Thursday, November 24, 2016

တ႐ုတ္နယ္စပ္က ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္ပြဲေနာက္ကြယ္မွာ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘာအေၾကာင္းေတြ ရွိေနသလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္စစ္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတပ္မ်ားအၾကား ႐ုတ္ျခည္းတစ္ ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပံ့ပိုးအား ေပးေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ေစကာ တ ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ကို ျဖစ္ေစသည္။
ဘယ္သူေတြ တိုက္ခိုက္ေနသလဲ
ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္က စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ျမန္မာ ျပည္ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္ရွမ္းျပည္ နယ္မွာ ႐ုတ္ျခည္းျဖစ္ပြားလာ ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္ ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ သံုးဖြဲ႕ရွိ၏။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္း အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (TNLA) ႏွင့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ (MNDAA) တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။အဆုိပါအုပ္စုသံုးစုသည္ ၿပီး ခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ ဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕သေဘာတူေရးထိုးခဲ့ ေသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမထားခဲ့ေပ။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကာလ၏ အဓိကရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေကအိုင္ေအသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုျဖစ္သည့္ ကခ်င္လြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕၏ လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာခဲ့သည့္ ႏွစ္ဖက္အ ၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသ ေဘာတူညီခ်က္ က်ဳိးပ်က္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ကတည္းကစၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပံုမွန္တိုက္ခိုက္ေနက် ျဖစ္သည္။ ကခ်င္မ်ားသည္ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္၊ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာျပည္ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွာေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏြယ္အနည္းဆံုး ေျခာက္ခုစုေပါင္းထားေသာ လူမ်ဳိးႏြယ္အင္အားစု ျဖစ္၏။

တအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (TNLA) သည္ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ ေရးတပ္ဦး၏ တပ္စုတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၊ တ႐ုတ္ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းေျမာက္ပိုင္းမွာေနထုိင္ေနသည့္ မြန္ခမာလူမ်ဳိးႏြယ္စုျဖစ္ေသာ တအာင္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ သူတို႔၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈကို ဆန္႔က်င္မႈအတြက္ လူသိမ်ားသည္။

MNDAA ဟု သိၾကသည့္ ကိုး ကန္႔တပ္ဖြဲ႕ကို တ႐ုတ္တိုင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္စုေခါင္းေဆာင္ဖုန္ ၾကားရွင္က ဦးေဆာင္သည္။ သူ တို႔သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကိုးကန္႔ေဒသထဲတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ တ႐ုတ္စကားေျပာလက္နက္ကိုင္အုပ္စုျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ တစ္ခ်ိန္က တ႐ုတ္အစိုးရက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးခဲ့ေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခၚ ဗကပလက္နက္ကိုင္သူပုန္အဖြဲ႕၏ အႂကြင္းအက်န္အုပ္စုကေန ေပၚေပါက္လာျခင္း ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ၾသဂုတ္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္တိုက္ ပြဲမွာလည္း ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ႕ပါ၀င္ သည္။ ျမန္မာတပ္မ်ားက ကိုးကန္႔ ေဒသကို သိမ္းယူသည့္အတြက္ ျဖစ္ပြားေသာ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ား ေၾကာင့္ ဒုကၡသည္ေထာင္ခ်ီၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထဲသို႔ ထြက္ေျပးၾက သည္။

ဘာေၾကာင့္ သူတို႔တိုက္ခိုက္ၾက သလဲ

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ၾကားက ပဋိပကၡမ်ားသည္ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ စနစ္အဆံုးသတ္ခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ကတည္းက စတင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားစြာက တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားသည္ အျငင္းပြားတင္း မာမႈမ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား အေပၚ အၿပိဳင္အဆိုင္လိုခ်င္မႈမ်ား ႏွင့္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပိုမိုေတာင္းဆိုလာမႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုၿပီးႀကီးမား အရွိန္ေကာင္းလာသည္။ သည္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္ မေဒသမွာ ျမန္မာလူမ်ဳိးစုအမ်ား စုေနထိုင္ၿပီး ျပည္မကို ၀န္းရံေန ေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွာ လူမ်ဳိးစံုသက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထုိင္ၾက သည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ခုနစ္စုျဖစ္သည့္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ကယား၊ ခ်င္းႏွင့္ ရွမ္းၿပီး လွ်င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမ်ားစု သည္ သူတို႔နာမည္မ်ားျဖင့္ မွည့္ ေခၚထားသည့္ ေဒသမ်ားမွာ ေန ထိုင္ၾကသည္။

ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသအမ်ား မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ ၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးၿငိမ္းခ်မ္း ေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႀကိဳးစားပံု ေဖာ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္း သားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ဗဟိုအစိုးရအ ေပၚ အယံုအၾကည္မရွိမႈက နက္႐ိႈင္းစြာ အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိ၏။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပတ္သက္မႈက ဘာလဲ

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ  သိထင္ရွားအေ၀းကေနျပ၏။ ျမန္ မာႏိုင္ငံရွိ သူတို႔၏ စီမံကိန္းမ်ား သည္ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိကျပႆနာဟု စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက သူ႕ ကိုယ္သူညႇိႏိႈင္းေစ့စပ္သူေနရာမွ ေနရန္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက အေနာက္ႏိုင္ ငံမ်ားဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္ပူးေပါင္း ေနသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ကို ၂,၂၀၀ ကီလိုမီတာရွည္ေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ အေထာက္အပံ့ေပးေနျခင္းမ်ား လုပ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံေနရသည္။

အေပၚယံတြင္ တ႐ုတ္သည္ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ နယ္စပ္ေက်ာ္ၿပီး ထြက္ေျပးလာေသာ ဒုကၡသည္ မ်ားကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားသည့္ အကူအညီမ်ားပံ့ပိုးေပး ေနသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာစစ္ တပ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔သူပုန္မ်ားအၾကားတိုက္ပြဲမ်ားအၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအ ေနာက္ေတာင္ပိုင္းသို႔ ေျပးလာၾက ေသာ ကိုးကန္႔အရပ္သား ၅၀,၀၀၀ခန္႔ကို တ႐ုတ္အစိုးရက အစားအ စာႏွင့္ ေဆး၀ါးအကူအညီမ်ားေပး ခဲ့သည္။

(SouthChina Morning Post သ တင္းစာ၏ Who and What are Behind Myanmar's Long Running Civil War on China's Doorstep? ကို ထားထားျမင့္ဘာသာျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။)

No comments:

Post a Comment