Thursday, November 24, 2016

လယ္သမားႀကီးမ်ား လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ေနၾကေသာအခါ...

 ကိုယ့္သားသမီးကို ျပန္မသတ္လို ေသာေၾကာင့္ စပါးကို ဆက္စိုက္ ေနရေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဳ ေနေၾကာင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ နတ္ေခ်ာင္းေက်းရြာသား အသက္ (၅၅)ႏွစ္အရြယ္ ဦးခင္ၫြန္႔က စိတ္ ပ်က္လက္ပ်က္ အမူအရာျဖင့္ ညည္းတြားသည္။ မိဘလက္ငုတ္ လက္ရင္းလယ္ ၁၀ ဧကကို ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္မိုးေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲက ဦးခင္ၫြန္႔ကို လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ စိတ္နာစရာျဖစ္လာေစသည္။ မိုးေႏွာင္းပိုင္း စပါး ရိတ္သိမ္းခါနီး အခ်ိန္တြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ ၿပီး မုိးဆက္တိုက္ရြာသြန္းခဲ့ျခင္း၊ ရက္ၾကာျမင့္စြာ ဒီေရလႊမ္းမိုးခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္  ၁၀ ဧက၏ သံုးပံုႏွစ္ပံု ဆံုး႐ႈံးသြားၿပီဟု ဦးခင္ၫြန္႔က ဆိုေလသည္။‘‘ဆုပ္လည္း စူး၊ စားလည္း ႐ူးဆိုတဲ့ စကားက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အတြက္ အခုအခ်ိန္မွာ ကြက္တိပဲ’’ ဟု ေျပာလာသူက ဘိုကေလးၿမိဳ႕ နယ္ မဲစလီေက်းရြာေန အသက္ (၅၀)ေက်ာ္အရြယ္ရွိသူ ဦးျမင့္ေဇာ္ ျဖစ္သည္။

ဦးျမင့္ေဇာ္တြင္ လယ္ ေလး ဧကရွိၿပီး လက္ရွိ မိုးမ်ား၍ ဒီေရ တက္မႈေၾကာင့္ လယ္အားလံုးနီး ပါး ေရျမဳပ္ပ်က္စီးခဲ့ရသည္ဟုဆို သည္။ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္ သိန္းခြဲခန္႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ စပါးရိတ္သိမ္းရန္ ရက္ပိုင္းအလိုတြင္ ေရနစ္ျမဳပ္၍ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ေႏြစပါး ဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေတြေဝေနရေၾကာင္း ေျပာသည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ လုပ္ကိုင္လာသူ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ကဝၿမိဳ႕နယ္ သေျပကန္ေက်းရြာသား အသက္(၆၆) ႏွစ္အရြယ္ ဦးညိဳေအးကလည္း အထြက္ႏႈန္းက်ဆင္းမႈ၊ စပါးေစ်း ႏႈန္းက်ဆင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကို ဆက္လက္ လုပ္ ကိုင္ရန္ စဥ္းစားေနသည္။ ဓာတ္ ေျမၾသဇာကုမၸဏီတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ သားတစ္ဦး၊ သမီးတစ္ဦး၏ လုပ္ခလစာအေပၚ မွီခိုေနရၿပီး လယ္ ၁၀ ဧကစိုက္ပ်ိဳးပါက စပါး ၆၂ တင္းခန္႔သာ ရရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနကို ဦးညိဳေအး စိတ္ပ်က္ေနမိ ေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ဆန္စပါး အဓိ ကစိုက္ပ်ိဳးသည့္ ဧရာဝတီႏွင့္ပဲခူး တုိင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ လယ္သမား မ်ားသည္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈ၊ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္ ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ ရသည့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈ၊ စပါးေပၚ ခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်းက်ဆင္းမႈႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ႀကီးမားမႈတို႔ ေၾကာင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္ကို ဆက္္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ အခက္အ ခဲႀကံဳေနၾကေလသည္။

လယ္ယာလုပ္ငန္းက႑၌ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္ျခင္း၊ စပါး သီးႏွံတန္ဖိုး ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္ တက္လာျခင္းတို႔က လယ္ယာစက္ မႈက႑ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီသည့္ စီးပြား ေရးပံုစံေဖာ္ထုတ္မည့္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒကို စိန္ေခၚေန ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအ သင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူအခ်ိဳ႕က သံုး သပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးစပါးစိုက္ ဧက ၁၄ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေရႀကီး နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ဧက ေလးသိန္း ခန္႔ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ မိုးစပါးအထြက္ႏႈန္းမွာ တစ္ဧက ၇၅ တင္း ႏႈန္း ပ်မ္းမွ်သတ္မွတ္ထားၿပီး ယခု ႏွစ္ မိုးစပါးအထြက္ တင္းသန္းေပါင္း ၁,၀၅၀ တင္းေက်ာ္ရွိမည္ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ေထာက္ အတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးတင့္ထြန္းက ေျပာသည္။ ဧကေလးသိန္းေက်ာ္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈက ယခုႏွစ္အသစ္ ထြက္လာမည့္ မုိးစပါးတင္းသန္း ေပါင္း ၁,၀၅၀ ေက်ာ္မွ စပါးတင္း သန္း ၃၀ ခန္႔ ဆံုး႐ံႈးမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းရွိ ေဒသအမ်ားစုတြင္ စပါးအထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ (ဓာတ္ပံု − ထက္ျမက္)


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မိုးစပါးစိုက္ ပ်ိဳးရာသီ၌ ႏွစ္စဥ္နီးပါး ေရႀကီးနစ္ ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးေလ့ရွိၿပီး လယ္သမားမ်ား ၏ အရင္းအႏွီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ႀကံဳ ေတြ႕ေနရသည္။ ၂၀၁၆ တြင္ မိုး မ်ားၿပီး ေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပား၌ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ ေရနစ္ျမဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက စာရင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

ႏွစ္စဥ္ မိုးႏွင့္ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳး မႈမွ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ ရရွိၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆန္စားသံုးမႈ က တန္ခ်ိန္ ရွစ္သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သန္းေက်ာ္ ပိုေနသျဖင့္ ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔မႈေလ်ာ့နည္းပါက ျပည္တြင္းေစ်း က်ဆင္းလာသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္အဝယ္ေလ်ာ့ နည္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ဆန္ လက္က်န္မ်ားၿပီး ကုန္သည္မ်ားက မဝယ္ႏုိင္သျဖင့္ စပါးတင္းတစ္ရာ ကို က်ပ္ သံုးသိန္းခြဲခန္႔သာ ေစ်းရ သည္။ ယခင္ႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္ တြင္ တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္ငါး သိန္းအထက္တြင္ ရွိေၾကာင္း ဆန္ ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ အစိုးရက တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ တားဆီးေရး အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ လယ္အထိ ျပည္ပသို႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ ေလးသိန္းေက်ာ္သာ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ သည္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ႏိႈင္း ယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ ေသာစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပည္ပသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဆန္ေစ်းက် လာၿပီး မုိးစပါးေပၚခ်ိန္၌ ေစ်းႏႈန္း မ်ား ထပ္မံက်ဆင္းခဲ့သည္။

လယ္ယာထုတ္ကုန္ေစ်းႏႈန္း မ်ားက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ နည္းပါးေစေရး ညႇိႏိႈင္းအစည္းအ ေဝးကိုလည္း ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး အစည္းအ ေဝးခန္းမ၌ ေတာင္သူလယ္သမား အခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္အ က်ိဳးစီးပြားျမႇင့္တင္ေရးဦးေဆာင္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ဆန္စပါးအဓိကထုတ္လုပ္ သည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေသာ ဧရာဝ တီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ၌ စပါးအထြက္မ်ားၿပီး ဝယ္လိုအား ထက္ ေရာင္းလိုအားမ်ားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စပါးဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသတ္မွတ္ကာ လယ္ယာထုတ္ကုန္စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ ထံ တင္ျပ၍ သိုေလွာင္႐ံု၊ ဆန္စက္တို႔ကို ဝယ္ယူစခန္းအျဖစ္ သတ္ မွတ္အေျခခ်ကာ ဝယ္ယူေရးဆုိင္ ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဒုသမၼတက ေျပာသည္။

အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ စီးပြားကူးသန္းျပည္ေထာင္စုဝန္ ႀကီးကလည္း ဝယ္လိုအားျမင့္ တက္လာရန္ ဆန္စပါးကုန္သည္ မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ တင္ျပခဲ့သည္။

စပါးေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ေဒသခံဆန္စက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စပါးအပ္ကုန္ စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားရန္ စိုက္ပ်ိဳး ေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္အရပ္သား အစိုးရ စတင္တာဝန္ယူၿပီး ေမလ အတြင္း လယ္သမားမ်ား အရင္း အႏွီးတိုးျမႇင့္ရရွိေစရန္ မုိးစပါးစိုက္ ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ယခင္က တစ္ ဧက က်ပ္တစ္သိန္းမွ ယခု က်ပ္ တစ္သိန္းခြဲသို႔ တိုးျမႇင့္ခ်ထားေပးခဲ့ သည္။  လယ္ယာက႑တြင္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္သည္ စပါးေစ်းႏႈန္း အတက္အက်၊ ေခ်းေငြမ်ားထက္ တစ္ဧက စပါးအထြက္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ႏိုင္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးတို႔က အေရးႀကီး ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအ သင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရး မွဴး ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ ၿပီး လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးမႈ ေၾကာင့္ လုပ္အားခသည္ ယခင္ႏွစ္ ထက္ ႏွစ္ဆနီးပါး က်ပ္ငါးေထာင္ မွ ခုနစ္ေထာင္ၾကား ကုန္က်ေနရ ေၾကာင္း လယ္သမားအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ အေထြေထြကုန္ေစ်း ႏႈန္းျမင့္တက္မႈသည္ လယ္သမား မ်ားအတြက္ လုပ္အားခပိုမိုကုန္က်  ေစသကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တန္ဖိုးျမင့္တက္မႈကလည္း သြင္း အားစုမ်ားျဖစ္ေသာ ဓာတ္ေျမၾသ ဇာေစ်းႏႈန္း၊ ပိုးသတ္ေဆးေစ်းႏႈန္း တို႔ကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစခဲ့သျဖင့္ လယ္သမားမ်ား အခက္အခဲျဖစ္ရ သည္။  အရင္းအႏွီး ကုန္က်စရိတ္ မ်ားခ်ိန္တြင္ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ရယူခဲ့ေသာ မိုးစပါးေခ်းေငြသည္ စပါးအသစ္ ေပၚခ်ိန္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈက လယ္သမားမ်ားအတြက္ အခက္ အခဲတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

‘‘အစတုန္းက စိုက္ဘဏ္ေခ်း ေငြက အားျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုအခ်ိန္ မွာေတာ့ စပါးေစ်းမေကာင္းလို႔ လယ္သမားေတြအတြက္ ေဘးျဖစ္ ေနၿပီ’’ဟု ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ႏွဲက်ိဳး ေက်းရြာေန လယ္သမား ဦးသိန္း ေအာင္က ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္ မိုးစပါးေပၚခ်ိန္တြင္ စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ က်ဆင္းမႈမရွိ ေစရန္ မိုးစပါးစိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်း ေငြ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္အခ်ိန္ ကို တစ္လခန္႔ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပး ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္က ေတာင္းဆိုထားသည္။ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းေသာ မိုးစပါးေခ်းေငြ သည္ ကာလတိုေခ်းေငြအမ်ိဳးအ စားျဖစ္ၿပီး သီးႏွံတစ္ရာသီကုန္ခ်ိန္ ၌ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရျခင္းေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားက စပါးေပၚခ်ိန္ တြင္ ေရာင္းခ်သျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုမို က်ဆင္းမႈျဖစ္ေပၚေစသည္။ဓာတ္ပံု − ျပည္သိမ္း

‘‘စပါးေစ်းႏႈန္းကို အရင္လို အမ်ားႀကီးမက်ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံု နဲ႔ထိန္းဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက  ဆိုသည္။

အစုိးရသစ္က စပါးေစ်းမက်ဆင္းရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ကလည္း သုံးလအတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ဆန္တန္ခ်ိန္ သုံးသိန္းေရာင္းခ်ႏုိင္ ရန္စီစဥ္ေနသည္။

အစုိးရႏွင့္ ဆန္စပါးအသင္း ခ်ဳပ္တုိ႔က  မုိးစပါးအသစ္ေပၚခ်ိန္ တြင္ စပါးေစ်းမက်ဆင္းရန္ ၀ိုင္း၀န္း အေျဖရွာေနၾကေသာ္လည္း ယေန႔ စပါးေစ်းမွာ တင္းတစ္ရာလွ်င္ က်ပ္သုံးသိန္းခြဲခန္႔သာ ေစ်းရရွိသည္။‘‘အစုိးရဘက္ကလုပ္ေနတာ ေတြေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မသိဘူး။ စပါးေစ်းကေတာ့ လယ္သမားေတြ ႐ႈံးတယ္’’ဟု ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္ရွိအသက္(၆၀)အရြယ္ လယ္သမားဦးေအာင္ ထြန္းက ေျပာသည္။

အစုိးရအဆက္ဆက္သည္ လယ္သမားမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာသည့္ အကူအညီေပးမႈမ်ား ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိမရရွိခဲ့သျဖင့္ ဒုကၡေရာက္ၿပီးအခက္အခဲႀကံဳေတြ႕ ေနခ်ိန္တြင္ ကုိယ့္အားကုိယ္ကုိးၿပီး ေျဖရွင္းရေၾကာင္းအသက္(၆၉)ႏွစ္ အရြယ္ လယ္သမားဦး၀င္းကေျပာ သည္။

‘‘လယ္သမားေတြရဲ႕ဘ၀က ေတာင္မင္းကိုေျမာက္မင္းမကယ္ ႏိုင္ဘ၀မ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

ယခင္မုိးစပါးေပၚထြက္ခ်ိန္ တြင္ ဆန္ၾကမ္းအမ်ဳိးအစားစပါး တင္း ၁၀၀လွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းခြဲခန္႔၊ ဆန္ေခ်ာစပါး တင္း ၁၀၀ လွ်င္က်ပ္ရွစ္သိန္းအနည္းဆုံးေစ်းရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လယ္သမားမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ မုိးစပါးကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးစြာျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ေသာ္လည္း စပါးေပၚခ်ိန္၌ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ရသည္။

‘‘ေတာင္သူေတြ စားဖို႔ေတာင္ မရေတာ့ဘူး။ တခ်ဳိ႕စုိက္စရိတ္မရွိ လုိ႔ ပုိက္ဆံေခ်းၿပီး စုိက္ပ်ဳိးရတဲ့သူ ေတြဆုိရင္ ဒီႏွစ္႐ႈံးၿပီး အေႂကြးတင္ သြားၿပီေပါ့။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင္ ရိတ္ခါနီး မုိးရြာလုိ႔ စပါးေတြကလဲၿပီး ေရထဲ၊ ရႊံ႕ထဲနစ္ၿပီး ပ်က္စီးသြားၾကတာ။  အထြက္နည္းသြားၾကတာေတြ လည္း ဒီႏွစ္ခံစားရတယ္။ လယ္က ေတာ့ ဘယ္သူမွမစုိက္ခ်င္ၾကေတာ့ ဘူး’’ဟု ပဲခူးတုိင္း က၀ၿမိဳ႕နယ္ သ ေျပကန္ေက်းရြာေန ဦးသန္းဦးကေျပာသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးစ ရိတ္ကုန္က်မႈသည္ တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲမွ ႏွစ္သိန္းၾကား ရွိေနသည္။ တစ္ဧကစပါးအထြက္ႏႈန္းကပ်မ္းမွ်တင္း ၅၀မွ ၆၀ၾကားရွိသျဖင့္ လက္ရွိစပါးေပါက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ဆုိပါက တစ္ဧကအတြက္ ၀င္ေငြက်ပ္ ႏွစ္သိန္းခန္႔သာရွိသည္။

‘‘ဒီစပါးေစ်းနဲ႔ေရာင္းခ်မယ္ ဆုိရင္ ေႂကြးေၾကာ္ဖုိ႔ေနေနသာသာ စားဖုိ႔ေတာင္က်န္မွာမဟုတ္ဘူး’’ဟုု လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ လႊစာေက်းရြာ ေနဦးေဌးလြင္ကေျပာသည္။

စပါးေစ်းႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းေန မႈကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ သိရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီးလွည္းကူးၿမိဳ႕နယ္ေန အသက္(၇၀)ေက်ာ္လယ္သမားအ ဘုိးအုိတစ္ဦးက ႏုိ၀င္ဘာ ၁၄ရက္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕၌ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ရာသီဥတု မမွန္ျခင္း၊ စပါးေပၚခ်ိန္တြင္ ေစ်းႏႈန္း မတရားက်ဆင္းျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ လယ္သမားမ်ားဒုကၡမ်ဳိးစုံ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ကို အျဖစ္မွန္သိ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဆႏၵျပျခင္းျဖစ္သည္။

လယ္သမားမ်ား၏ လက္ရွိ အခ်ိန္အလုိအပ္ဆုံးမွာ အသစ္ေပၚ ထြက္လာသည့္ စပါးသီးႏွံ ေစ်း ေကာင္းရရွိေရးျဖစ္သည္ဟု လယ္ သမားဦးခင္ၫြန္႔ကေျပာသည္။ ရာ သီဥတုေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ စပါးမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈရွိခဲ့ေသာ္ လည္း မပ်က္စီးဘဲက်န္ရွိသည့္သီး ႏွံကို ေစ်းေကာင္းရရွိရန္လုိလားေန ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လယ္ယာလုပ္ ငန္းခြင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ အစုိးရအေနျဖင့္ စက္မႈလယ္ယာ က႑ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရာတြင္ လုိအပ္သည့္ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ စက္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူရာတြင္ ႏွစ္ ရွည္ေခ်းေငြမ်ားလုိအပ္ေနသည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ သားရွားပါးမႈ၊ ကၽြဲ ႏြားတိရစၧာန္ရွား ပါးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ စက္မႈလယ္ယာသို႔ ကူးေျပာင္းေနရၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔အ ျပင္ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ လည္း အခ်ိန္တုိအတြင္းရိတ္သိမ္း ႏုိင္ရန္ စက္ပစၥည္းသည္ ယေန႔ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အလို အပ္ဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဦးညိဳေအးက ေျပာသည္။ ထက္ျမက

No comments:

Post a Comment