Wednesday, November 23, 2016

အလုပ္သမားမ်ားအေပၚ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား မလုပ္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေရး အဆို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္မည္

အလုပ္ရွင္ေတြက အလုပ္သမားေတြကို အဓမၼခုိင္းေစတာနဲ႔ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာမ်ိဳး ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြ မလုပ္ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေပးေရး အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ ေစာင့္ၾကည့္သြားဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment