Friday, November 25, 2016

ေက်ာက္မ်က္ လိုင္စင္ရွိသူတိုင္း ျပည္ပ တင္ပို႔ခြင့္ ရရန္ ညႇိႏိႈင္း

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စိန္၊ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္မ်ား တရားဝင္ တင္ပို႔ခြင့္ စတင္ ခြင့္ျပဳပါက လိုင္စင္ ရွိသူတိုင္း ပို႔ခြင့္ရရွိရန္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်ာက္ မ်က္အသင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေန ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးခင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။

No comments:

Post a Comment