Monday, November 28, 2016

လိင္အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကိုႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးဆႏၵျပဳပြဲက်င္းပ

"လိင္အႀကမ္းဖက္မွဳပေပ်ာက္ေရး ႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပး "ဝိုင္းဝန္းဆႏၵျပဳပဲြကို နိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္ညေန ၄ နာရီမွ၍ ကန္ေတာ္ႀကီးေမ်ွာ္စင္ကြ်န္း၌ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ ။ သက္ငယ္မုဒိန္းအပါအဝင္ လိင္အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားအားႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ရည္ရြယ္ကာျပဳလုပ္ေသာ အဆိုပါပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား ၊ အႏုပညာရွင္မ်ား ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္ ။ အဆိုပါပြဲတြင္ လိင္အႀကမ္းဖက္မွဳပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မွ်ေဝေဟာေျပာျခင္းအစီအစဥ္ ၊ ဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္တို႕ပါဝင္သည္ ။ ထို႔ျပင္ သက္ငယ္မုဒိန္းမွဳကိုႀကီးေလးသည့္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေရးအတြက္ဆႏၵျပဳျခင္းအစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ HH ၊ MZ

No comments:

Post a Comment