Wednesday, November 23, 2016

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ျငိစြန္းသည့္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ားအား ျပည္တြင္းမွာပင္ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားႏိုင္ဟုဆို

ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္ျခင္း ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္သည့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ၍ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆို၍ရေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္ ေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ ့မွေျပာသည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေနထုိင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံသားမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကိုအသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္ျခင္း ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ျခင္း အစရွသည္တို႔ ျပဳလုပ္လာပါလွ်င္လည္း ျပည္တြင္းျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမႈဖြင့္သကဲ့သို ့ပင္လွ်င္ မိမိေနထိုင္ရာနယ္ေျမအပိုင္ရဲစခန္းသို႔သြား၍ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ႏုိင္ျပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ အမႈဖြင့္မွတ္တမ္းကို သက္ဆိုင္ရာဌာနအသီးသီးသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားျပီးေနာက္ ယင္းအမႈဖြင့္ခံရသူ ျမန္မာနုိင္ငံသုိ ့ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေလဆိပ္မွ ထိမ္းသိမ္းဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ ့မွ အရာရွိၾကီးတစ္ဦးကေပၚျပဴ လာနယူစ္းသုိ ့ေျပာသည္။

''ကိုယ္ေနထိုင္တဲ့ အပိုင္ရဲစခန္းမွာပဲအမႈဖြင့္လို႔ရပါတယ္။ က်န္တာေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရဲလုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရဆက္လုပ္ၾကမွာပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့မွာ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္မႈခင္းဌာနဆိုတာရွိပါတယ္ နုိင္ငံတကာနဲ ့ခ်ိတ္ဆက္ျပီး လိုအပ္တာေတြကို သူတို ့လုပ္ပါလိမ့့္မယ္'' ဟု ၎ကေျပာသည္။
ရဲတပ္ဖြဲ ့ က တုိင္ၾကားသည့္အေထာက္အထားကိုဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနကိုေမးျမန္း၍စစ္ေဆး ျပီး မွန္ကန္ပါကဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းအရာရွိကေျပာသည္။
'' နုိင္ငံံျခင္းဆက္သြယ္တဲ့ အင္တာပိုခ်န္နယ္ဆိုတာရွိတယ္ အင္တာပိုမွာ သူ ့နုိင္ငံ ကိုယ့္နို င္ငံကလိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြတင္ထားတယ္ တစ္ကမၻာလံုးနဲ ့ခ်ိတ္ထားတဲ့ဟာေပါ့၊ကြ်န္ ေတာ္တို ့ဆီကလည္း ျပစ္မႈနဲ ့လိုခ်င္တဲ့သူေတြရဲဲ့စာရင္းေတြတင္ထားတာေပါ့။အဲဒါက ဖမ္း ေပးရမယ္လို ့ေတာ့မဟုတ္ဘူးေပါ့။ဒါေပမဲ့ သူတို ့ေတြ ့လို ့စစ္ေဆးရင္း အင္တာပိုခ်န္နယ္ မွာတင္ထားတဲ့ စာရင္းထဲပါရင္ သူတို ့ကဖမ္းခိုင္းမွာေပါ့'' ဟု၄င္းကေျပာသည္။
သုိ ့ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို ့ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားျဖစ္သူတို႔အတြက္ကိုသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျပီး ျပည္ပႏုိင္ငံသားခံယူသူမ်ားအတြက္မူ ေဆာင္ရြက္ရန္ခက္ခဲႏုိင္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈကိုအင္တာပိုမွေဆာင္ရြက္မေပးေၾကာင္း၊အလိုရွိေနေသာ တရားခံေျပးမ်ားကိုသာ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားဆီသို႔ အေၾကာင္းၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊အမႈဖြင့္ထားပါက ႏုိင္ငံသို ့ျပန္လာခ်ိန္တြင္ ထိမ္းသိမ္းဖမ္းဆီးႏုိင္ေၾကာင္းသိ ရသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ယင္းကဲ့သုိ ့ျပည္ပေနျမန္မာမ်ားမွ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ကိုအသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္ျခင္း ၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သျဖင့္ လာေရာက္အမႈဖြင့္သူ ေက်ာက္တံံတားျမိဳ ့နယ္အတြင္းမရွိေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔မ ရဲစခန္းမွသိရသည္။
"ဒီေန႔အထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေက်ာက္တံတား ရဲစခန္းမွာ ႏိုင္ငံျခားက ျမန္မာေတြကို အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ လာျပီး အမႈဖြင့္တာ တစ္မႈမွ မရွိေသးပါဘူး"ဟု ေက်ာက္တံတားျမိဳ႔နယ္ရဲစခန္းမွ တာ၀န္က်အရာရွိကေျပာပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္တစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအားေျခာက္လွန္ ့ေတာင္း ယူျခင္း၊ အနုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္ ့ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ေနွာက္ ယွက္ျခင္း၊မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္းသုိ ့မဟုတ္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို ့ကိုျပဳလုပ္ပါက ျပစ္မႈထင္ရွ ားလ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ ေစ ခ်မွတ္နိုင္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုနွစ္ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အခန္း(၁၈) အပုဒ္ ၆၆ (ဃ)၌ ျပ ဌာန္းထားသည္။
ယင္းပုဒ္မမွာ လက္ရွိအေျခအေနအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသလို ဆီေလ်ာ္မႈလည္းမရွိသျဖင့္ ပယ္ဖ်က္လွ်င္ပယ္ဖ်က္(သို႔) ျပန္လည္ျပန္ဆင္သင့့္သည္ဟုမၾကာေသးမီက ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မႏွင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူခံရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုက ေ၀ဖန္ေျပာဆိုလွ်က္ရွိသည္။
ျဖိဳးထက္ေအာင္
Popular

No comments:

Post a Comment