Monday, November 21, 2016

ေရေကာင္း ႏွင့္ ေရဆုိး

လူေတြက ေတာ္ေတာ္တတ္ႏိုင္ၾကသည္။ သူ႕ပင္ကိုသဘာဝ အတိုင္းေနေသာေရကိုပင္ အေကာင္းအဆိုး ခြဲၾကည့္ေနေသးသည္။ အမွန္စင္စစ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စကားအသံုးအႏႈန္းကို ျမန္မာပညာရွင္မ်ားက ဗမာမႈျပဳလိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ Water ကို ေရဟု ဘာသာျပန္ထားသျဖင့္ကို Fresh Water ေရခ်ိဳဟုလည္းေကာင္း၊ Polluted Water ကို ေရဆိုးဟုလည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသမႈ ျပဳလိုက္ၾကပံုရသည္။ တခ်ိဳ႕က Wastewater ကိုလည္း ေရဆိုးဟုေခၚေသး၏။ ေရကိုအရည္အေသြးေပၚမူတည္ကာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေခၚၾကသည္။ ဤအသံုးအႏႈန္းမ်ားကို သေဘာမက်ပါက ပိုမိုထိေရာက္ ေျပျပစ္ေအာင္ျပန္ ေပးၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ စကားလံုး တစ္ခုတည္းျဖင့္ပင္ ဒီေလာက္ရွင္း ေနရလွ်င္ေရ၏ အခန္းက႑က မည္မွ် က်ယ္ျပန္႔ မည္ကိုမွန္းဆႏိုင္ပါသည္။ ”ေရ အသက္၊ တစ္မနက္” ဟု ဆို႐ိုး စကားၾကားဖူးပါသည္။သတင္းတစ္ပုဒ္ ပါလာသည္။ ”ေရေပးေဝေရးတြင္ အဓိက်သည့္ ေရေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈ မျဖစ္ေစေရး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖင့္ မရမ္း ကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္မည္” တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (ေရႏွင့္သန္႔ ရွင္းမႈ)က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ျပည္သူ မ်ားကို ေန႔စဥ္ေရေပးေဝေနရ သည္။ ယင္းသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရေလလြင့္မႈမ်ားေနသည္။ တခ်ဳိ႕က ျဖဳန္းတီးေနၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ ေရမေရာက္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ ေရမရ။ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာေပါင္း ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ရွိေနသည္။ ယင္း အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Japan International Cooperation System (JICS)၊ Japan Consortium LLC (JC)၊ TSS Tokyo WaterCo., Ltd. တို႔က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေရေလလြင့္ဆံုး႐ႈံးေနမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ကူညီပံ့ပိုးမည္ဟု သတင္း ၾကားရသည္။ အခက္အခဲမ်ားေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတြ႕မည္ထင္၏။ ဦးစြာ စီမံကိန္း စတင္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူရမည္။ ေလ့လာဆန္းစစ္ရမည္။ ထို႔အတြက္ အခ်ိန္တစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာျမင့္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ဤတြင္ Database Management ဟု ပညာတတ္မ်ား ေခၚေဝၚေလ့ရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ထံတြင္ ျပဳမူက်င့္ႀကံပံုမွာ အလြန္အမင္းအားနည္းေနသည္။

ေျပာရလွ်င္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာတြင္ တခ်ိဳ႕က ေပယ်ာလကန္ထား ေလ့ရွိၾကသည္။ မိမိတို႔အမ်ိဳးမ်ားက ေပထက္အကၡရာတင္ေသာ အေလ့အထ နည္းၾကပါသည္။ လက္ ေတြ႕တြက္ၾကည့္လွ်င္ ေန႔စဥ္ ဒိုင္ ယာရီေရးသူ မည္မွ်ရွိသနည္း။ မိမိ ကိုယ္တိုင္တစ္ခါတစ္ရံမွ၊ စိတ္ကူး ေပါက္မွ ေရးျဖစ္ေၾကာင္းဝန္ခံပါ သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းသို႔ ပင္ ရွိၾကမည္ထင္ပါသည္။ ယင္း အေနအထားကို အျပစ္ေျပာစရာဟု မျမင္တတ္ၾကေတာ့ေခ်။ ”ဒါထံုးစံပဲ” ဟု ထင္တတ္ၾကပါသည္။ ထို ထံုးတမ္းစဥ္လာႀကီးက အင္ဂ်င္ နီယာလုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ ဒုကၡေပး ေတာ့သည္။ ဆည္တည္ေဆာက္ ျခင္းကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာစီမံ ကိန္းမ်ားတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားက ေတာ္ေတာ္စကား ေျပာ၏။ ထိုကိန္းဂဏန္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို နံေထာက္ေျဖ၍ရ သည့္ အလုပ္မ်ဳိးမဟုတ္။ မွန္းသမ္းကာ ရမ္းထည့္၍လည္းမရ။ ဒီဇိုင္း အတြက္တြက္ခ်က္ ေရးဆြဲသည့္အခါ ျပႆနာမွာ မသိသာေသး။ တ ကယ္လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြ႕ ၾကရသည္။ ”ဒီတစ္ခါေတာ့ မဆိုးဘူး” ဟု ႀကိဳ၍ စိတ္ေျဖထားလိုက္ပါမည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္းသို႔ ဂ်ိဳးျဖဴ၊ ေလွာ္ကားမွေရမ်ားကို ေရပိုက္မ်ားျဖင့္ ဆက္ကာေရေပးေဝေနသည့္ သက္ တမ္းမွာ မိမိတို႔တစ္သက္မကေတာ့ ေခ်။ ၾကားကာလမ်ားတြင္ ေရေလ လြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈမျဖစ္ေအာင္ အပိုင္းလိုက္လဲလွယ္သည္ေတာ့ ရွိၾကသည္ထင္ပါ၏။ ယင္းသို႔ ေရေလ လြင့္ဆံုး႐ႈံးမႈကို ထိေရာက္စြာ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အခါ ေရျပႆနာမွာ ”ေပးကားေပး ၏၊ မရ” ျဖစ္ေနပါသည္။

ေရရွာပါးလာျခင္းမွာ မိမိတို႔ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေခ်။ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္းဆိုသလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အားနည္းေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အ ခဲျဖစ္ပါသည္။ Liquidity Crisis ဟုလည္း တစ္မ်ိဳး ေခၚၾကပါေသးသည္။ ၁၈ ရာစု စေကာ့တလန္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးဝါဒ၏ ဖခင္ႀကီးဟု ေခၚရမည့္ အဒမ္စမစ္က ဂ႐ုျပဳေလ့လာေစာင့္ ၾကည့္ၿပီးအမွန္အတိုင္း မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ဖူးသည္။ ”ေရထက္ပိုအသံုးဝင္တာ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအ တြက္ တစ္စံုတစ္ခုကို ခဲခဲယဥ္ယဥ္း ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္” မိုးေရစြတ္စို၍ အံုမႈိင္းေနစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ”ဒီေန႔ေခတ္ ေန႔ရက္ေတြ မွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ” ေရကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေပးႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သူ႔ စကားကမွန္ေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာတစ္လႊား၌ လူေပါင္းဘီလ်ံ မ်ားစြာသည္ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ သည့္ေန႔ရက္မ်ား၌ ေရရရိွရန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

ႏိုင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ မိုးေခါင္သျဖင့္ ေရရွားၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္မူ ေရလႊမ္းမိုးေနသည္။ ယင္း ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ ဆိုင္ၾကရသည္။ ေရကိုစနစ္တက် မသံုးစြဲလွ်င္ ကေန႔ေခတ္၏အက်ပ္အတည္းမ်ားက ကပ္ေဘးသဖြယ္ ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ရာစု ႏွစ္လယ္ေလာက္တြင္ ဤကမၻာ ၿဂိဳလ္၏ တစ္ဝက္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေလာက္၌ ေရႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိစီးမႈမ်ားေသာ ဧရိယာမ်ားျဖစ္ၾကလိမ့္ မည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေတာင္းခံ သည့္အတိုင္း ေရကိုလံုေလာက္စြာ မေပးႏိုင္ၾကေခ်။ စိမ္းလန္းေသာ စားက်က္ေျမမ်ားသည္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာသဲကႏၲာရအျဖစ္ ေျပာင္း သြားမည္။

လူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေရခ်ိဳတစ္ေပါက္အတြက္ အပန္း တႀကီးေျပးလႊားေနၾကရန္ အတြန္း ခံရလိမ့္မည္။ ေရရရွိသည့္ေနရာ တြင္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို၊ မည္သည့္ အေနအထားျဖစ္ျဖစ္လုပ္စရာကိစၥမ်ား မ်ားျပားေနမည္။ကမၻာေပၚရွိ ေရထုထည္၏ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ဆားဓာတ္မ်ား ေန၏။ က်န္ရွိေသာေရမ်ားကို ရာ သီအလိုက္ မိုး႐ြာသြန္းမႈမ်ားမွတစ္ ဆင့္ျဖည့္ေပးသည္။ သို႔မဟုတ္ ေျမေအာက္ေရေအာင္းလႊာဟု အ မ်ားသိၾကသည့္ ေရတြင္းမ်ားတြင္ သိုေလွာင္ထားၾကသည္။ ”ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ” ဆိုသည့္စကားက မိမိတုိ႔လူသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ားအတြက္ အတိအက်မွန္ေနၿပီ။ အမွန္စင္စစ္ စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ားကို ေရခ်ိဳ ထုတ္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေနရာမ်ားလည္း ေလ်ာ့လာၿပီ။

ဤၿဂိဳဟ္ႀကီးက ေျခာက္ေသြ႕ ေသာေနရာပိုမ်ားလာသည္။ စြတ္စိုေသာေနရာ ရွားလာသည္။ လူ ေတြက ပိုခ်မ္းသာလာေလေလ ေရ ကိုပိုသံုးရေလေလ။ ေရသံုးရန္ တ ျခားအရင္းအျမစ္မ်ားလည္း ရွား လာၿပီ။ အေငြ႕ပ်ံသြားေသာ ေရ ပမာဏကလည္း ရွိေသးသည္။ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲအတြက္ ႏိုင္ငံစံုပါဝင္သည့္ ညီလာခံမ်ား ထိုင္ကာ ေဆြးေႏြးေနၾကသည္ ပင္၂၂ ႀကိမ္ရွိၿပီ။ ဒါေတာင္ ဒီကိစၥ အတြက္ ေျပာဆိုၾကေသာ အေသး အဖြဲအစည္းအေဝးေလးမ်ားကို ထည့္မတြက္ေသး။ လိုခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ားက တြန္းအားေပးေနသည္။ အသီးအႏံွ မ်ားမ်ားထြက္ရမည္။ အသားထြက္ႏႈန္း ေကာင္းရမည္။ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ား ပိုထြက္လာ ႏိုင္ရမည္။ မီးမျပတ္ေစရ။ ဒါလည္း အေရးႀကီးသည္။ သီးႏွံမ်ား၊ ကြၽဲ၊ ႏြားမ်ား၊ ဓာတ္အား႐ံုမ်ားႏွင့္ စက္ ႐ံုမ်ား အားလံုးအတြက္ ေရေပါ ေပါရရန္ မျဖစ္မေနလိုေနၿပီ္။

အဆိုးဆံုးကိစၥကို ေျပာရလွ်င္ ေရကိုေငြကုန္မခံဘဲ ရႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားရွားသြားၿပီ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ားက ေရခြန္ေရခ ေကာက္ဖို႔ကို ေၾကာက္လန္႔ၾက သည္။ ”မိုးေပၚကက်တဲ့ေရကို ေတာင္ ေစ်းႀကီးေပးေနရသလား”ဟု ျပည္သူမ်ားက ေဝဖန္ၾကမည္ကို စိုးရိမ္ပံုရသည္။ စားသံုးသူမ်ား ဘက္က ေရဖိုးေရခကို တန္ရာ တန္ေၾကး မေပးလိုၾက။ ေရဆိုသည္မွာ အရင္းအႏွီးမရွိဘဲ အလ ကားရသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ေငြရွင္မ်ား ဘက္က ေရပိုက္မ်ား သြယ္တန္း ရန္ အရင္းအႏွီးထုတ္ေပးၿပီး အ ကုန္ခံဖို႔ဆိုသည္မွာလည္း ေသခ်ာ ေပါက္ အျမတ္အစြန္းရမည္ဟု မည္သူမွအာမမခံႏိုင္။ အမွန္ဆို လွ်င္ ေရပိုက္မ်ားမွာေရကို တစ္ေန ရာမွတစ္ေနရာသို႔ ပို႔ႏိုင္ရန္ မရွိမ ျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာ ျဖစ္သည္။

သာဓက ေဆာင္ပါဦးမည္။ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတြင္ အခ်ိဳ႕ ေနရာမ်ား၌ ေရကိုအလကား ရႏိုင္သည္။ သီရီလကၤာတြင္မူ ကနဦးအျဖစ္ ေရတစ္ကုဗ မီတာ လွ်င္ စတိေလာက္ ၄ ဆင့္ေပးရ သည္။ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ေတာ့ မတူ။ ကြဲျပားသည္။ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ေရထိန္းသိမ္းေရးကို အေလးထား ပံုရသည္။ ပထမဦးစြာက်ခံရမည့္ တန္ဖိုးမွာ တစ္ကုဗမီတာလွ်င္ ၁ ဒသမ ၇၅ ေဒၚလာျဖစ္၏။ ကမၻာ တစ္ခြင္လံုးတြင္ ေရအတြက္အေျခ ခံ ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားမွာ လိုေငြအေျမာက္အျမားျပေနၾကသည္။

တိုင္းျပည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ေျမေအာက္ေရကို သူတို႔ ႀကိဳက္သလို ထုတ္ယူၾကသည္။ အစည္းအတားမရွိ။ အခြန္အခေပးရန္မလို။
လယ္သမားမ်ားသံုးေသာ ေရသည္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ရာစုႏွစ္ မ်ားတြင္ အဆမတန္တိုးလာသည္။ဤသည္မွာ အစားအစာအတြက္ အသီးအႏွံမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္ေပးထား၍ ခြင့္လႊတ္ထားျခင္းျဖစ္၏။ တကယ္ဆိုေတာ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေထာက္အကူျပဳရသည္ ကလည္း ေျခာက္ေသြ႕ပူျပင္းမႈကို ျဖစ္ေစသည္ပဲ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌ ထာဝရတည္တံ့ေသာ အရာ ဘယ္ေနရာမွမရွိ။ ကမၻာ ေျမေအာက္ေရ၏ ငါးပံုတစ္ပံု ေလာက္ကို ထုတ္ႏုတ္သံုးစြဲထားၿပီး ၿပီ။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ အညစ္ အေၾကးမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာသံုးစြဲေနရ မည့္ကပ္ေဘးႀကီး ဆိုက္ေရာက္ ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမေအာက္ ေက်ာက္လႊာမ်ားတြင္ ေရမ်ား ခို ေအာင္းႏိုင္ေစေသာ သဲႏွင့္ ႐ံႊ႕အလႊာမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစသျဖင့္ ေရဓာတ္ထပ္ျဖည့္ေပးရန္ စြမ္း ေဆာင္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့သြားသည္။

တစ္ေန႔တစ္ေန႔မွာ ေရနည္း နည္းပဲ ေသာက္ေနၾကသည္ဟု လူမ်ားကထင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ စားပြဲေပၚ တင္ေပးလိုက္ေသာ အ စားအေသာက္မ်ားတြင္ ေရအလွ်ံ ပယ္ပါေနၿပီးျဖစ္၏။ ဂ်ံဳတစ္ကီလို ဂရမ္တြင္ ေရ ၁၂၅ဝ လီတာပါ၏။ အသားတိုးႏြားမတစ္ေကာင္မွ ထုတ္ ေပးေသာေရႏွင့္ ပ်ားတစ္ေကာင္ ႏွင့္ အေလးခ်ိန္တူညီ၏။ အၾကမ္းဖ်င္း ၁၂ ဆခန္႔ရွိမည္။ ကမၻာေပၚတြင္ရွိေသာ ေရသန္႔ပမာဏ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပို၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးက ထုတ္ႏုတ္ယူ၏။ ထိုျပင္ကမၻာ့လူဦး ေရသည္လည္း ရာစုႏွစ္အလယ္ ေလာက္တြင္ ၇ ဒသမ ၄ ဘီလ်ံမွ ၁ဝ ဘီလ်ံအထိ တိုးလာလွ်င္ စိုက္ ပ်ိဳးေရးမွ ထြက္လာေသာ အသီးအ ႏွံက တစ္ကမၻာလံုး၏ ဝမ္းဗိုက္မ်ား ကို ျပည့္ေစရန္ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးလာရမည္။ ဤအေၾကာင္းသည္ ေရလံုလံုေလာက္ေလာက္ ရရွိဖို႔ အားကုန္႐ုန္းၾကရမည့္ သေဘာပင္ျဖစ္၏။

နဖူးေပၚ လက္တင္ကာစဥ္း စားၾကည့္လွ်င္ အိပ္ေပ်ာ္ေတာ့မည္ မဟုတ္။ ေရျဖဳန္းတီးမႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲက်ိဳးႏြံလာေအာင္ လုပ္ရ ေတာ့မည္။ ဝမ္းစာျဖည့္ရန္ရွာရ သည္ထက္ အသီးအႏွံမ်ားကို လယ္သမားမ်ားက ပိုထုတ္ေနရ၏။ တကယ္ေတာ့ အစားအစာအား လံုး၏ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္က အစား အေသာက္စားသည့္ ပန္းကန္ျပား ေပၚသို႔ေရာက္သည္မဟုတ္ေခ်။ ေလလြင့္ ဆံုး႐ႈံးကုန္သည္သာမ်ား ၏။ ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝေသာအိမ္ေထာင္ ရွင္မမ်ားက သူတို႔မလိုေတာ့ဘူး ထင္သည့္ စားေရရိကၡာမ်ားကိုလႊင့္ ပစ္ေနရာတြင္ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္ သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားက ေခ်ာ ေခ်ာေမာေမာမဟုတ္ဘဲ ေႏွးေႏွး ေကြးေကြး ေစ်းခံုေပၚသို႔ေရာက္ ရွိလာေသာ ထိုအစားအေသာက္ အပုပ္အသိုးမ်ား ထုတ္ေရာင္းျခင္း ကို ျမင္ပင္မျမင္လိုက္ၾကေခ်။

ေရသည္ အစားအေသာက္ အတြက္သာ မဟုတ္ေသး။ အိမ္ ေထာင္စုအသီးသီး ရပ္တည္ႏိုင္ ေရးအတြက္လည္း အေရးႀကီး သည္။ ¤င္းအျပင္ စီးပြားေရး တိုး တက္မႈ၏ အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အရာရာရွားပါးေနလွ်င္ စြမ္းအင္ျဖည့္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ရ ေတာ့မည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရမည္။ လွ်ပ္ စစ္ထုတ္လုပ္မႈသည္ လိုအပ္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေပၚတြင္ တည္ေန၏။ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအားသံုး ကာ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မည္ဆိုလွ်င္ လည္း တာဘိုင္မ်ား အေအးခံရန္ ျဖစ္ေစ၊ ဓာတ္ေပါင္းဖိုအတြက္သက္ သက္ျဖစ္ေစ ေရလိုအပ္သည္သာ။ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ားအတြက္ ေရမပါဘဲႏွင့္ လည္ပတ္၍မရ။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေရအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ ေရးမွာ အထူးဦးစားေပးလုပ္ငန္း ျဖစ္လာၿပီ။ ”ေရအသက္ တစ္မနက္” ဟူေသာစကားကို ႏွလံုးပိုက္ကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း။

ဘိုၿငိမ္းသာ

No comments:

Post a Comment