသည္မွာ ပုံစံမက်ဟု ဆိုရမည္။

ေဒါက္တာ ထြန္းဝင္း ထုတ္ပယ္ခံရၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဦးဝင္းထိန္က မွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံၾကသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ ႏွုတ္ဆိတ္ေနခဲ့သည္။

ေဒါက္တာထြန္းဝင္းကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ရာတြင္ NLD အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မွုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးထြန္းဝင္းသည္ ေနာက္ေၾကာင္းရွင္းျခင္း၊ ေလးစားေလာက္စရာ ပညာ ရွင္တဦး ျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ ကာလရွည္ၾကာစြာ စီမံခန႔္ခြဲမွု မွားယြင္းေနခဲ့သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ႏွင့္ ေျမယာ မူဝါဒမ်ားကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စိတ္အားထက္သန္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ေစာခဲ့သူျဖစ္သည္။

သူ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္းက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေနာက္ပိုင္းတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေရွ႕ဆက္သြားေနရသည့္ နိုင္ငံအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ ဆုံးရွုံးမွုတခုဟု အမ်ားက ထင္ျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ လွုပ္ရွားမွုအတြင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NLD အာဏာ ရရွိလာခဲ့လၽွင္ ပြင့္ လင္းျမင္သာသည့္ အစိုးရတခုကို ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ေဒါက္တာထြန္းဝင္း ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ကိစၥတြင္ သတင္းေမွာင္ခ်ထားျခင္းက ကတိမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံသယမ်ား ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

ေဒါက္တာထြန္းဝင္း ဘာတာဝန္ မေၾကႁပြန္ခဲ့သနည္း။ အာဏာအလြဲသုံးစားမွု ရွိခဲ့ပါသလား။ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ ဦးဝင္းထိန္က ေဒါက္တာ ထြန္းဝင္းကို ႏုတ္ထြက္ရန္ ဖိအားေပးခဲ့ရပါသနည္း။

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား မည္သို႔ပင္ ရွိသည္ျဖစ္ေစ ယခုကိစၥတြင္ မည္ကဲ့သို႔ျဖစ္ခဲ့သည္ကို NLD ပါတီကို မဲေပးခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား သိခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ ယခုကိစၥတြင္ NLD ဗဟို အလုပ္အမွုေဆာင္ ဦးဝင္းထိန္က ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ ျခင္း မွန္ခဲ့လၽွင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ တာဝန္ဝတၱရားကို အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္တဦးအား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္ အတြက္ ေဝဖန္ရန္ ထိုက္တန္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

No comments:

Post a Comment