Monday, November 21, 2016

အိုဘယ့္ ေရႊႀတိဂံ

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ လက္ထက္ အဆက္ဆက္ တိုင္းရင္းသားေရးရာ၊ နယ္စပ္ေရးရာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမိုင္းဆိုင္ရာ စာအုပ္ အေထာက္အထား အလြန္ရွားပါးခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ေရးသားခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ စာအုပ္မ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိဳဖို႔ အခက္အခဲေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုစာအုပ္က ျပည္ပ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ျပင္သစ္နိုင္ငံသား ညီအစ္ကို Andre’ နဲ႔ Louis Boucaud တို႔က ၁၉၇၅ တဝိုက္ အာရွွသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေရႊႀတိဂံေဒသနဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားကို သြားေရာက္ေနထိုင္ကာ ထိုအခ်ိန္ကာလ တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ့ေနထိုင္ရပ္တည္မွု အေျခအေနမ်ားနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းျပဳ ေရးသားထားတာပါ။ မူရင္းစာအုပ္အမည္မွာ BURMA’s GOLDEN TRIANGLE: On the Trail of Opium Warlords ျဖစ္ၿပီး မင္းေအာင္မင္းက လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ ဗမာ့ေရႊႀတိဂံလို႔ ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။စာအုပ္မွာ အပိုင္း ၆ ပိုင္း ပါရွိၿပီး ႀတိဂံဓားသြား ပုံသ႑ာန္ ေရႊႀတိဂံ၊ ကရင္မ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မွု၊ ရွမ္းသို႔မဟုတ္ သံလြင္မွ ေနာက္ဆုံးေစာ္ဘြားမ်ား၊ ေမ့ေပ်ာက္ခံ ကရင္ျပည္နယ္၊ ပအို႔ဝ္၊ ကခ်င္ႏွင့္ ရခိုင္သူပုန္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္မွုမ်ားသို႔ တ႐ုတ္ခ်ည္းကပ္ပုံတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အခန္းငယ္မ်ားမွေတာ့ ဘိန္းကုန္သြယ္ေရး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ဘိန္းဘုရင္မ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ကရင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ Camp ထဲက ဘဝမ်ား၊ ထိုင္းနယ္ျခားေစာင့္ ရဲအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုးျခင္း၊ KNLA ဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာ၊ ဖိႏွိပ္သူမ်ားႏွင့္ ေတာ္လွန္မွုမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ျမန္မာ-ထိုင္း ေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္၊ ရွမ္းလက္နက္ကိုင္မ်ား၊ SSA ဂိတ္ခါဟန္း၊ ေကးေဟာစခန္း၊ ျမစ္ဘက္သို႔ခရီးစဥ္၊ သံလြင္ကို ျဖတ္သန္းျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ ပဋိပကၡမ်ား၊ ကရင္နီျပည္နယ္၊ ကယားရြာေလးတရြာ၊ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း အေရာင္အဝယ္၊ ကရင္နီ စစ္ေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ား၊ အတြင္းပိုင္းသို႔၊ မတ္လတြင္ ဆုတ္ခြာျခင္း၊ ပအို႔ဝ္ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဗကပ၊ ဗကပနိဂုံး၊ ပုန္ကန္ရာမွ ပူးေပါင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ မလွည့္မေျပာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ားတို႔ ပါဝင္ပါတယ္။

မူရင္းစာအုပ္ေရးသားသူ Andre’ နဲ႔ Louis Boucaud တို႔ဟာ ၁၉၇၅ ဇန္နဝါရီလထဲမွာ အာရွသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး နာမည္ေက်ာ္ ေရႊႀတိဂံေဒသကို စတင္ ရွာေဖြခဲ့ၾကပါတယ္။ ေရႊႀတိဂံေဒသနဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္ တေလၽွာက္မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ထိ ၁၅ ႏွစ္တိုင္ သြားလာေနထိုင္ မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျပင္သစ္နိုင္ငံသား ညီအစ္ကို ၂ ဦးဟာ မူလ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေရႊႀတိဂံနဲ႔ နယ္စပ္တေလၽွာက္ ေဒသခံတို႔ ဘိန္းကို မည္သည့္နည္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္းကို သိရွိရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေဒသမ်ားရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳး ကုန္သြယ္မွုမ်ားအျပင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ဘဝ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားရဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ ထိုအခ်ိန္ကာလက ဘိန္းဘုရင္မ်ား ျဖစ္တဲ့ ခြန္ဆာ၊ ေလာ္စစ္ဟန္တို႔ လွုပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားအျပင္ ဘိုျမ၊ မိုးဟိန္းတို႔နဲ႔ ဗကပတို႔ အေၾကာင္းမ်ားပါ ကိုယ္ေတြ႕ၾကဳံခဲ့ၾကပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ ေရႊႀတိဂံေဒသဟာ ျမန္မာနိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ ရွမ္းေတာင္တန္းမ်ား၊ ထိုင္းေျမာက္မွ ေတာင္တန္းနဲ႔ လာအို ကုန္းျမင့္ေဒသတို႔ ပါဝင္ၿပီး စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂၂၅၀၀၀ က်ယ္ဝန္းတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ေနထိုင္သူ ထိုင္း၊ ရွမ္းနဲ႔ လာအိုတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ၿမိဳ၊ အခါ၊ လီဆူး၊ လားဟူ၊ တ႐ုတ္ေဟာ္တို႔လည္း ေနထိုင္ၾကပါတယ္။

ေရႊႀတိဂံေဒသဟာ ကမၻာ့ ဘိန္း၊ ေမာ္ဖင္း၊ ဘိန္းျဖဴ ထြက္ရွိရာ ေနရာလည္း ျဖစ္တဲ့အျပင္ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို မည္သူမၽွ မအုပ္ခ်ဳပ္နိုင္ေပ။ သူပုန္မ်ား၊ စစ္ဘုရင္မ်ား၊ အေရာင္စုံလူမ်ိဳးရဲ့ မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္ၿပီး ထိုစဥ္ အခ်ိန္ကာလက ျပင္ပကမၻာမွ လူအနည္းစုသာ ေရာက္ဖူးၾကပါတယ္။
Andre’ နဲ႔ Louis Boucaud တို႔ သြားေရာက္တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း ထိုေဒသမ်ားကို သြားေရာက္တဲ့သူ ဆိုလို႔ ၿဗိတိသၽွ ၂ ဦး ကလြဲၿပီး မရွိေသးေၾကာင္း စာအုပ္မွာ ေရးသားထားပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားဟု ေျပာၾကား ထားေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ရဲ့ အျမင္ မၾကည္လင္မွုမ်ားနဲ႔လည္း ၾကဳံေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေဒသမွာ နိုင္ငံျခားသားမ်ားလည္း ျဖစ္ေနရာ မယုံသကၤာ စစ္ေဆးေမးျမန္းမွုမ်ား ၾကဳံက်ရၿပီး ထိုစဥ္ အခ်ိန္ကာလက ဒါရိုက္တာ Adrian Cowell ရဲ့ Opium Warlords (ဘိန္းဘုရင္မ်ား) ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္ကားလည္း ထြက္ထားခ်ိန္ ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္လို႔လည္း စာအုပ္မွာ ေရးထားပါတယ္။

ထိုဇာတ္ကားရဲ့ ရလဒ္ကေတာ့ နိုင္ငံျခားသား သတင္းေထာက္မ်ားကို မယုံၾကည္ ျဖစ္ေနၾကၿပီး ရန္ကုန္အစိုးရ စပိုင္မ်ားဟု ထင္ေနၾကပုံကိုလည္း ေရးသားထားပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ Andre’ နဲ႔ Louis Boucaud တို႔ဟာ နယ္ေျမအေနအထား၊ ဘာသာစကား၊ ရာသီဥတု ၾကမ္းတမ္းၿပီး လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ ဘိန္းကုန္သည္မ်ား က်က္စားရာ ေရႊႀတိဂံနဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္မ်ားကို အခက္အခဲမ်ိဳးစုံျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ထိ ၁၅ ႏွစ္ၾကာ ဝင္ေရာက္ သတင္းယူ မွတ္တမ္းတင္နိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒီလို စြန႔္စြန႔္စားစား ဝင္ေရာက္ မွတ္တမ္းတင္ ေရးသားခဲ့ၾကလို႔ပဲ ေရႊႀတိဂံနဲ႔ ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ဘိန္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ား အေၾကာင္းကို ကမၻာက သိရွိခဲ့ၾကရပါတယ္။

မူရင္းစာအုပ္ ေရးသားခဲ့တဲ့ Andre’ နဲ႔ Louis Boucaud တို႔က အမွာစာသေဘာျဖင့္ နိဒါန္းဆိုတဲ့စာမွာေတာ့ “ေရႊႀတိဂံေဒသ အျပင္ဘက္ႏွင့္ အတြင္းဘက္မွာေတာ့ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ဧည့္ဝတ္ေက်ပြန္ေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ယခုစာအုပ္က ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္မည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ကိုယ္စား သူတို႔ အႏၲရာယ္လည္း ရွိနိုင္သည္။ ေရႊႀတိဂံႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျပည္သူအားလုံး နားလည္မွုႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား ရေအာင္ ကူညီနိုင္ပါေစဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ဆုေတာင္းပါသည္” လို႔ ပါရွိပါတယ္။

မူရင္း စာေရးသူမ်ား –  Andre’ and Louis Boucaud
ဘာသာျပန္သူး – မင္းေအာင္မင္း
စာအုပ္အမည္ – BURMA’s GOLDEN TRIANGLE:
                       On the Trail of Opium Warlords
                       လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ ဗမာ့ေရႊႀတိဂံ
အမ်ိဳးအစား – နိုင္ငံေရး
ထုတ္ဝသည့္ ကာလ – ၂၀၁၆၊ နိုဝင္ဘာ
ထုတ္ေဝသည့္တိုက္ – ယဥ္မ်ိဳးစာေပ
တန္ဖိုး – ၂၅၀၀ က်ပ္
 K ၿငိမ္းခ်မ္း

No comments:

Post a Comment