Tuesday, November 22, 2016

သမၼတသက္တမ္း ရွစ္ႏွစ္အလြန္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အုိဘားမားက ကမၻာ႔စင္ျမင့္မွ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကား

အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုိဘားမားသည္ သမၼတအျဖစ္ ၎၏ေနာက္ဆံုး ျပည္ပခရီးစဥ္အျဖစ္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ကမၻာ့စင္ျမင့္မွေန၍ ႏႈတ္ဆက္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၏ ပထမဆံုး လူမည္းသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရစဥ္က ေန႔စဥ္ၿငီးေငြ႕စရာေကာင္းေသာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ၎၏ေရြးခ်ယ္ခံရမႈအား ေမွးမွိန္ေစခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ အိုဘားမားသည္ ၎၏သမိုင္း၀င္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ၾသဇာတိကၠမ ႀကီးမားမႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့စင္ျမင့္တြင္ အလြန္အမင္း ထင္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတေလာင္း ေဒၚနယ္ထရန္႔အား ရာထူးလဲႊေပးရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ အုိဘားမားသည္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံ၊ လီမာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ ေအပက္ထိပ္သီးတြင္ အေမရိကန္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကမၻာႀကီးထံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ယင္းထိပ္သီး အၿပီးတြင္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားက အုိဘားမားအား ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။


အိုဘားမား၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားမွ အဓိကက်ေသာ အခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

နယ္စပ္ကင္းမဲ့မႈ ျမင့္တက္လာေနေသာ ကမၻာႀကီးေၾကာင့္ စီးပြားေရး စည္ပင္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး က႑တုိ႔တြင္ သမိုင္း၀င္ တုိးတက္မႈမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ အသာရသူမ်ားေရာ၊ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့သူမ်ား ပါရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က လက္ခံခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္၊ အလုပ္သမားမ်ားက မ်ဳိးစံုေသာ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား သို႔မဟုတ္ ေခ်းငွားႏုိင္ေသာ အရင္းအႏွီးမ်ား နည္းပါးေသာအခ်ိန္၊ ခ်မ္းသာေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားက မတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ကစားေသာ အခ်ိန္တို႔တြင္ အထူးသျဖင့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားသည္ အထိနာဆံုး ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဲဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူ၀ါဒေတြကေနတစ္ဆင့္ ဂယက္႐ိုက္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥဟာ လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေတြမွာ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ အႀကီးမားဆံုး စိန္ေခၚခ်က္ေတြထဲက တစ္ခုျဖစ္လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္” ဟု အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သမၼတ ထရန္႔

ထရန္႔အား ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ အိုဘားမားက ယခုအခါ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္မ်ားအား ထရန္႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားေနရသည္။ မထီတရီႏိုင္ေသာ ဘီလ်ံနာထရန္႔အား စိတ္ရွည္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ေပးရန္ အိုဘားမားက ကမၻာႀကီးအား တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အိုဘားမားက အာရွ-ပစိဖိတ္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ ထရန္႔၏ ဆန္႔က်င္မႈ ရွိေနေသာ္လည္း အသက္၀င္ေနဦးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ရာထူးမွမထြက္ခြာမီ ယူကရိန္းပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ လိုလားေၾကာင္း အိုဘားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီးရီးယား

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဆီးရီးယား ျပည္တြင္းစစ္သည္ အိုဘားမား၏ သမၼတ သက္တမ္း ႏွစ္ႀကိမ္အတြင္း အခက္ခဲဆံုးႏုိင္ငံ ျခားေရးမူ၀ါဒဆုိင္ရာ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားအား မက်ဴးေက်ာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့မႈ အတြက္ အိုဘားမားက ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းျပည္တြင္း စစ္ပဲြသည္ လတ္တေလာတြင္ အဆံုးသတ္ႏုိင္မည္ဟု မျမင္မိေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

သမၼတအလြန္ ဘ၀

ရာထူးမွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုး ဦးစားေပးလုပ္မည့္ အရာမွာ (သမၼတကေတာ္) မီရွဲႏွင့္ အပန္းေျဖခရီး ထြက္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း အုိဘားမားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာထားသည္။ အနားယူရန္၊ သမီးမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးရန္၊ စာေရးရန္ႏွင့္ စဥ္းစားရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။        

Ref : AFP

No comments:

Post a Comment