Sunday, November 27, 2016

ေမတၱာ မဖက္၊ သစၥာပ်က္က၊ စစ္မက္လည္းမ်ား၊ ျပည္ေခ်ာက္ခ်ား၏

လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးေျပာဆုိ ဆက္ဆံၾကရာတြင္ မလြဲမေသြ ''ကတိစကား''ကုိ ဆုိၾကရ၏။ သို႔ျဖစ္၍လည္း ''လူမွာကတိ မင္းမွာသစၥာ''ဟူ၍ ဆုိ႐ိုးစကားရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ''ကတိ''၏ အဓိပၸာယ္မွာ ''ဝန္ခံျခင္း'' ပင္ ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သည္ မိမိ၏ကိုယ္ ေရးမွတ္တမ္းကို ျပဳစု၍ အထက္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသုိ႔ တင္ျပရသည့္အခါ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းေအာက္တြင္ ''ေရးသားျဖည့္စြက္ ခ်က္မ်ားမွန္ကန္ေၾကာင္း ဝန္ခံ ကတိျပဳပါသည္'' ဟု ေရး၍ေအာက္တြင္ ကိုယ္တုိင္လက္မွတ္ေရး ထုိးၾကရ၏။ ဤသည္မွာလည္း ကတိျပဳျခင္း တစ္မ်ဳိးပင္ျဖစ္သည္။ကတိသုံးမ်ဳိး
ကတိသုံးမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ၁။ ခုိင္မာေသာကတိ၊ အမ်ားအားျဖင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားသည့္ အခါတြင္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ျပဳၾက သည့္ကတိမ်ဳိးျဖစ္၏။ အဖဲြ႕အစည္းအသင္းအပင္း မ်ားတြင္ တာဝန္ေပး ခံရေသာ အမႈေဆာင္လူႀကီးမ်ားသည္ ေပးအပ္ေသာတာဝန္ကို ေက်ပြန္ ေအာင္ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳ ၾကသည့္သေဘာမ်ဳိးလည္းျဖစ္၏။ ၂။ အေခါင္းေပါက္ကတိ၊ ဥပမာဆုိရလွ်င္ အဆန္မရွိသည့္ အေျမာက္ ႏွင့္တူေသာ ကတိမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ကတိေပးၿပီး ကတိမတည္သည့္ကတိမ်ဳိးကို ဆုိလုိသည္။  အလုပ္ကိစၥျဖင့္ ခ်ိန္းေတြ႕ၾကသည့္အခါ တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဆက္ဆက္လာပါမည္ဟု ကတိေပးၿပီး အေၾကာင္း မညီၫြတ္သျဖင့္ ကတိဖ်က္လိုက္ သည့္သေဘာမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ၃။ ရာဇဝတ္ကတိ၊ ယင္းကတိကုိ ေပးသာေပးလုိက္သည္။ စိတ္ထဲမွ တည္ေအာင္ထိန္းမည္ဆုိသည့္ဆႏၵ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ေပးသည့္ကတိမ်ဳိးျဖစ္သည္။


ေအာင္ျမင္သူျဖစ္လုိလွ်င္

ေလာကတြင္ ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားသည္ ကတိတစ္လုံးကို မည္မွ်ေသးငယ္ေသာအရာျဖစ္ပါေစ တည္ေအာင္ထိန္းၾကသည္။ ခုိင္မာေသာ ဆက္ဆံေရးကို အလုိရွိသူတုိင္းသည္ ကတိတစ္လုံးကို အရင္းအႏွီးျပဳ၍ ယုံ ၾကည္မႈကို တည္ ေဆာက္ၾက၏။ မိမိအတြက္အမ်ား၏ ယုံၾကည္ မႈကိုရရွိမွသာ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို သာဓကအေနျဖင့္ ေဖာ္ျပပါမည္။ တစ္ခါက အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ မီးရထား႐ုံပိုင္ တစ္ဦးသည္ လာဘ္စားသူအျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည္။ တစ္ေန႔တြင္ သူတာဝန္က်သည့္ဘူတာ၌ ရထားစီးရန္ ေစာင့္ေနသည့္ ဆြာမိႀကီးတစ္ပါးကို ေတြ႕၏။ ဆြာမိႀကီးထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သူ႔အတြက္ စကားေလးတစ္ခြန္း ခ်ီးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ယင္းစကားကို သူေလးစားလုိက္နာပါမည္ဟု ေလွ်ာက္ထား၏။ ထုိအခါဆြာမိႀကီးက ႐ုံပုိင္ကုိ ေသ ေသခ်ာခ်ာၾကည့္ၿပီး ''မုသာဝါဒကို သုံးလတိတိေရွာင္ပါ'' ဟု မိန္႔ခဲ့၏။


႐ုံပုိင္လည္း ေသခ်ာစဥ္းစားၾကည့္၏။ သူ႔အလုပ္က လာဘ္စားသည့္အလုပ္။ သူတြင္မဟုတ္ သူ႔လက္ေအာက္ကလူေတြလည္း အားလုံးလာဘ္စားၾက၏။ ဆြာမိႀကီးစကားကုိ နား ေထာင္ဖုိ႔ သူဆုံးျဖတ္လိုက္၏။ သိပ္ မၾကာခင္ သူ႔႐ုံးကို စာရင္းစစ္မ်ားေရာက္လာၿပီး စစ္ ေဆးသည္။ သူက သူလာဘ္စားေၾကာင္း စာရင္းစစ္မ်ားကို အမွန္အတုိင္း ေျပာလုိက္သည္။ သူ႔လက္ေအာက္က ငယ္သားမ်ားက ႐ုံပိုင္ ေၾကာင့္ ငါတုိ႔ပါဒုကၡေရာက္ ရေတာ့မည္။ ငါတုိ႔စုၿပီး သူတစ္ေယာက္တည္းကိုပဲ ''အျပစ္ ပုံခ်လုိက္ရေအာင္''ဟု ငယ္သားမ်ားအားလုံးစုၿပီး ႐ုံပုိင္ႀကီးတစ္ဦးတည္းအေပၚမွာသာ တာဝန္လုံးလုံးရွိေၾကာင္း အထက္ကိုတုိင္လုိက္၏။ မလိမ္မညာ ဘဲ ေျပာဆုိမိသျဖင့္ ႐ုံပိုင္ႀကီးသည္ ေနာက္မ်ားမၾကာမီ တရားရင္ဆုိင္ရေတာ့သည္။ သူ႔ဇနီးသည္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားလည္း သူ႔ေၾကာင့္ အရွက္ရသည္ဟုဆုိကာ သူ႔ကုိပစ္ၿပီး အျခားတစ္ေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြား ၾက၏။


တရား႐ုံးမွ တရားသူႀကီးက သူ႔ကို''ခင္ဗ်ားမွာ ေရွ႕ေနလည္း မေတြ႕ပါလား''ဟု ေမးသည္။ သူက''ေရွ႕ ေနမလုိေၾကာင္း၊ သူအမွန္အတုိင္းထြက္ဆုိမည့္အေၾကာင္း''ဟု ရွင္းျပသည္။ ဤသို႔ ျဖင့္ သူမကြယ္မဝွက္ အားလုံး ကို အမွန္အတိုင္း ထြက္ဆုိလုိက္သည္။ ႐ုံပုိင္ႀကီး၏စကားႏွင့္ အျပဳအမူေၾကာင့္ တရားသူႀကီး အေတာ္အံ့အားသင့္သြား၏။ တရားသူႀကီးက အျဖစ္သနစ္ကိုသိလုိသျဖင့္ သူ႔အား ေတြ႕ၿပီးေမးၾကည့္ရာ ဆြာမိႀကီး ႏွင့္ေတြ ႕ၿပီး သူ ''ကတိ''ေပးခဲ့ပုံ အစုံအလင္ကို ရွင္းျပလုိက္၏။ တိုက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ပင္ ႐ုံပုိင္ႀကီးေျပာျပသည့္ ဆြာမိႀကီးမွာ တရားသူႀကီးကိုးကြယ္ေန ေသာ ဆရာတစ္ဆူျဖစ္ေၾကာင္း သိသြားေတာ့၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ တရား သူႀကီးသည္ ႐ုံပိုင္ႀကီးအား အမႈမွတရားေသ လႊတ္ေပးလုိက္သည္။ ႐ုံပိုင္ႀကီးသည္ အမႈမွလြတ္လာၿပီးေနာက္ ဆြာမိႀကီးအား ေပးထားသည့္ကတိအတုိင္း မလိမ္ညာဘဲ အမွန္အတုိင္းေျပာဆုိၿပီး ေနထုိင္ခဲ့၏။ သူသည္ ဆြာမိႀကီးအား ေပးထားသည့္ ကတိကာလ သုံးလျပည့္ရန္ တစ္ရက္အလုိတြင္ အစိုးရက သူ႔ထံအေၾကာင္းၾကားစာ ပို႔လာသည္။ ႐ုံပိုင္ႀကီး၏အဘုိး၏အေဖ သူ႔''အေဘး'' ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေျမဧကမ်ားစြာကို အစိုးရက သိမ္းယူခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ေလ်ာ္ေၾကးမေပးခဲ့။ သူ႔မ်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ ႐ုံပိုင္ႀကီးကို ေလ်ာ္ေၾကး အျဖစ္ ႐ူပီသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပးလုိေၾကာင္း ယင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေလသည္။


႐ုံပိုင္ႀကီးအေနျဖင့္ သူ႔အဘိုး၏အေဖ သူ႔ ''ေဘး'' ဤမွ်ေလာက္ခ်မ္းသာသည္ကုိ သူမသိခဲ့ေပ။ ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်မ္းသာသြားသည့္ ႐ုံပိုင္ႀကီးဆီ အရင္က ပစ္သြားေသာ သူ႔ဇနီးႏွင့္ကေလး မ်ား ျပန္ေရာက္လာၾကသည္။ ႐ုံပိုင္ႀကီးက စဥ္းစားသည္။ ယခုကဲ့သို႔ သုံးလေလာက္  မုသာဝါဒကံကို ေစာင့္ထိန္းခဲ့၍ ဤမွ်အက်ဳိးရွိသည္ဆုိလွ်င္ တစ္သက္လုံး ေစာင့္ထိန္းမည္ဆုိပါက သည္ထက္မက အက်ဳိးျဖစ္ ႏုိင္ သည္ဟု ယုံၾကည္ၿပီး ဆြာမိႀကီး ေနာက္လိုက္ကာ 'မုသာဝါဒကံ'ကို တစ္သက္လုံး ေစာင့္ထိန္းသြားရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္ပါေတာ့သည္။ ျဖစ္ရပ္က ဤမွ်သာျဖစ္၏။ ျမန္မာတုိ႔ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနက်စကား တစ္ခုရွိ၏။ ''ကတိသစၥာ တည္ေသာအခါဝယ္၊ ၾသဇာေလးနက္၊ ေပၚဆီတက္၍၊ ႏြယ္ျမက္သစ္ပင္ ေဆးဖက္ဝင္၏''ဟူေသာ စကားျဖစ္၏။ မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ လူအမ်ားသည္ ကတိသစၥာဟူေသာ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏုိး သည္ မွန္ေသာ္လည္း လုိက္နာက်င့္သုံးမႈအရာတြင္ အားနည္းေနၾကသည္။ သစၥာတရားထြန္းကားခဲ့စဥ္က မုသာဝါဒစကားေျပာ ၾကားမႈေၾကာင့္ ေျမမ်ဳိခဲ့ရသည့္ သာဓကရွိခဲ့၏။ ယခုေခတ္  အျမင္ႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ လြန္လြန္း သည္၊ ပိုလြန္းသည္ဟုဆုိ ေကာင္းဆုိၾကမည္။


အလြန္သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ ပဝါစတြင္အစက္ တစ္ခုစြန္းပါက လြန္စြာထင္ရွားသကဲ့သို႔ မွတ္ရေပမည္။ ယခုအခါတြင္ မုသာဝါဒကို ေရလဲသုံးလာၾကသည္။ မုသားမပါလကၤာမေခ်ာဟူေသာစကားပင္ တြင္က်ယ္ေန ၿပီမဟုတ္ပါလား။ ညစ္ေပေနေသာ လက္ႏွီးစုတ္တြင္ ထပ္၍ စြန္းထင္းေသာ္လည္းမသိသာသကဲ့သုိ႔ပင္ျဖစ္ပါ၏။ ကတိတည္သည္ဆုိျခင္းမွာ သစၥာရွိျခင္းကိုဆုိလုိပါ၏။ ကတိတည္ေသာသူသည္ တန္ဖိုးရွိ၏။ ႀကီးပြား၏၊ ကတိမတည္သူသည္ တန္ဖုိးမရွိ။ ယုတ္ညံ့၏။ ႀကီးပြားမႈမရိွႏုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက ''ေမတၱာမဖက္၊ သစၥာပ်က္က၊ စစ္မက္လည္းမ်ား၊ ျပည္ ေခ်ာက္ခ်ား၏၊ တိုင္းကားမသာ၊ ျပည္ႀကီးနာလိမ့္'' ဟူ၍ မဃေဒဝလကၤာတြင္ သစၥာမဲ့ျခင္း၏ ဆုိးယုတ္ပုံကို ညႊန္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရးႀကဳံက သက္လုံေကာင္းေစရန္ ယေန႔တုိင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ သစၥာတရားကိုိ အားကုိးအားထားျပဳ ရေပမည္။ ထုိသုိ႔အားကိုးအား ထားျပဳႏုိင္ရန္ မိမိတြင္ သစၥာျပဳႏုိင္ေလာက္ေသာ ကိုယ္က်င့္သီလမ်ားရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပရပါ၏။        ။တကၠသိုလ္သခၤ

No comments:

Post a Comment