Monday, November 28, 2016

ျမန္မာ ေက်ာင္းသားတို႔ အတြက္ ကမာၻေက်ာ္ မီယာမီကမ္းေျခ ႏွင့္ FAU (Florida Atlantic University) တကၠသိုလ္

ကမၻာ့ေက်ာ္ အလွပဆံုး ကမ္းေျချဖစ္သည့္ အေမရိကန္ ဖေလာ္ရီဒါျပည္နယ္က မီယာမီကမ္းေျခကို ေဟာလိ၀ုဒ္ ရုပ္႐ွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ ကုန္ပစၥည္းျပပြဲမ်ား၊ ကားျပပြဲမ်ားကိုလည္း မီယာမီကမ္းေျခတြင္ မၾကာခဏ က်င္းပၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ Miss Universe ေရြးခ်ယ္ပြဲကုိ မီယာမီကမ္းေျခတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာ့အလွမယ္ သွ်ားထြဋ္အိျႏၵာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ဖူးသည္။ ကမာၻေက်ာ္ အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ ေဟာလိ၀ုဒ္ ၾကယ္ပြင့္တုိ႔၏ အပန္းေျဖရာ ေနရာတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကမာၻေက်ာ္ သူေဌးႀကီးမ်ား၏ ထူးျခားခမ္းနားေသာ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံု မ်ားကုိလည္း မီယာမီမွာပင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။


ဒီလို ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လူမ်ား စိတ္၀င္တစား ေရာက္ဖူးခ်င္လွသည့္ ကမာၻေက်ာ္ ကမ္းေျခအနီးရွိ Boca Raton ဆုိသည့္ ေနရာတြင္ FAU (Florida Atlantic University) ကို 1964 ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခတြင္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သိပၸံသုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုၿပီးထိေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရန္ တကၠသုိလ္ သုေတသန လုပ္ငန္းအတြက္ ေဒၚလာ ၃၃ သန္းေက်ာ္ အကုန္အက် ခံခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ FAU တကၠသိုလ္က ကမၻာေပၚရွိ အႀကီးဆံုး သုေတသန စင္တာမ်ားႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ သုေတသန လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကမၻာ့အထင္ကရ သုေတသန အေျခစိုက္ရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဖေလာ္ရီဒါကမ္းေျခ၏ သဘာ၀ စြမ္းအားမ်ားကို စြမ္းအင္အျဖစ္ အသံုးခ်ၿပီး နည္းပညာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သုေတသန ျပဳလုပ္ေနသည့္ Southeast National Marine Renewable Energy Center ကလည္း မီယာမီ ကမ္းေျခတြင္ပင္ အေျခစိုက္သည္။
မီယာမီက Florida Atlantic University တကၠသိုလ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၁၀ တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ GCE ‘O’ level ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ ႏုိင္ငံျခားေက်ာင္း တက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ၁၂ တန္းပညာေရး ၿပီးဆံုးပါက တကၠသိုလ္ ပထမႏွစ္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ Navitas (ႏုိင္ငံတကာ တကၠသုိလ္ ပညာေရးလမ္းေၾကာင္း) University Pathway Programm က တစ္ဆင့္ SAT ရမွတ္မ်ား တင္ျပရန္မလိုဘဲ တိုက္႐ိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏိီက ဆုိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမွ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိထားသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း Pre Master Program မွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရး၊ ေဘာဂေဗဒ၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံႏွင့္ သိပၸံ ဘာသာရပ္မ်ားကို တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
သုေတသန လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ျဖစ္ေသာ Neuroscience၊ Biology၊ Marine Science၊ Ocean Engineering ႏွင့္ Urban Design and Regional Planning စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို ထူးခြ်န္ ထိေရာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးရာတြင္ နာမည္ရသည့္ တကၠသိုလ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တက္ေရာက္ရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ေသာ တကၠသိုလ္ၾကီး တစ္ခုျဖစ္သည္။
FAU ၏ ေဆးပညာဆုိင္ရာ The Charles E. Schmidt College of Medicine ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဆး႐ံုႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ေဆး႐ံု အေတြ႕အၾကံဳ ရယူႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ စီးပြားေရးဘာသာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဒီဇိုင္းႏွင့္ လူမႈေရးဘာသာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ၀ိဇၨာဘာသာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သိပၸံႏွင့္ ဇီ၀ေဗဒ ဘာသာရပ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔ကိုလည္း FAU တြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ေက်ာင္းလာတက္မည့္ ေက်ာင္းသူ/ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းအပ္မည္ ဆုိပါက ေက်ာင္းလခ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ AT&S ထံက သိရသည္။
FAU ေက်ာင္း အေၾကာင္းသာမက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား အေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာမ်ား၊ ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ ထူးခြ်န္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆု ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဆိုင္ရာမ်ားကို အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက AT & S (ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ)၊ အေဆာင္ ၅ ၊ အခန္း ၄ ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္တကၠသုိလ္ နယ္ေျမ၊ ဖုန္း (၀၁ ၅၂၁၁၂၅၊ ၀၁ ၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉ ၇၉၉ ၅၉၅၉၄၉၊ ၀၉ ၅၁၂ ၇၄၆၁) ႏွင့္ အမွတ္ ၆၇ ၊ ေျမညီထပ္ (ယာ)၊ ဘုန္းၾကီးလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း (၀၉ ၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃၂၂၅၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃၂၂၉) တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ေမာင္ႏုိး

No comments:

Post a Comment