Thursday, November 24, 2016

႐ုန္းကန္ေနရဦးမည့္ကမၻာ႔သက္တမ္းအႏုဆံုး ျမန္မာ့စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္

ထိုေန႔က ကမၻာ့သက္တမ္းအႏုဆံုး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအေရာင္း အဝယ္ စတင္သည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ အီလက္ထရြန္းနစ္ ဖန္ သားျပင္ေပၚတြင္ ဖြင့္လွစ္လ်က္ရွိေသာ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း  မ်ားကို ေတြ႕ေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ ျပဳ လုပ္သည့္ေနရာတြင္ တိုးတိုးညင္သာေသာအသံကိုသာ ၾကားေန ရသည္။ ရွယ္ယာေစ်းဖြင့္သည့္ေနရာမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ရွိ ကိုလိုနီေခတ္က အေဆာက္အအံုတြင္ျဖစ္သည္။
ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ျပဳသည့္ ကုမၸဏီသံုးခုစာရင္းကို ဘုတ္ျပားေပၚတြင္ ေတြ႕ေနရသည္။ ထိုေန႔က ရွယ္ယာ ၇၂၂၁ခု အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ႏႈိင္းစာၾကည့္လွ်င္မူ ထိုေန႔တစ္ေန႔ တည္းမွာပင္ နယူးေယာက္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ရွယ္ယာေပါင္း ၈၃၉ သန္း အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ကို လြန္ခဲ့သည့္မတ္လအတြင္းက အေရာင္းအဝယ္စတင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ Daiwa Institude of Research ႏွင့္ h Japan Exchange Group တို႔အၾကားတြင္ ပူးတြဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဆိုရလွ်င္ ေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က ေကာလာဟလသတင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ ၍ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ ေစ်းကြက္အေပၚ သံုးသပ္ဆင္ျခင္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ နကၡတ္ေဗဒင္မ်ားအေပၚ အားကိုး အားထားျပဳကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳသူမ်ားပင္ရွိသည္ဟုဆိုသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္မွ စာရင္းကိုင္အရာရွိ မာတင္ခ်န္း၏ ျပန္လည္ ေျပာျပခ်က္အရဆိုလွ်င္ ရွယ္ယာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတစ္ဦးက သူ႔အား နကၡတ္တာရာ ဇယားခ်ပ္တစ္ခုကိုေပး၍ မည္သည့္ရွယ္ယာကို အေရာင္းအဝယ္ျပဳရမည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ လမ္းၫႊန္မႈ ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။
ကမၻာ့ပထမဦးဆံုး စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ အမ္ စတာဒမ္ေစ်းကြက္ကို လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၄၃၈ႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။ ကမၻာ့အႀကီးမားဆံုး စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ နယူးေယာက္ေစ်းကြက္ကို ၁၈၁၇ခုႏွစ္က ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ထိပ္တန္းမန္ေနဂ်ာျဖစ္သည့္ ဦးသက္ ထြန္းဦးက ''ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက အခုမွ ခုနစ္လသားအရြယ္ သာ ရွိပါေသးတယ္''ဟု သတင္းမီဒီယာတို႔ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို စစ္အစိုးရ ရာစုႏွစ္ႏွစ္ဝက္မွ် အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားခဲ့သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ တကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ကင္းကြာကာ အထီးက်န္ခဲ့ရသည္။ သို႔ ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာဝသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားအလွ်ံ ပယ္ရွိေနျခင္းက ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔ကို လက္ကမ္းႀကိဳဆို သလိုရွိေနခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးျဖစ္ ထြန္းတိုးတက္မႈ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းရွိမည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကို စတင္ဖြင့္လွစ္ ၿပီး ရက္သတၱပတ္အၾကာမွာပင္ က်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ အႏိုင္ရရွိကာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ရရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုမွေနာက္ ပိုင္းတြင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈျပဳထားေသာ ဆန္ရွင္မ်ား အားလံုးနီးပါးေလာက္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ဆန္ရွင္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းေပးလိုက္ျခင္းက ျမန္မာ့ ေစ်းကြက္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္တက္လာေရးကို ေထာက္ကူေပးလာ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူတို႔က သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။
''ဒီအေျခအေနအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး တိုး တက္လာမယ္ဆိုရင္ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ အလားအလာေကာင္း ေတြကို ေတြ႕ျမင္လာရမွာပါ''ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္ႏွင့္ စာေရးဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခင္ေမာင္ညိဳက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုး အစုရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈကိုျပဳခဲ့သည့္ ကုမၸဏီမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီး မားဆံုး အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည့္ ပထမ ျမန္မာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီျဖစ္သည္။ ပထမျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီက ¤င္း၏အစုရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၄ဝဝဝဝ ႏွင့္ ကနဦးေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ရက္ကမူ ¤င္းအစုရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းကို ၁၆ဝဝဝ က်ပ္ျဖင့္ ေစ်းဖြင့္ခဲ့သည္။
႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ဝတၴဳစာအုပ္မ်ားထဲတြင္ စေတာ့ေစ်းကြက္ အေၾကာင္းကို ၾကည့္ျမင္ဖတ္႐ႈခဲ့သူတို႔ကမူ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းျဖင့္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ခ်မ္းသာလာမည္ဟု ထင္ခဲ့ၾက သည္။ သို႔ရာတြင္ လက္ေတြ႕တြင္မူ ထင္သေလာက္မလြယ္ကူလွသည္ ကို နားလည္သေဘာေပါက္လာခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္းကို စမ္းတဝါးဝါးႏွင့္ ေရာက္ လာၾကသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းတို႔၏ ဆြယ္တရားေဟာမႈျဖင့္ ေရာက္လာၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ကေမၻာဇ ဘဏ္မွ မစၥတာခ်န္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ အစဥ္အလာအရ သူတို႔၏ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ ဝမႈကို ေရႊႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားကိုသာ ဝယ္ယူစုေဆာင္းကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားကို စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္အေၾကာင္း ေမးျမန္း လိုက္လွ်င္ ဇေဝဇဝါႏွင့္ ေၾကာင္အအ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ VSE မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးႏွင့္ သူ၏ဝန္ထမ္းတို႔ကမူ ႏိုင္ငံတစ္လႊား လွည့္လည္သြားလာ၍ စေတာ့ရွယ္ယာအေၾကာင္း ေဟာေျပာရွင္းျပ သကဲ့သို႔ လူမႈေရးမီဒီယာကိုအသံုးျပဳ၍ ေရရွည္အက်ဳိးအျမတ္ရွိသည့္ ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳေရးကို ေဟာေျပာစည္း႐ုံး ၾကသည္။ ဦးသက္ထြန္းဦးကမူ လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေစ်းကြက္ တိုးတက္မႈရွိလာၿပီး အသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က ေစ်း ကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။ ဆိုရ လွ်င္ ရန္ကုန္အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္၏ လက္ရွိတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ႀကီးမားစြာရရွိေနေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ အစုရွယ္ယာေစ်းကြက္ကို အတုယူကာ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားတို႔၏ ထိုင္းမႈိင္းေနေသာ ေစ်း ကြက္မ်ားထက္ သာလြန္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ျမင့္ေနာင္စိုး
Ref: AP

No comments:

Post a Comment