Monday, November 28, 2016

ဘာသာေရးပဲြေတာ္ေတြကို အတူဆင္ႏႊဲၿပီး ခ်စ္ခင္ရင္းႏီွးစြာေနထုိင္သြားမယ္

ဘာသာေရးပဲြေတာ္ေတြကို အတူဆင္ႏႊဲၿပီး ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏီွးစြာေနထုိင္သြားမယ္လို႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာပါတယ္။

No comments:

Post a Comment