Tuesday, November 22, 2016

၁ဝ၅ မုိင္ ယာယီ ပိတ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ လည္ပတ္ မည့္ ျပည္ပဧည့္မ်ား မူဆယ္ၿမဳိ႕ေပၚတြင္ ေစာင့္ဆုိင္းေနၾက

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္မည့္ ျပည္ပဧည့္မ်ားသည္ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္(ယာယီ)ပိတ္ထားသည့္အတြက္ ျပန္ဖြင့္မည့္အခ်ိန္ကုိ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚေနထိုင္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾက ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန(မူဆယ္႐ံုးခြဲ)မွ သိရသည္။ လက္ရွိတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား ေနသည့္အတြက္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ ေရးဇုန္ကို(ယာယီ)ပိတ္ထားေသာ္လည္း ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ဝင္/ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေ သာ မူဆယ္နယ္ စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္ကိုမူ ဖြင့္ေပးထား ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုအခါမူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ေနထိုင္၍ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္(ယာယီ)ပိတ္သိမ္းမႈ႐ုပ္သိမ္းေပးမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္ျပည္ပ ဧည့္ဆယ္ဂဏန္းဝန္းက်င္ရွိ ၿဗိတိန္ ႏွင့္႐ုရွားႏိုင္ငံသားတုိ႔ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ မူဆယ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ ေန႔ခ်င္းျပန္ ခရီးစဥ္အေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ ပံုမွန္အတိုင္းဝင္/ထြက္ေနၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းထိ ဝင္ေရာက္ လည္ပတ္မည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သည့္ အျခားႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဟိုတယ္မ်ားတြင္ တည္းခိုကာ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ဖြင့္ လွစ္မည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္းအထိ စီးပြားေရးအရ ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ မူဆယ္နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ဝင္ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသားအခ်ိဳ႕မွာမူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာမႈမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္း ဟို တယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန(မူဆယ္႐ံုးခြဲ)မွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးဟန္ေဇာ္လင္းက ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္က ဒီမိုကေရစီ တူေဒးသို႔ေျပာသည္။
''မူဆယ္နဲ႔ခုနစ္မိုင္ေလာက္ေဝးတဲ့ ၁ဝ၅ မိုင္မွာက လမ္းေတြယာယီ ပိတ္ထားေတာ့ အဲဒီဂိတ္ဖြင့္ေပးမွပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းထိဝင္လို႔ရ မယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလာလည္တဲ့ ဧည့္သည္ေတြလာမယ္ဆိုကတည္းကိုက လံုၿခံဳေရးအပါအဝင္ အစစအရာရာအဆင္ေျပေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီးမွ ခြင့္ျပဳထားတာျဖစ္လို႔အေျခအေနတစ္ခုခုထူးျခားရင္ ခရီးသြားကုမၸဏီေတြကိုခ်က္ခ်င္းအသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု ၎ကေျပာ သည္။ မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚသို႔ မူဆယ္နယ္စပ္ ဝင္/ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္ေန႔စဥ္တစ္ရက္လွ်င္ ေန႔ခ်င္းျပန္ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားဧည့္တစ္ရာေက်ာ္ရွိၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းထိ ဝင္ ေရာက္လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားအပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငံသားမွာ ေန႔စဥ္ ၂ဝ မွ ၃ဝ ၾကားရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းနယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မွ တစ္ဆင့္မူဆယ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္သာ ေန႔ခ်င္းျပန္လာေရာက္ လည္ပတ္သူမ်ားသည္ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရး ဇုန္ကိုျဖတ္သန္းရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းပိုင္းထိ ဝင္ေရာက္လည္ပတ္ မည့္ ျပည္ပဧည့္မ်ားသာ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ထပ္မံ ျဖတ္သန္း ဝင္ေရာက္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္းသိရ သည္။ မူဆယ္နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္ ကို ေန႔စဥ္နံနက္၆ နာရီခြဲမွ စတင္ဖြင့္လွစ္ေပးေလ့ရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားအမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္၍ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိဘုရားမ်ားဖူးျခင္း၊ ေစ်း ဝယ္ျခင္း ႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္လည္ ပတ္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္းသိရသည္။
နယ္စပ္ဝင္/ထြက္ေပါက္မ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းပိုင္းအထိဝင္ ေရာက္လည္ပတ္မည့္ ခရီးသည္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းရွိခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္လည္ပတ္ၾက ေၾကာင္းသိရသည္။ ၁ဝ၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ သည္ လူႏွင့္ကုန္ပစၥည္းတင္ယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈကို စိစစ္ေနေသာ အဓိကေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂ဝ ရက္၊ နံနက္ ၂ နာရီအခ်ိန္ခန္႔ကစတင္၍ KIA က ခ်င္အဖြဲ႕၊ TNLA တအာင္း(ပေလာင္) အဖြဲ႕ႏွင့္ MNDAA ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ မ်ားမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားအတြင္းရွိ တပ္စခန္းမ်ား၊ ရဲ တပ္ဖြဲ႕စခန္းမ်ားႏွင့္ ၁ဝ၅ မိုင္ ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းတို႔အား တစ္ၿပိဳင္တည္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ အျပစ္ မဲ့ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္ေသဆံုးဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုကားလမ္း မႀကီးမိုင္တိုင္အမွတ္ ၂၉၁/၁ အနီးရွိ ေပ ၂ဝ ခန္႔ရွည္ေသာ ဆြမ္လံုတံတားေပၚမိုင္းေပါက္ကြဲသျဖင့္ တံတား ထိခိုက္ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးသတင္း ထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
TTMT

No comments:

Post a Comment