Saturday, November 19, 2016

ထရန္႔က အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ရာထူးအတြက္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဖလင္းအား ကမ္းလွမ္း

ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၉ ရက္က ေအာင္ပြဲခံမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားအၿပီး သမီးျဖစ္သူႏွင့္ သမက္ျဖစ္သူကို ေပြ႕ဖက္ေနေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၇ ရက္က ထရန္႔တာ၀ါတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေရာက္လာခဲ့ေသာ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဖလင္း
အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ အႏုိင္ရရွိထားေသာ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ အလြန္ၾသဇာႀကီးမားေသာ ရာထူးျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ရာထူးအား သူ၏ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မဲဆြယ္မႈ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း မုိက္ကယ္ဖလင္းကို ကမ္းလွမ္းခဲ့ေၾကာင္း ထရန္႔၏ အရာရွိမ်ား ေျပာၾကားခ်က္အရ အေမရိကန္ မီဒီယာမ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ အီရတ္ရွိ သူပုန္တို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳသည့္ စစ္ဘက္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ အႀကီးအက်ယ္ ေလးစားခံရေသာ ဖလင္း (၅၇ ႏွစ္) သည္ ေနာက္ပုိင္း၌ ထရန္႔၏ မဲဆြယ္မႈမ်ားကို အခုိင္အမာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။ဖလင္းသည္ မဲဆြယ္မႈ ကာလအတြင္း  အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထရန္႔၏ ဦးစီးအၾကံေပး ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္ အစြန္းေရာက္၀ါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းတင္းမာမာ ရပ္တည္ကာ အလြန္သိသာ ထင္ရွားစြာ ထရန္႔အား ကိုယ္စားျပဳသူျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး အာဏာပုိင္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ထားေသာ ရာထူးကို ေပးအပ္မႈအား ဖလင္းက လက္ခံခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဟူသည္ကို ယခုအထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးေပ။

အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ရာထူးရရွိလွ်င္ ဖလင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒအေပၚ ၾသဇာအရွိဆုံး လူတစ္ဦး ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ IS အဖြဲ႕ႏွင့္ တုိက္ခုိက္ေနျခင္း၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ တ႐ုတ္၏ စိန္ေခၚမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္ ႐ုရွားက အတုိက္အခံ ျပဳေနျခင္းတို႔ အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ဖိအားအမ်ားဆုံး လုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာ အခ်ဳိ႕အေပၚ ၾသဇာရွိမည္ျဖစ္သည္။

ထရန္႔သည္ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳလုံးလုံး မရွိေသာေၾကာင့္ ဖလင္း၏ အခန္းက႑သည္ သူ၏ေရွ႕မွ အလားတူ ရာထူးရယူခဲ့သူမ်ားထက္ပင္ ပို၍ ၾသဇာႀကီးမားႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဖလင္းသည္ ၀န္ထမ္း ၄၀၀ ခန္႔ကို ႀကီးၾကပ္လ်က္ ပင္တဂြန္စစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အၾကား အဓိက ထိေတြ႕သူအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဖလင္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈမ်ားစြာကို ခံရၿပီးေနာက္ သမၼတအိုဘားမားက ကာကြယ္ေရးဌာန ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲ ရာထူးမွ သူ႔အား ဖယ္ရွားခဲ့သျဖင့္ ဖလင္းက စစ္တပ္မွ ထြက္ခဲ့သည္။

အစြန္းေရာက္ အစၥလာမ္၀ါဒ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူ၏ သတိေပးမႈမ်ားကို အစုိးရအဖြဲ႕က နားေထာင္လုိျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ သူ႔အား အလုပ္ထုတ္ခဲ့သည္ဟု အျပစ္တင္လ်က္ ဖလင္းသည္ အိုဘားမားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဖလင္းက အစၥလာမၼစ္ စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ အဆက္မျပတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳေနသည္ဟူေသာ သူ၏အျမင္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး  ကမၻာႀကီးသည္ ဗဟိုယိမ္း အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္၀ါဒီမ်ားအၾကား ႐ုန္းကန္ေနရသည့္ အျဖစ္သို႔ က်ေရာက္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖလင္း၏ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အျမင္မ်ားသည္ အေမရိကန္အတြင္းသို႔ အလည္အပတ္လာသည့္ မြတ္စလင္အားလုံးကို ၀င္ခြင့္မေပးဘဲ ပိတ္ပင္ထားရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ အတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ားကို မွတ္ပုံတင္ရန္၊ သစၥာရွိမႈဆုိင္ရာ စမ္းသပ္မႈမ်ား စစ္ေဆးခံရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတြင္းမွ ႏွင္ထုတ္ရန္အထိ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ထရန္႔၏ အျမင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္လ်က္ရွိသည္။                      

Ref : AFP

No comments:

Post a Comment