Wednesday, November 23, 2016

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားသို႔ ယခင္ႏွစ္မ်ားအတုိင္း ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံေန

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က တုိးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရး တင္ျပထား ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသး သျဖင့္ ယခင္ႏွစ္အတုိင္းသာ ေထာက္ပံ့ေပးေနေၾကာင္း သာသ နာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြား ေရးဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။  ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားနည္းတူ က်ပ္သန္း သံုးေထာင္ေက်ာ္ ေထာက္ပ့ံထားေၾကာင္း သာသနာ ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြား ေရးဦးစီးဌာန ၫႊြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထိန္လင္းက ေျပာၾကားသည္။  ‘‘ဘကေက်ာင္းေတြကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မႈေတြက အရင္ႏႈန္းထားအတုိင္းပါပဲ။ တိုး ျမႇင့္ေထာက္ပံ့ဖို႔အတြက္ေတာ့ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္မရေသးတဲ့အတြက္ တုိးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့မႈမျပဳႏုိင္ေသးပါဘူး’’ဟု ဦးထိန္လင္းက ဆိုသည္။ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဘုန္းေတာ္ ႀကီးေက်ာင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ က ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားေပးအပ္ရာတြင္ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သင္ပညာေရးေက်ာင္းႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕မ်ားသို႔ ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ ၿပီး အဆိုပါအဖြဲ႕မ်ားမွ တစ္ဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပန္ လည္ ခဲြဲေဝခ်ထားေပးျခင္း ျဖစ္ သည္။

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားခြဲေဝရာ တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေက်ာင္းသားဦးေရ ၄၀ လွ်င္ ဆရာတစ္ဦး ႏႈန္းျဖင့္ ခြဲေဝသတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေထာက္ပံ့မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုန္း ေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ား ေရရွည္ရပ္တည္မႈကို အ ေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား ႀကီးၾကပ္ ေရးအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး ဆရာ ေတာ္ ဦးကုသလက မိန္႔ၾကားထား သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈကို ၂၀၁၃- ၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္၍ က်ပ္ သန္းေပါင္းသံုးေထာင္ေက်ာ္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာန အသံုးစရိတ္မွ ဘကေက်ာင္းမ်ားသို႔ ခြဲေဝေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာ ေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ မူလတန္းသင္ၾကားေသာ ဆရာမ်ားအား က်ပ္ ၃၈,၀၀၀၊ မူလြန္ႏွင့္ အလယ္တန္းသင္ၾကားေသာ ဆရာမ်ားအား ၄၅,၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ အထက္တန္း သင္ၾကားေသာ ဆရာမ်ားအား ၅၀,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ စတင္ေထာက္ ပံ့ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  မင္းဟိန္းေက်ာ္

No comments:

Post a Comment