Saturday, November 19, 2016

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ( သို႔မဟုတ္ ) ျမန္မာ့စိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔က်က် ခ်ဥ္းကပ္ေနသူ

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္မွ ၅ ရက္အထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက သူ႔အတြက္ ပခံုးထမ္း တာဝန္ဝတၱရားမ်ား တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည့္ အရိပ္လကၡဏာမ်ားကို ေတြ႕ျမင္လာၾကရသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ ေနစဥ္ အေတာအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇို အာေဘး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေန၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားအျပင္ ဂ်ပန္ေက်ာင္းသားမ်ားကိုပါ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားမႈမ်ားကို နားဆင္ၾကည့္ မည္ဆိုပါက သူ႔အေနႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က် ျပႆနာေျဖရွင္းသူ ျဖစ္လာေသာသေဘာကို ၫႊန္းဆိုလ်က္ရွိပါသည္။
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိသည့္ ဒုတိယေျမာက္ေန႔တြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕မွ ဟိုတယ္တစ္ခု၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ေန ထိုင္ေသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး ၁ဝဝဝ ခန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေတြ႕ ဆံုခ်ိန္တြင္ ေျပာ ၾကားခဲ့ေသာ သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏လက္ေတြ႕က်ေသာ သေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ဤသို႔ ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ''ကြၽန္မတို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ေငြေၾကးအေျခခံကို ဖန္တီးဖို႔လို အပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အခြန္အခေပးတဲ့ အေလ့အက်င့္ မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒီႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈျပဳ ဖို႔အတြက္ ခရီးရွည္ႀကီးေလွ်ာက္လွမ္းေနရဦးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုရရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ဥပေဒ ပညာရပ္ကို သင္ယူဆည္းပူးေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြေတာင္ ဥပေဒ ဘာလဲဆိုတာကို မသိၾကဘူး'' အစိုးရအတြက္ စိန္ေခၚ မႈေတြက မ်ားစြာျဖစ္သည္။ စစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ကန္႔ကြက္ေနဆဲရွိသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔ႏွင့္ မူဆလင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာတို႔အၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡက တေငြ႕ ေငြ႕ႏွင့္ အရွိန္မေသေသးဘဲ ရွိသည္။ ေနစြမ္းအင္ေစ်းကြက္က ႏုိင္ငံ၏ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဟန္႔တားထား လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ တိုးပြားမ်ားျပားလာသည့္ ကုန္ သြယ္ေရး လို ေငြျပမႈက အမ်ားျပည္သူဘ႑ာေငြကို ထိခိုက္ေစလ်က္ရွိသည္။ ယင္းသည္ပင္ အစိုးရအတြက္ မ်ားျပားလွေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ဒုတိယေျမာက္ ေန႔တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕က ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈအေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ရာတြင္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ခန္႔ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ၿပီးကတည္းက ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည့္ သက္တမ္းရွည္ၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ၿငိႇမ္း သတ္ႏိုင္ရန္ သူ႔အစိုးရအေနႏွင့္ ႀကိဳး ပမ္းေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္အတူ အစိုးရတို႔က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ အစိုးရႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီမႈ မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁ဝဖြဲ႕ေက်ာ္ခန္႔ ရွိေနသည္။  ျမန္ မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ေသနတ္သံမ်ားကို ၾကားေနရဆဲ ရွိသည္။ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုမႈျပဳရန္ လမ္းဖြင့္ေပးထားဆဲ ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ကဲ့သို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ားမွာ သိသာထင္ရွားေသာ သေဘာကြဲလြဲမႈမ်ားအျဖစ္ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။


ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံအား ယန္းေငြ ဘီလီယံ ၈ဝဝ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇ဒသမ၇၆ ဘီလီယံ) အကူအညီေပးသြားရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၄ရက္က တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္အစိုးရ၏ အကူအညီအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စင္စစ္ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ တစ္ႀကိမ္တည္းႏွင့္ ျပႆနာ ေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကို ေျဖရွင္းေနရသကဲ့သို႔ ရွိေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းပဋိပကၡ အဆံုးသတ္ေရးမွာ အဓိကစိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ပထမဦး ဆံုး ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ရမည့္ အေရးကိစၥမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးပင္ျဖစ္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုပါသည္။ ယခင္အတိုက္အခံဘဝက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ အတြင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မႈျပဳျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ အလားတူပင္ ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေန ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အကူအညီေပးရာတြင္ မွန္ကန္ ေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားျပဳရန္ကိုပါ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္မူ  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခင္ကထက္ပို၍ သတိထားေျပာဆိုမႈ ျပဳလ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္က တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာတြင္ ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳေရးကို စည္း႐ုံးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳခဲ့ရာ ယင္းဥပေဒ သစ္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ပထမေျခလွမ္းသာရွိ ေသးၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက သေဘာတူလက္ခံခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒသစ္သည္ အျပန္အလွန္ အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေစမည့္ ဥပေဒ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဂ်ပန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူတို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရက အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ''ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အလြန္႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈရွိၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိသူ ျဖစ္တယ္။ ဆိုရရင္ သူက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳခ်င္လာေအာင္ ပြင့္လင္း႐ိုးသားလြန္းသူျဖစ္တယ္''ဟု ဂ်ပန္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠ႒ အာကီယိုမီမူရာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ႀကိဳးပမ္းေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မ်ားစြာ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ေန လ်က္ရွိေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။          


ျမင့္ေနာင္မိုး

No comments:

Post a Comment