Wednesday, November 30, 2016

တပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တပ္နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရး စတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္သို႔ တင္ျပထားဟု ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းေျပာ

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားအရ တပ္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ တပ္နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးမ်ား စတင္လုပ္ ေဆာင္ရန္ တပ္မေတာ္ဘက္သို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း ကရင္တုိင္း ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KNU တုိ႔အ ၾကား ၂၀၁၂ တြင္ အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တိုက္ပြဲ မ်ားျဖစ္ပြားမႈ မ်ားစြာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ က တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရး ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္း၌လည္း တုိက္ ပြဲ မျဖစ္သေလာက္ အေျခအေန ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ေနရာခ်ထားေရး ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ‘‘တပ္ေနရာခ်ထားေရးက သက္ဆုိင္ရာတပ္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေတြ ထိုင္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးတာ မရွိေသးဘူး။ ေနရာသတ္မွတ္မႈ တိတိက်က်သတ္မွတ္မႈ စည္းျခား မႈမရွိတဲ့အေပၚမွာ တစ္ခါတေလ နားလည္မႈလြဲမွားတာတို႔၊ စိုးရိမ္မႈရွိတာတုိ႔ မယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး တုိက္ပြဲေတြက လက္ မွတ္ေရးထိုးတဲ့ေဒသမွာ ရံဖန္ရံခါ ျဖစ္တယ္။ ဦးတည္ခ်က္ရွိရွိ တုိက္ ပြဲေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမဲ့ လည္း စိုးရိမ္မႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြက ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ႏုိင္တဲ့အ ေနအထားမွာ ဒါကိုလည္း ထည့္ သြင္းစဥ္းစားဖုိ႔ေတာ့၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ေတာ့ အဲဒီလို တင္ ျပထားတယ္’’ဟု တပ္မေတာ္ကာ ကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ KNU အဖြဲ႕၏ တင္ျပခဲ့မႈကို ဖဒို ေစာကြယ္ထူးဝင္းက ရွင္းျပသည္။

တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္း ေအာင္လိႈင္ႏွင့္ KNU ဥကၠ႒ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေစဖိုးတုိ႔သည္ႏိုဝင္ဘာ ၂၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေဒသေတြက အမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ စႏုိင္တဲ့ေန ရာကေနေပါ့ေနာ္။ တပ္ေနရာခ် ထားေရးဆုိတာထက္ ဆက္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းေတြ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ ႏွစ္ဖက္က နားလည္မႈရွိ ရွိ သေဘာတူညီတဲ့ အပိုင္းေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လိုအပ္တာ ေပါ့’’ဟု ဖဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ KNU တုိ႔အၾကား ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ ရြက္မႈ၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမႈ တုိ႔အေပၚ အေျခခံၿပီး တပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း KNU တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂) ဖဒို မန္းမန္းက ေျပာသည္။

‘‘တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ႔  ပတ္ သက္ၿပီး တပ္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ တပ္နယ္ေျမသတ္မွတ္ေရးဆုိတဲ့ ကိစၥေပါ့။ အစိုးရတပ္က ဘယ္ေန ရာမွာေနမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တပ္ က ဘယ္ေနရာမွာေနမယ္။ ဒါ ေတြလည္း ညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ဆက္ၿပီး ေတာ့ ေဆာင္ရြက္ရဦးမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

 ထို႔အျပင္ အပစ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ေနစဥ္ ၾကားကာလ၌ KNU ထိန္း ခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကို နဂိုရ္ရွိရင္းစြဲအ တုိင္း ထားရွိရန္၊ ယင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရး နယ္ေျမတြင္ရွိသည့္ KNU ဌာနဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္ လက္စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကိစၥ၊ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ယႏၲရားႏွင့္ ထိစပ္ သည့္ နယ္ေျမမ်ား၌ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည့္ ကိစၥမ်ားကို ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းရ မည္ဟု ဖဒိုမန္းမန္းက ဆုိသည္။

‘‘ဒါတင္မကပါဘူး။ တရား စီရင္ေရးနဲ႔ပ တ္သက္လို႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔မွာလည္း ရွိပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တရားစီ ရင္ေရးစနစ္ရွိေတာ့ ဒါကိုလည္း လုိအပ္ရင္ အစိုးရနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ႏွစ္ ဖက္ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒကို အျပန္အလွန္  အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေတာ့ လုိအပ္သလို ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆုိသည္။

KNU အဖြဲ႕တြင္ ကာကြယ္ ေရးဌာန၊ က်န္းမာေရးဌာန၊ ပညာေရးဌာန၊ သစ္ေတာဌာန၊ လယ္ ယာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာနအပါအ ဝင္ ဌာန ၁၄ ခုရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

KNU ကို ၁၉၄၇ က ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ၿပီး ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္ နယ္၊ ပဲခူးတုိင္းႏွင့္ တနသၤာရီ တုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ အေျချပဳလႈပ္ရွားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္။ ေအာင္ေဇာ္ထြန္း

No comments:

Post a Comment