Wednesday, November 23, 2016

"စစ္ပြဲမ်ားရပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာပါ "

ျမန္မာ-တ႐ုတ္အဓိကနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကိုေကအုိင္ေအအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေလးဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ညီေနာင္မ်ားက ႏုိဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ နံနက္တြင္ ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္သြားသည့္ သတင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားကို တုန္လႈပ္ေစခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေလးဦး အပါ အဝင္ ကိုးဦးေသဆံုးခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ ၃၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္း၊ ပေလာင္အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႕(MNDAA)ႏွင့္ ရခိုင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (AA)တို႔ ပူးေပါင္းထားေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ ညီေနာင္မ်ားက အဆုိ ပါ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ၎တို႔က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ဝန္ခံသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုိလားၿပီး ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းရန္ ဆႏၵအျပည့္ရွိ ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဖိအားကို ဆက္လက္ခံေနရသျဖင့္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို မလႊဲမေရွာင္သာ ျပဳလုပ္ရသည္ဟု ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ ရွမ္းေျမာက္ပိုင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအေပၚ အ ေၾကာင္းျပခ်က္ေပးၾကသည္။

ထို႔အျပင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ကာလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ ပိုင္းသို႔ ျပည္သူမ်ား ခရီးသြားလာျခင္း ယာယီဆိုင္းငံ့ထားၾကရန္ႏွင့္ ရွမ္း ေျမာက္ပိုင္းေန ျပည္သူမ်ား စစ္ေဘးကို ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားၾကရန္ လည္း သတိေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ TNLA အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တာ ဘုန္းေက်ာ္ စစ္ေရးဖိအားမ်ားႏွင့္ ေဒသအေျခအေနမွန္ကို ႏုိင္ငံတကာကပါသိရွိရန္ ရည္ရြယ္၍ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု မီဒီယာသို႔ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးေျဖၾကားထားသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။
မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္သည္ျဖစ္ေစ အရပ္သား မ်ားေနထိုင္သြားလာလႈပ္ရွားေသာ ေနရာကိုပင္ ပစ္မွတ္ထားတုိက္ခုိက္ မႈမွာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕၏ မွားယြင္းမႈပင္ျဖစ္သည္။
မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၏ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တရား၀င္ ကုန္သြယ္မႈ ေဒၚလာငါးဘီီလီယံအထက္ရွိၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာထြက္ကုန္ မ်ား တ႐ုတ္သို႔ အမ်ားဆံုးပို႔ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းျဖစ္သည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တိုက္ခိုက္ခံရၿပီး ကုန္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားရပ္ဆုိင္းသြားျခင္းက ျပႆနာေပါင္းစံု ရင္ဆုိင္ေနရ ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ ထိုးႏွက္ခ်က္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက အာ႐ံုစိုက္လာေစလိုသည့္အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးေသာ္လည္း ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖဲြ႕၏ လုပ္ ရပ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး၊ က်ဆင္းေနေသာ စီးပြားေရးတို႔အတြက္ ဗ်ာ မ်ားေနေသာ အစိုးရသစ္ကို အက်ပ္႐ိုက္ေစခဲ့ပါသည္။
ထို႔အျပင္ အစိုးရက ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ႀကီးမားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံက်င္းပၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရန္၊ NCA လက္မွတ္မေရးထိုးရေသးေသာ အဖဲြ႕ မ်ား လက္မွတ္ထိုးရန္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ အစိုးရကို အႀကီးအက်ယ္အခက္ေတြ႕ေစခဲ့ပါသည္။
ေကအိုင္ေအ၏ ဂီဒြန္ေတာင္ကုန္းအပါအ၀င္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ စစ္ေရးအရ ဖိအားေပးမႈအေပၚ အစိုးရက မည္သို႔မွ် မတုံ႔ျပန္ခဲ့၍ လက္နက္ကိုုင္အဖဲြ႕အခ်ိဳ႕ စိတ္ကြက္ခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားကိုပါ ေသဆံုးထိခုိက္ဒဏ္ရာရရွိေအာင္ အလစ္အငိုက္ ၀င္တိုက္ခဲ့မႈမွာ မည္သည့္အဖဲြ႕က က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ မည္သုိ႔မွ် လက္ မခံႏုိင္ေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေသာ စစ္ပဲြမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို စစ္ပဲြမ်ားျဖင့္ အရယူႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ။
စစ္ပဲြမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပုိ၍ပင္ ေ၀းသြားေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ပဲြမ်ား အျမန္ဆံုးရပ္တန္႔ၿပီး ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

No comments:

Post a Comment