Monday, November 28, 2016

မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ျပန္ဖြင့္ၿပီျဖစ္၍ ကုန္သြယ္မႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ခ႐ိုင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေတာင္ေပၚေဒသ မိုင္းယု ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးအနီးတစ္ဝိုက္၌ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္ နံနက္ ၆နာရီခြဲခန္႔က KIA၊TNLA ၊ MNDAA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ ဝင္ေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးႏွင့္ ယာဥ္ငယ္စစ္ေဆးေရး ဂိတ္မ်ားကို ေခတၱပိတ္ထားရသည္။ မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ ဌာနအားျဖင့္ ေျခာက္ခုရွိၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္ သည့္ေန႔မွစ၍ OSS ဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ အေကာက္ခြန္၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ ျမန္မာ့စီးပြား ေရး ဘဏ္တို႔ႏွင့္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔က လုံၿခံဳေရးအေျခအေနအရ မူဆယ္ ၿမိဳ႕ေပၚမွ မလာႏိုင္သည့္အတြက္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ၂၄ ရက္အထိ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးတြင္ ေန႔ေရာ ညပါ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးကို စနစ္တက်တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

မူဆယ္ခ႐ိုင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွစ၍ နယ္ေျမအေျခအေန အတန္အသင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းသို႔ နံနက္ ၉ နာရီေက်ာ္ခန္႔က စတင္ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
မူဆယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ပုံမွန္အေန အထား မရွိေသးေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က ဥွွ က်န္သည့္ ဌာနေလးခု ထဲမွ အဓိကသုံးခုျဖစ္သည့္ ဝန္ထမ္းတခ်ဳိ႕ ျပန္လာသည့္အတြက္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အတြင္း၌ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႔မွစၿပီး ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ယာဥ္မ်ား ဝင္ေရာက္ လာကာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လြယ္လြယ္ကူကူလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ညိႇႏိႈင္းၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္က လမ္းေၾကာင္း အေျခအေန ပိုမိုေကာင္းလာသည့္ အတြက္ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ကားမ်ား အတက္အဆင္းမွာ ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္ ထက္ပိုၿပီး မ်ားလာေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မူပမာဏ အားျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၃ သန္းမွ ၁၅ သန္း ဝန္းက်င္ အထိရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ထိေတြ႕မႈမ်ား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေဒၚလာ ၁ သန္း နီးပါးခန္႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္း တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္ အေကာက္ခြန္ ႏွင့္အျခားဝန္ထမ္းမ်ား လုံၿခံဳေရးမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္ၿပီး ရပ္နားထားရျခင္းလည္း ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေနအထားအရ ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္သည္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ လာေရာက္ မဖြင့္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းႏွစ္ေနရာခြဲၿပီး လုပ္ေနရေၾကာင္း၊ ဘဏ္၌ ေငြသြင္းႏိုင္ရန္ကိစၥကို မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၌ ေငြသြင္းၿပီး ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၌ တန္ဖိုးတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ား၊ အခြန္အခ ေပးေဆာင္ျခင္းမ်ား၊ ရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လိုင္စင္ ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
OSS အဖြဲ႕၏ Online System သည္ ေလာေလာဆယ္ ဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ရသည့္ အေနအထား မရွိသည့္အတြက္ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ အခုအခ်ိန္ႏွင့္ ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတိုင္း ျပန္လည္မလုပ္ႏိုင္ ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လက္ရွိလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား တရားဝင္အခြန္အခ ေပးေဆာင္ ၿပီး သြားႏိုင္ေအာင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပး ေၾကာင္း။
ယခုအခ်ိန္တြင္ ပြင့္လင္းရာသီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ပို႔ကုန္အျဖစ္ လယ္ယာ ထြက္ပစၥည္း ဆန္၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေျပာင္း၊ သၾကားႏွင့္ ဖရဲ၊ သခြားမ်ား ဝင္ေရာက္ လ်က္ရွိၿပီး တစ္ရက္ကို အတက္ယာဥ္ အစီးေရ ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း၊ သြင္းကုန္အေနျဖင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ လူသုံးကုန္၊ အိမ္သုံးပစၥည္း၊ စက္ယၲရား ပစြည္းမ်ား ဝင္ေရာက္ၿပီး တစ္ရက္ကို ကုန္တင္ယာဥ္ စီးေရ ၅ဝ ေက်ာ္ ၁ဝဝ ခန္႔အဆင္းရွိၿပီး ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ႏွစ္ခု ေပါင္း ယာဥ္အစီးေရ ၂ဝဝ ဝန္းက်င္ခန္႔ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား၏ ယာဥ္ခ ေစ်းႏႈန္းမွာ အတက္ယာဥ္ခ တစ္ပိႆာ ကို ေငြက်ပ္ ၈ဝ မွ ၈၄ က်ပ္ အထိရရွိၿပီး အဆင္းယာဥ္ခမွာ ကုန္ခ်ိန္ တစ္ပိႆာကို ေငြက်ပ္ ၅ဝ မွ ၅၂ က်ပ္အထိ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။ ေလာေလာဆယ္ အေနအထားအရ သြင္းကုန္ယာဥ္ထက္ ပို႔ကုန္ယာဥ္မ်ား ပို၍ဝင္ေရာက္မႈရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။
ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ေန႔စဥ္ အေရွ႕ေျမာက္တံခါး၊ ခြာညိဳျမန္မာတံခြန္ ပြဲ႐ုံ ၌ တ႐ုတ္-ျမန္မာ သစ္သီးေရာင္းဝယ္ ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူဦးေရ အားျဖင့္ ၁၅ဝ၊ ၂ဝဝ ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕ တို႔က လုံၿခံဳေရး အျပည့္ေဆာင္ရြက္ထား ေၾကာင္း သိရသည္။
မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္အတြင္း တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ် အလုပ္သမားမ်ား ေခတၱခဏတိမ္းေရွာင္ သြားၾကေသာ္လည္း ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္မွ စၿပီး ကုန္တင္ကုန္ခ်ဦးစီးမွဴး ဦးဝင္းခိုင္ဦး ၏ စည္း႐ံုးမႈျဖင့္ အလုပ္သမားဦးေရ ၂ဝဝ ေက်ာ္မွ ၅ဝဝ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လုပ္အားခ အေနျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၅ဝဝဝ ေက်ာ္ ၆ဝဝဝ ခန္႔ ရရွိေနေၾကာင္း သိရ သည္။
မူဆယ္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တြင္တိုက္ပြဲမျဖစ္ခင္ One Stop Service အေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရး၊ အေကာက္ခြန္၊ ျပည္တြင္းအခြန္၊ ဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေငြလက္ခံေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္မွစ၍ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းသို႔ ကုန္တင္ ယာဥ္မ်ား အဝင္အထြက္မ်ားလာ ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ႏွင့္ အျခား ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ပိတ္ထားသည့္ အတြက္ ကုန္သည္မ်ား ေငြလည္ပတ္မႈ မရွိသေလာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ေလာက္တြင္ ဘဏ္မ်ား ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သိရၿပီး ေငြလည္ပတ္ မႈရွိလာမည္ျဖစ္၍ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္အတြင္း ကုန္စည္စီးဆင္း မႈ ပိုမိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။
မူဆယ္၊ ကြတ္ခိုင္၊ လား႐ိႈး လမ္းေၾကာင္း အထိုက္အေလ်ာက္ ျပန္လည္ပြင့္သြားျခင္း ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီး ပတ္လည္၌ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား က အတြင္း အျပင္ လုံၿခံဳေရးတာဝန္ ယူ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႀကီးကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား ပုံမွန္ လည္ပတ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။
Credit:MOI Webportal Myanmar

No comments:

Post a Comment