Wednesday, November 23, 2016

လုပ္ငန္းခြင္မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားအား အစိုးရက ထိထိမိမိလုပ္သင့္ဟု အလုပ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားတုိက္တြန္း

အလုပ္သမားေရးရာ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားမလာေစရန္ အစိုးရအေန ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥရပ္ မ်ားကို ထိထိမိမိအားစိုက္လုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အလုပ္သမား အေရးေဆာင္ရြက္သူအခ်ိဳ႕က တိုက္တြန္းေျပာၾကားသည္။  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ ႀကီးဌာနသည္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္ သမားအေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာျခင္းေၾကာင့္ မလို လားအပ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မတည္ ၿငိမ္မႈမ်ားရွိလာႏုိင္သည္ဟု ၎တို႔ က ဆိုသည္။  ‘‘အီးစီစာခ်ဳပ္လိုကိစၥေတြ၊ ခံု သမာဓိေကာင္စီေရြးခ်ယ္မႈနဲ႔ပတ္ သက္လို႔ အျငင္းပြားေနတာကို အေျဖထုတ္ရွင္းလင္းေပးဖို႔ ၾကန္႔ ၾကာေနတာမ်ိဳးေတြက ကြၽန္ေတာ္ တို႔အတြက္ အားမရဘူး’’ဟု အ လုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးေနသည့္ ကိုညီညီက ေျပာသည္။  အလုပ္သမားေရးရာအခန္း က႑သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမ က ႏုိင္ငံတကာတြင္ပါ ေရွ႕တန္း ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္၍ အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေႏွးေကြးေနမည္ ဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာအေျခအေနျဖစ္လာႏိုင္ သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံစက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစံု အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေနာ္ေအာင္က ေျပာသည္။‘‘အခုလုပ္ေနတဲ့ ပံုစံေတြက အခ်ိန္ဆြဲလို႔ ရသေလာက္ ဆြဲေန တဲ့ သေဘာမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ မတည္ၿငိမ္မႈေတြ ျဖစ္လာမယ္ဆို ရင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ သြားထိႏိုင္တယ္’’ဟု ဦးေနာ္ ေအာင္က ေျပာသည္။

လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ေတာင္း ဆိုျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရပိုင္ ခြင့္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အ ျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားအလုပ္ ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာ ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားရန္ လိုအပ္ေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ စက္႐ံု၊ အ လုပ္႐ံုအခ်ိဳ႕တြင္သာ ယင္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းရွိခဲ့သည္။

အဆိုပါအလုပ္ခန္႔ထားမႈ ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာကတည္းက ခ်ဳပ္ဆိုၾကရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး စာခ်ဳပ္ပံုစံကိုလည္း ျဖန္႔ေဝထား သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ အ ခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေန သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ယင္းစာခ်ဳပ္အသစ္ထြက္ရွိ ပါက အလုပ္သမားမ်ားရပိုင္ခြင့္ကို တိက်စြာ ထည့္သြင္း၍ ေတာင္းဆို မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည့္အ တြက္ လုပ္ငန္းခြင္တည္ၿငိမ္မႈအ ေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။  မိုးမင္း

No comments:

Post a Comment