Wednesday, November 23, 2016

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ပံုမွန္ေက်ာင္းသား တစ္သိန္းခန္႔ရွိ

၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတကၠသိုလ္ မ်ားႏွင့္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ပထမႏွစ္ဝင္ခြင့္ရရွိေသာ ပံုမွန္ ေက်ာင္းသားတစ္သိန္းခန္႔ရွိ ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။  တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာတကၠသိုလ္ အသီးသီးသို႔ ဒီဇင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ စတင္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ရက္အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံၾကရန္ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ား၌ ေၾကညာထားသည္။  ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္အ တြက္ စာေမးပြဲမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံ လံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ ၆၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ ခဲ့ကာ ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ေအာင္ ခ်က္က်ဆင္းခဲ့သည္။အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရန္ ဝင္ခြင့္ရရွိေသာ ေက်ာင္းသားဦးေရသည္ ၉၉,၆၈၇ ဦးရွိေနၿပီး က်န္ရွိေသာ ေက်ာင္း သားဦးေရ ၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္မ်ား၌ ပညာသင္ယူဖြယ္ရွိေနေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကေတာ့ အေျပာင္းအလဲႀကီးႀကီးမားမား မရွိပါဘူး။ ပံုမွန္ပါပဲ။ ေဆးတကၠသိုလ္ တို႔ကေတာ့ အမွတ္ျမင့္မားေနဆဲ ပါပဲ။ ေန႔တက္ေက်ာင္းသားထက္ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားက ပိုမ်ားေလ့ရွိပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊ သြား ဘက္ဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ား၊ သူနာျပဳတကၠသိုလ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္မ်ား၊ နည္းပညာတကၠ သိုလ္မ်ား စသည့္အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ ရသူ ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဝိဇၨာ သိပၸံတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ဝင္ခြင့္ ရရွိသူ ၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ ႏိုင္ငံ ျခားဘာသာတကၠသိုလ္တြင္ ၁,၃၁၄ ဦး၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ မ်ားတြင္ ၃,၁၁၇ ဦး၊ ပညာေရး တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ၇၂၄ ဦး၊ ရန္ ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ၁,၀၉၄ ဦး၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္တြင္ ၅၁၇ ဦး ဝင္ခြင့္ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။ ခင္မို႔မို႔လြင္

No comments:

Post a Comment