Tuesday, November 29, 2016

မင္းသား မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းကို ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ရန္ ထိုင္းအစိုးရ အမည္တင္သြင္း

ထိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ထိုင္းအိမ္ေရွ႕စံ မင္းသား မဟာဝဇီရာေလာင္ကြန္းကို ဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ရန္ အမ်ဳိးသားပါလီမန္တြင္ အဂၤါေန႔၌ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခဲ႔သည္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာဝတ္ ဝုန္ဆူဝန္ က "ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးက အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ တင္သြင္းမွာပါ" ဟု ဆိုသည္။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ျပည္သူလူထုထံသို႔ ဘုရင္အသစ္ကို အသိေပးျခင္းမျပဳမီ ဘုရင္ေလာင္း အိမ္ေရွ႕စံမင္းသားကို တရားဝင္ ဖိတ္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုင္းစစ္အစိုးရတြင္ အဆင္႔ ၂ ျဖစ္သူ ပရာ၀တ္က "အမ်ဳိးသားဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက မနက္ဖန္သို႕မဟုတ္ သန္ဘက္ခါေလာက္မွာ ေတာ္ဝင္ပရိသတ္ေတြကို ေထာက္ခံေပးမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္႔ရပါတယ္" ဟုေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး အရာခပ္သိမ္း တစ္ဆင္႔ၿပီး တစ္ဆင္႔ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုသည္။  Ref:AFP

No comments:

Post a Comment