Tuesday, November 22, 2016

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္သက္ႀကီးမူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)ကို၂၀၁၇ႏွစ္ဆန္းပိုင္း တြင္ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာ ႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီး မူ၀ါဒ(မူၾကမ္း)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ ဆန္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရန္ေဆာင္ ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။ အဆိုပါမူ၀ါဒတြင္ သက္ႀကီးရြယ္ အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ လိုအပ္ ေသာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ သက္ ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ၀န္ေဆာင္ မႈမ်ား အျပည့္အ၀ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္ သြင္းေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ကာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္ အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕-Help Age International (ျမန္မာ)တို႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲကာ အျခားေသာ၀န္ႀကီးဌာန အသီးသီးတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ မူ၀ါဒေရးဆြဲေရး အတြက္ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္အေျခခံမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍ ရွင္းလင္းညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး ပြဲကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရွိသက္ႀကီးရြယ္အို
ေန႔ပိုင္းေစာင့္ ေရွာက္ေရးေဂဟာတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ကာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ တာ ၀န္ရွိသူမ်ားမွညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြး
မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
""ဒီမူ၀ါဒကို ေရးဆြဲတဲ့အခါမွာ ႏုိင္ငံတကာကိုလည္း အေျခခံရတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာကိုလည္း အေျခခံရတယ္။
ႏုိင္ငံတကာမွာဆို ရင္ Madrid International Plan of Action on Ageing ဆိုတာ တစ္ကမၻာ လံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေရးဆြဲထားတာ ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီရဲ႕ အေျခခံမူေဘာင္ ေတြကိုလည္း ယူထားတယ္။ အေျခ ခံမူေဘာင္မွာက သက္ႀကီးရြယ္အို ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးရမယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြကို ႏုိင္ငံရဲ႕ အားတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေပးရမယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ အတြက္ အဆင္ေျပတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးေပးရမယ္။
သက္ႀကီး ရြယ္အိုေတြ လြယ္လြယ္ကူကူသြား လာႏုိင္တဲ့ အေနအထားေတြရွိရမယ္ ေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့
ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ဘယ္လိုအေန နဲ႔ လုပ္ႏုိင္မလဲ၊ တကယ္ပဲလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဟာေတြကို လက္ေတြ႕မွာ မလုပ္ႏုိင္ တာေတြရွိေနလား၊ အဲဒါေတြကို ၀ိုင္း ၀န္းၿပီးေဆြးေႏြးၿပီး ေရးဆြဲတာပါ""ဟု လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာ နမွဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ေဒါက္တာေဒၚစန္းစန္းေအးက ေျပာ သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံရွိလူ ၁၀ ဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုဘ၀ကို ေရာက္ရွိေနၾကၿပီျဖစ္ၿပီး ၎င္းတို႔ အတြက္ လိုအပ္ေသာ၀င္ေငြရရွိမႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ လံုၿခံဳ စိတ္ခ်မႈ၊ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရရွိေရး စသည့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို ရရွိေစ ရန္အတြက္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာသက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ံ Help Age International (ျမန္မာ)မွ ပ႐ိုဂရမ္မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာဟိန္း သက္စိုးက ေျပာသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းရွိ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ အထီးက်န္မႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္မႈမရွိျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ပံ့ပိုးေပးေသာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ရသင့္ရထုိက္ သည့္အခြင့္အေရးမ်ား၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါမူ၀ါဒေရးဆြဲရာတြင္ သက္ ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အရပ္ ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လက္ေတြ႕ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လို အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည့္အခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထည့္ သြင္းေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သက္ႀကီး ရြယ္အိုဦးေရအခ်ိဳးအစားသည္ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ျမင့္မားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္း ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္ ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအေျခအေန ေလ့လာ ဆန္းစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာ
အႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။
MTZ

No comments:

Post a Comment