Monday, November 28, 2016

လူငယ္ေတြ ခ်စ္၊ ႀကိဳက္၊ ညား၊ ကြဲ ဇာတ္လမ္းေတြ တကယ္ျဖစ္ေနၿပီလား

လက္ ရွိႏႈန္းအတိုင္းသာ ဆက္သြားေနမယ္ဆိုရင္ ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရာက္တဲ့အခါ ကေလးဘဝကတည္းက အိမ္ေထာင္ခ်ေပးခံရတဲ့ မိန္းကေလး အေရအတြက္ဟာ သန္း ၁ဝဝဝ ကို ေရာက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ကုလ သမဂၢကဆိုတယ္။ အသက္မျပည့္ခင္ ငယ္ငယ္ကတည္းက အိမ္ေထာင္ခ်ထားခံရတဲ့ မိန္းကေလးတို႔ဟာ ကိုယ္စြမ္းဥာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔ အခြင့္အလမ္းပါ ေပ်ာက္ဆံုးသြားရေၾကာင္း ကုလသမဂၢကဆိုတယ္။ ေစာေစာ စီးစီး အိမ္ေထာင္က်ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးရပ္တန္႔သြားရသလို အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ၊ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ အႏၲရာယ္ေတြပါ ရႏိုင္သလို ခႏၶာကိုယ္အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးခင္ ေစာေစာစီးစီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ရလို႔ မီးဖြားျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြ၊ အသက္ဆံုး႐ႈံး ရတဲ့အထိ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ ကုလသမဂၢကဆိုပါတယ္။ကေလး အိမ္ေထာင္ခ်ေပးတဲ့ ဓေလ့ဟာ လူသားရင္းျမစ္ကို ႐ိုက္ခ်ဳိးရာေရာက္လို႔ လူမႈစီးပြား တိုးတက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ကာ တိုင္းျပည္ကလည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ သံသရာထဲ လည္ပတ္ေနတယ္ဆိုတယ္။ သည္ေလာက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားေနတဲ့တိုင္ ကမၻာေပၚမွာ ကေလးအိမ္ေထာင္ ျပဳခြင့္ေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံ ၁ဝ၇ ႏိုင္ငံရွိေနဆဲျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္းပါဝင္ေၾကာင္း Pew Research Center ရဲ႕ စစ္တမ္းကေဖာ္ျပတယ္။ Pew ဟာ ၁၉၈ ႏိုင္ငံကို အကဲျဖတ္ခဲ့ရာ အားလံုးနီးပါး ၁၉၂ ႏိုင္ငံဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔ အနိမ့္ဆံုးရွိရမယ့္ အသက္ကို ဥပေဒနဲ႔သတ္မွတ္ေပးထား ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ အီေကြတိုရီရယ္၊ ဂီနီ၊ ဇမ္ဘီယာ၊ ေဆာ္ဒီ အာေရဗ်၊ ဆိုမာလီယာ၊ ေတာင္ဆူဒန္နဲ႔ ယီမင္ႏိုင္ငံမွာ အနိမ့္ဆံုးရွိရမယ့္ အသက္ကို တရားဝင္ သတ္မွတ္ေပးျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရတယ္ဆိုတယ္။ ၁၁၇ ႏိုင္ငံက ကေလးအိမ္ေထာင္ျပဳမႈကို ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳ ထားဆဲ ျဖစ္တယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္မွ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ရွိတယ္လို႔ တရားဝင္သတ္ မွတ္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာပင္ ျခြင္းခ်က္နဲ႔ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ေတြ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ေပးတဲ့ ဥပေဒမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ဆိုတယ္။


ၾသစေၾတးလ်မွာ တရား႐ုံးမွ ခြင့္ျပဳပါက ၁၈ ႏွစ္အထက္ဟာ ၁၆ ႏွစ္ နဲ႔ ၁၈ ႏွစ္ၾကား လူတစ္ဦးကို လက္ထပ္ႏိုင္တယ္။ အီရတ္၊ ဂ်ာေမကား၊ ဥ႐ုေဂြး တို႔မွာလည္း ႏွစ္ဖက္မိဘ သေဘာတူရင္က ေလးေတြ လက္ ထပ္ေပးခြင့္ရွိတယ္။ စစ္တမ္းပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအနက္ ငါးပံုတစ္ပံု ၃၈ ႏိုင္ငံဟာ ေယာက်္ားေလးမ်ားနဲ႔ မိန္းကေလးေတြအတြက္ အိမ္ေထာင္ျပဳခြင့္ အနိမ့္ဆံုး အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ မတူၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ မိန္း ကေလးရဲ႕ အသက္ကို ကန္႔သတ္ခ်က္က နိမ့္ေနတာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ မိန္းကေလေတြ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ခင္ အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ေပမယ့္ ေယာက်္ားေလးက ၂၁ ႏွစ္ျပည့္မွ ျပဳခြင့္ရွိတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ လူဦးေရ ၅၂ သန္းခန္႔ရွိရာ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးငယ္ စုစုေပါင္း ငါးသန္းခန္႔ရွိ ေနေၾကာင္းသိရတယ္။ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (Save the Children) ေတြ႕ရွိခ်က္အရ ကမၻာေပၚမွာ အသက္ ၂ဝ ေအာက္ မိခင္မွ ေမြးတဲ့ကေလး ၁၃ သန္းရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံလည္း ပါဝင္တယ္ ဆိုတယ္။ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔(WHO)ရဲ႕ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ၾကား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူေတြဟာ အသက္ ၂ဝ မွ ၂၄ ႏွစ္အရြယ္ မိခင္ေလာင္းေတြထက္ ကိုယ္ဝန္နဲ႔ ဆက္စပ္ေသဆံုးႏႈန္း ႏွစ္ဆခန္႔ ပိုမ်ားၿပီး ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ အရြယ္အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ပါက အသက္ ၂ဝ အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထက္ မီးတြင္းေသဆံုးႏႈန္း ငါးဆ ျမင့္လာမယ္ဆိုတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၃ ႏွစ္ အထက္ ငယ္ရြယ္တဲ့ ကိုယ္ ဝန္ေဆာင္ေတြ ပိုမိုေတြ႕လာရေၾကာင္း၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ုံႀကီး(ရန္ကုန္) သားဖြားႏွင့္ မီးယပ္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစိုးလြင္က ဇူလိုင္ ၈ ရက္မွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ျမန္မာမိန္းကေလးေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈေတြဟာ ကမၻာႀကီးရဲ႕အနာဂတ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားထက္ ပိုၿပီးစိန္ေခၚမႈေတြ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက အပ်ဳိေဖာ္ဝင္စ မိန္းကေလးေတြကို အိမ္ေထာင္ျပဳ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ဖို႔ ကေလးေမြးဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ မိသားစုနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္က ယူဆေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဒီအတြက္ မိန္းကေလးငယ္ ေတြ မလိုလားအပ္တဲ့ ေဝဒနာခံစားရၿပီး ငယ္စဥ္ဘဝ လြတ္လပ္တဲ့လူ႔အခြင့္အေရး မ်ား ဆံုး႐ႈံးေစႏိုင္ေၾကာင္း ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ 'ကမၻာ့လူဦးေရေန႔'မွာ ေနျပည္ေတာ္'သဂၤဟ'ဟိုတယ္၌ က်င္းပ တဲ့ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမွာ ဒုတိယ သမၼတဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။


၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရ ေန႔ေဆာင္ပုဒ္က ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသမီးဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပံ့ပိုးေပး' ျဖစ္တယ္။ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာစိုးလြင္က ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ား လာရျခင္းက အင္တာ နက္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ေခတ္စားလာျခင္းလို႔ သံုးသပ္ျပသြားသလို ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ၁၅ ႏွစ္ ၁၆ ႏွစ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူေတြရွိတဲ့အနက္ တခ်ဳိ႕ ၁၃ ႏွစ္အရြယ္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားပါ ေတြ႕လာရတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ ဖ်က္ခ်ၿပီးမွ ေရာက္လာတာတို႔၊ ကိုယ္ဝန္ရွိမွန္းမသိဘဲ လာျပမွ ကိုယ္ဝန္ရွိမွန္း သိလာတာတို႔ ေတြ႕ရတယ္။ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းလာတာ၊ အေနအထိုင္၊ စား ေသာက္ပံု၊ အရက္၊ ဘီယာယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏိုက္ကလပ္၊ ပတ္ ဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲလာမႈက အေၾကာင္းမ်ဳိးစံု ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ကိုယ္ဝန္ ၁၁ ဒသမ ၃၉ က ဖ်က္ခ်ခံရတယ္။ တန္ဇန္းနီးယားမွာ ၁၅ ႏွစ္ေရာက္မွ အစစ္အမွန္ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥ ျပဳေစမယ္လို႔ ကတိ ခံႏိုင္ရင္ ၁၂ ႏွစ္ကတည္းက ႀကိဳတင္လက္ထပ္ေပးထားခြင့္ ရွိေနတယ္။


တရားဥပေဒက ကန္႔သတ္ထားတဲ့တိုင္ အစဥ္အလာမ်ားကို ကိုင္စြဲကာ ငယ္ငယ္ကတည္းက လက္ထပ္ေပးၾကတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ မိန္းကေလး ၁၆ ႏွစ္ (မိဘ၊ တရား႐ုံးခြင့္ျပဳရင္ ၁၅ ႏွစ္)၊ ေယာက်္ားေလး ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ လက္ထပ္ခြင့္ရွိေပမယ့္ ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ကာ ငယ္ငယ္နဲ႔ လက္ထပ္ေပးမႈမ်ား ရွိေနဆဲပါပဲ။ Girls not Birdes အဖြဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီး သံုးပံုတစ္ပံုဟာ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ အိမ္ေထာင္ခ်တာ ခံေနရေၾကာင္း သိရပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခ အေနမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးေတြ အရြယ္မတိုင္မီ အိမ္ေထာင္ ျပဳျခင္း၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း၊ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းမ်ား စတဲ့ ေနာက္ ဆက္တြဲဆိုးက်ဳိးေတြ အျခားဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြလို ခံစားၾကရပါတယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေတြဟာ ေသြးအားနည္းျခင္း၊ လမေစ့မီေမြးျခင္း၊ ေပါင္မျပည့္ျခင္း၊ အလို အေလ်ာက္သားပ်က္၊ သားေလွ်ာျခင္းနဲ႔ အေသေမြးဖြားျခင္း၊ မိခင္နဲ႔ ကေလးေသဆံုးမႈမ်ားျခင္း၊ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ စတဲ့ က်န္းမာေရး ဆိုးက်ဳိးေတြလည္း ခံစားလာရတဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ ရြက္ ရပါမယ္။


အမ်ဳိးသမီးငယ္ေတြ ပညာေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟာ ေရရွည္စီးပြားေရး အတြက္ျဖစ္ရာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေရးျမႇင့္တင္ ေပးျခင္းက ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား အင္အားစု တည္ေဆာက္ႏိုင္ မွာပဲ ျဖစ္ၿပီး ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာအပါအဝင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ အရြယ္မတိုင္မီအခ်ိန္ ကေလးမ်ားအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမွ မလိုလားအပ္ တဲ့ ေဝဒနာေတြ ခံစားေနရၿပီး ပညာသင္ခြင့္ စတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေစႏိုင္သလို စိန္ေခၚမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရကာ သားေမြးၿပီး အိမ္ေထာင္ၿပိဳကြဲျခင္းမ်ား ပိုမိုေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။          ေဒါက္တာ ထူးျပည့္စံုသွ်င္

No comments:

Post a Comment