Wednesday, November 30, 2016

ႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲ

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပညာေရး ေလာကက စိတ္တူသူခ်င္းဆံုမိၾကသည့္ အခါ မေျပာမျဖစ္ေျပာမိၾကသည္က ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ေလာေလးကပဲ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေတာ့ မိတ္ေဆြတကၠသိုလ္ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ထံုးစံအတိုင္း အာလာပသလႅာပ ေျပာၾကရင္းက ႏို၀င္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္းက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားအေၾကာင္းဆီေရာက္သြားသည္။ ထိုေန႔က မိတ္ေဆြ တကၠသိုလ္ဆရာႏွင့္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္စာမွ်ျဖစ္ေစ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ ထင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္လိုပါသည္။  တကၠသိုလ္ ပညာေရးတြင္ ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားက ေလးႏွစ္၊ ပညာေရးဘြဲ႕၊ ဥပေဒဘြဲ႕မ်ားက ငါးႏွစ္ရွိခဲ့ရာမွ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ တကၠသိုလ္ အသီးသီး၏ သင္တန္းမ်ားကို တစ္ ႏွစ္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္သျဖင့္ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားက သံုးႏွစ္၊ ပညာ ေရးႏွင့္ ဥပေဒဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားက ေလးႏွစ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။
စာေမးပြဲ တြင္လည္း က်႐ႈံးသည့္ ဘာသာရပ္ကို ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖဆိုေစကာ အေအာင္ေပးသည့္ စနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ စနစ္တိုင္းတြင္ အားသာခ်က္၊ အား နည္းခ်က္ရွိၾက၏။ တကၠသိုလ္သင္တန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားမ်ား ျမန္ျမန္ဘြဲ႕ရသည္။ မိဘမ်ားလည္း တစ္ႏွစ္စာေငြကုန္ သက္သာ သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အားနည္းခ်က္အ ေနျဖင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ တတ္ ကြၽမ္းမႈေလ်ာ့က်သြားရသည္။ အထူးသျဖင့္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ နဂိုကတည္းက ေန႔တကၠသိုလ္မ်ားထက္ သင္႐ိုးျပ႒ာန္းမႈေလ်ာ့နည္းသျဖင့္ သင္တန္းကာလကို တစ္ႏွစ္ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ အခါ ဘြဲ႕ရၿပီးဘာမွ်မတတ္ဟူေသာအသံေတြ ထြက္လာခဲ့သည္။

သို႔ႏွင့္ ၂၀၁၁-၁၂ ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္သင္တန္း မ်ားကို ယခင္အတိုင္း ပညာသင္ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပန္တိုးကာ ၀ိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားက ေလးႏွစ္၊ ပညာေရးဘြဲ႕၊ ဥပေဒဘြဲ႕သင္တန္း မ်ားက ငါးႏွစ္ျပန္လည္
သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရးဘြဲ႕၊ ဥပေဒဘြဲ႕ရသူမ်ား မရွိဘဲ ယခု ၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ ႏွစ္က်မွသာ ပညာေရးဘြဲ႕၊ ဥပေဒ ဘြဲ႕မ်ားရရွိၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တကၠသိုလ္
သင္တန္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ျပန္ တိုးလိုက္ျခင္းတြင္ လည္း အားသာခ်က္၊ အားနည္း ခ်က္မ်ားရွိမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ အားသာခ်က္အေနျဖင့္ ဆိုင္ရာဘာသာ ရပ္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားေလ့ လာဖို႔အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ပိုရသည္။ အားနည္းခ်က္အေနျဖင့္ မိဘမ်ား မွာ ပညာသင္စရိတ္ တစ္ႏွစ္ပိုကုန္ သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားဘြဲ႕ရခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ပိုၾကာသြားသည္။

ထို႔ျပင္ က်႐ႈံးသည့္ ဘာသာ ရပ္ကို ျပန္လည္ ေျဖဆိုရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သျဖင့္ တစ္ဘာ သာက်၊ ႏွစ္ဘာသာက်ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း တစ္ ႏွစ္လံုး ေက်ာင္းျပန္တက္ေနရသည္မွာ ယခုျပန္ေျပာင္းလိုက္သည့္ စနစ္၏ အႀကီးမားဆံုးအား နည္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဟိုယ ခင္ ပညာသင္ႏွစ္ထပ္မတိုးမီက ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲရွိသျဖင့္ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာက်သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အတန္းသစ္တက္ဖို႔ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေစာင့္စရာမလိုခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆက္တြဲ စာေမးပြဲတြင္ ေအာင္ေအာင္ေျဖကာ အတန္း သစ္တက္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားျဖစ္လွ်င္ လည္း ေက်ာင္းၿပီးသြားကာ လုပ္ငန္းခြင္
၀င္လိုသူတို႔ ၀င္ႏိုင္ခြင့္ရ သြားၾကသည္။ သို႔မဟုတ္ အျခား အတတ္ပညာတစ္ခုခုဆက္လက္ ရွာမွီးလိုသူတို႔ ရွာမွီးဖို႔ အခ်ိန္အား ရသြားၾကသည္။

ယခုေနာက္ဆက္တြဲစာေမး ပြဲစနစ္မရွိေတာ့သျဖင့္ ေက်ာင္း သားမ်ားမွာ တစ္ဘာသာမွ်ပင္ ေျခ ေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ျဖစ္ခြင့္မရွိေတာ့ ေပ။ တစ္ဘာသာတည္းႏွင့္ တစ္ ႏွစ္လံုးျပန္တက္ရသည္။ အျခား ဘာသာမ်ားတက္စရာမလိုဘဲ
က်႐ႈံးသည့္ တစ္ဘာသာတည္းကိုသာ အခ်ိန္ဇယားအတိုင္း မပ်က္မကြက္လာတက္ေနရသျဖင့္ ထိုတစ္ဘာ သာတည္းအတြက္ႏွင့္ က်န္တန္ဖိုး ရွိသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို အလဟႆ ျဖဳန္းတီးပစ္ေနရေလသည္။ သည္လိုႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းျပန္ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ ပညာတစ္ပိုင္းတစ္စႏွင့္ လုပ္ငန္း ခြင္ေရာက္သြားေတာ့သည္။ အဆိုးဆံုးမွာ ေက်ာင္းၿပီးလွ်င္ အေျခခံ ပညာလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ခ်က္ခ်င္း၀င္ ၾကရမည့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္မွ
ေနာက္ဆံုးႏွစ္က်႐ႈံးသူမ်ား ျဖစ္ သည္။

သူတို႔ထဲတြင္ တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာက်မ်ားက အမ်ားဆံုး ျဖစ္သည္။ ထိုတစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ ဘာသာအတြက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ေက်ာင္းျပန္တက္ေနရသျဖင့္ သူ တို႔သာ နစ္နာသည္မဟုတ္ သူတို႔ အလာကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္
စာသင္ခန္းထဲက ကေလးေတြလည္း နစ္နာၾကသည္။

 အစိုးရ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာလိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေနမႈ ေၾကာင့္ မူလတန္းတြင္ ေန႔စားလ ေပးဆရာေတြ ခဏခဏခန္႔ေန ရ။ ဆရာအတတ္ပညာ ေကာင္း ေကာင္းမရွိပါဘဲ အလယ္တန္းျပ ရာထူးေတြတိုးေပးေနရ။ ခြဲေက်ာင္း
ေတြမွာ ဆရာမလံုေလာက္လို႔ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ႏွင့္ အထက္တန္းျပ ေတြ ခန္႔ေနရခ်ိန္တြင္ ဆရာအ တတ္ပညာေတြ၊ ကေလးစိတ္ ပညာေတြ ငါးႏွစ္လံုးလံုးသင္လာခဲ့ ၿပီးမွ တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာက် လို႔ သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္၀င္ဖို႔ တစ္ႏွစ္ ေနာက္က်သြားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္အတြက္လည္း ဆံုး႐ႈံးနစ္နာ မႈပင္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ထဲတြင္ ပထမႏွစ္၀က္တက္ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖကာ ဒုတိယႏွစ္၀က္ကို အခ်ိန္ ျဖဳန္းရင္း ေအာင္စာရင္းေစာင့္ရ မည့္သူမ်ား၊ ပထမ
ႏွစ္ဝက္ကို အခ်ိန္ျဖဳန္းကာ ဒုတိယႏွစ္၀က္က်မွ ေက်ာင္းတက္ၿပီး စာေမးပြဲေျဖရ မည့္သူမ်ား အမ်ားအျပားပါသည္။

ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသား မ်ားကဲ့သို႔ပင္ အျခားႏွစ္မ်ားတြင္ လည္း တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာ က်ႏွင့္ တစ္ႏွစ္လံုး ေက်ာင္းျပန္ တက္ရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားရွိ သည္။

 ပညာေရးတကၠသိုလ္ကဲ့သို႔ ပင္ အျခား၀ိဇၨာ၊ သပၸံတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္လည္း တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ ဘာသာက်ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ ႏွစ္ထပ္ေနရမည့္ ေက်ာင္းသား ေတြအမ်ားအျပားရွိႏုိင္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ရွိသည့္ တကၠသိုလ္ေတြ အားလံုးေပါင္းလိုက္လွ်င္ ထုိသို႔ ေသာ ေက်ာင္းသားေပါင္းေထာင္ ေသာင္းခ်ီသြားႏိုင္သည္။သူတို႔ထဲတြင္ အေျခအေန၊ အေၾကာင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အမိတကၠသိုလ္ႀကီးဆီသို႔ ျပန္ေရာက္ မလာႏုိင္ေတာ့သည့္ သူေတြေကာ မရွိႏုိင္ဘူးလား။ ကြၽန္ေတာ္သိသည့္ သူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ဆိုလွ်င္ ဒုတိယႏွစ္တြင္ ဒုတိယႏွစ္၀က္၌ တစ္ဘာသာက်သည္။ သူ႕အိမ္က စီးပြားေရးမေျပလည္သျဖင့္ ေက်ာင္းတက္စရာမလိုေသးသည့္ ပထမ
ႏွစ္၀က္တြင္ အလုပ္သြားလုပ္မည္ဟုဆိုကာ ျမ၀တီဘက္တက္သြားသည္။ ေနာက္ေက်ာင္းတက္ရမည့္ ဒုတိယႏွစ္၀က္မွာ လည္း ျပန္ေရာက္မလာေတာ့။ သူ႕အိမ္က ေက်ာင္းတက္ဖို႔ လွမ္းေခၚသည္။ ေနာက္မွျပန္တက္မည္
ဟုဆိုကာ ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္သြား၏။

ဒါေတြဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိသည့္ အရင္းအျမစ္ေတြဆံုး႐ႈံး ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ အနာ ဂတ္သည္ ယခုလူငယ္တို႔၏ လက္ ထဲတြင္ရွိသည္။ လူငယ္ေတြ ပညာ တတ္မွ ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ေကာင္း မည္ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သည္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ မ်ားျဖင့္ ေခတ္မီတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္၍ မရႏုိင္ ပါ။ တန္ဖိုးရွိေသာ လူသားအရင္း အျမစ္မ်ားျဖင့္သာ ေခတ္မီတိုး တက္ေသာ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ႏိုင္ ပါလိမ့္မည္။

ဆရာႀကီး ဦးေအာင္သင္းက ေျပာဖူးပါသည္။ လူသည္ သူ႕ခ်ည္းတန္ဖိုးရွိသည္မဟုတ္။ ပညာႏွင့္ ေပါင္းမွ တန္ဖိုးရွိသည္။ ေလးတန္း ေအာင္ေသာ ကေလးထက္ ရွစ္ တန္းေအာင္ေသာ ကေလးက ပို တန္ဖိုးရွိသည္။ ရွစ္တန္းေအာင္ ေသာ ကေလးထက္ ၁၀ တန္း ေအာင္ေသာ ကေလးက ပိုတန္ဖိုး ရွိသည္။ ၁၀ တန္းေအာင္ေသာ ကေလးထက္ ဘြဲ႕ရကေလးက ပို တန္ဖိုးရွိသည္။ ဘြဲ႕ရခ်င္းတူလွ်င္ အျခားအတတ္ပညာ တစ္ခုခု
တတ္ ေျမာက္သူက ပိုတန္ဖိုးရွိပါသတဲ့။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ ကို တန္ဖိုးရွိသည့္ အရင္းအျမစ္ ေတြျဖစ္လာေအာင္ တစ္ဘာသာ၊ ႏွစ္ဘာသာက်႐ုံျဖင့္ အက်သတ္ မွတ္ကာ ေက်ာင္းသားကို စိတ္ ဓာတ္က်သြားေစမည့္စနစ္မ်ဳိးကို ျပင္သင့္ၿပီထင္ပါသည္။ စာေမးပြဲ ဆိုတာ ေျခေခ်ာ္လက္ေခ်ာ္ရွိတတ္ သည္မို႔ ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲ ေတြ ျပန္ထားေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားကို စိတ္ဓာတ္ျမႇင့္တင္ေပး လွ်င္ သူတို႔၏ ဘ၀မ်ားကိုသာမက သူတို႔မိသားစုဘ၀မ်ားကိုပါ ကူညီ ရာေရာက္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အနာဂတ္ကိုလည္း ၀ိုင္း ၀န္းတည္ေဆာက္ရာေရာက္သည္ ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။     မင္းသန္းထုိက္(ေဒးဒရဲ)

No comments:

Post a Comment